PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 1 | 140-154
Article title

Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca

Content
Title variants
EN
Posttraumatic growth and satisfaction with life in persons after myocardial infarction
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to investigate the relationship between posttraumatic growth, which was a consequence of experienced traumatic event and the level of satisfaction with life. The study group consists of 86 person (62 men and 24 women), aged 36-87 (M = 60,5; SD = 10,05), who experienced myocardial infarction. Half of them participated in rehabilitation program. Two methods were used in the study: Life Satisfaction Questionnaire and Posttraumatic Growth Inventory. The results revealed poor relationship between positive changes aftermath trauma and life satisfaction. The overall score of Life Satisfaction Questionnaire correlates only with positive changes in relations to others. These changes appeared the main predictor of satisfaction with life among persons with myocardial infarction.
Year
Volume
XIX
Issue
1
Pages
140-154
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki Institute of Psychology, University of Lodz
References
 • Abraido-Lanza, A.F., Guier, C., Colon, R.M. (1998). Psychological thriving among Latinas with chronic illness. Journal of Social Issues, 54(2), 405-424.
 • Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Solomon, D.T. (2010). Posttraumatic growth and depreciation as independent experiences and predictors of well-being. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping, 15(3), 151-166.
 • Carver, C.S., Antoni, M.H. (2004). Finding benefit in breast cancer during the year after diagnosis predicts better adjustment 5 to 8 years after diagnosis. Health Psychology, 23, 595-598.
 • Chodkiewicz, J. (2009). Adaptacja polska Kwestionariusza Zadowolenia z Życia (FLZ). Studia Psychologiczne, 47(3), 5-21.
 • Czapiński, J. (2002). Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym człowieczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. Psychologia Jakości Życia, 1(1), 9-34.
 • Davis, C.G., Nolen-Hoeksema, S., Larson, J. (1998). Making sense of loss and benefiting from the experience: Two construals of meaning. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 561-574.
 • Diener, E., Lucas, R.E. (1999). Personality and subjective well-being. W: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: The foundations of hedonic psychology (s. 213-229). New York: Russell Sage Foundation.
 • Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 2(1), 77-99.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 511-524). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2012). Psychologiczne czynniki sprzyjające wystąpieniu potraumatycznego wzrostu u osób w żałobie. W: N. Ogińska- Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 59-72). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Helgeson, V., Reynolds, K., Tomich, P. (2006). A meta-analytic review of benefit finding and growth. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(5), 797-816.
 • Izdebski, P., Suprynowicz, M. (2011). Rozwój pourazowy a prężność. Nauki o Edukacji. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, 61-69.
 • Jackson, C.A. (2007). Posttraumatic growth: Is there evidence for changing our practice? The Australasian Journal of Disaster, 1, http://www.massey.ac.nz/trauma/issues/ /jackson. htm (data dostępu: 20.02.2010).
 • Linley, P.A., Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of Traumatic Stress, 17(1), 11-21.
 • Merecz, D., Waszkowska, M. (2011). Związki pomiędzy objawami zaburzenia po stresie traumatycznym a rozwojem potraumatycznym u kierowców – uczestników wypadku drogowego. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 541-552). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Meyerson, D., Grant, K., Smith-Carter, J., Kilmer, R. (2011). Posttraumatic growth among children and adolescents. Clinical Psychology Review, 31(6), 949-964.
 • Mols, F., Vingerhoets, A.J., Coebergh, J.W., van de Poll-Franse, L.V. (2009). Well-being, posttraumatic growth and benefit-finding in long-term breast cancer survivors. Psychology & Health, 24(5), 583-595.
 • Nolen-Hoeksema, S., Davis, C. (2004). Theoretical and methodological issues in the assessment and interpretation of posttraumatic growth. Psychological Inquiry, 15(1), 60-65.
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Polskie Forum Psychologiczne, 15(2), 125-139.
 • Ogińska-Bulik, N. (2012). Kiedy łzy zamieniają się w perły – czyli o korzyściach wynikających ze zmagania się z traumą. W: N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 39-57). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ogińska-Bulik, N. (2013). Kiedy łzy zamieniają się w perły – czyli o pozytywnych skutkach doświadczeń traumatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ogińska-Bulik, N., Bartczak, M. (2012). Determinants of posttraumatic growth. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), Reflections on psychological mechanisms of trauma and posttraumatic development (s. 179-196). Kraków: Wydawnictwo KON-Tekst.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010a). Osobowość, stres a zdrowie (wyd. II). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010b). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7(4), 129-142.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2012). Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych – objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria, 9(1), 1-10.
 • Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Park, C.L. (2004). The notion of growth following stressful life experiences: problems and prospects. Psychological Inquiry, 15(1), 69-76.
 • Stanton, A.L., Bower, J.E., Low, C.A. (2006). Posttraumatic growth after cancer. W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Research and practice (s. 138-175). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455-471.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1-8.
 • Tomich, P.L., Helgeson, V. (2002). Five years later: A cross-sectional comparison of breast cancer survivors with healthy women. Psycho-Oncology, 11, 154-169.
 • Tomich, P.L., Helgeson, V. (2004). Is finding something good in the bad always good? Benefit finding among women with breast cancer. Health Psychology, 23, 16-23.
 • Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Urcuyo, K.R., Boyers, A.E., Carver, C.S., Antoni, M.H. (2005). Finding benefit in breast cancer: Relations with personality, coping, and concurrent well-being. Psychology and Health, 20, 175-192.
 • Zdankiewicz-Ścigała, E. (2009). Nadzieja podstawowa jako moderator procesu adaptacji po traumie. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia (s. 132-153). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zięba, M., Czarnecka-van Luijken, J., Wawrzyniak, M. (2010). Nadzieja podstawowa i wzrost potraumatyczny. Studia Psychologiczne, 49(1), 109-121.
 • Zięba, M., Wawrzyniak, M., Świrkula, M. (2010). Skala Zmian Życiowych – narzędzie do pomiaru skutków krytycznych wydarzeń. Psychologia Jakości Życia, 1, 145-169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ce6b8896-5d1c-465f-aef5-5bd1bf44b464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.