PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 20-27
Article title

The impact of transport on the quality of pig meat

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper was to present the problem of transport of pigs, taking into account legal requirements of transport, Carriage and changes occurring in the physiological state of the transported pigs as well as the quality of the pig meat obtained from them. Transport of pigs is a significant element in the production cycle of high quality meat. Often, serious economic losses are caused by improper transportation, poor animal welfare and the exposure of many stressors over a short period of time. At present the conditions of animal transport in Poland are regulated by "Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related activities."
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
78
Pages
20-27
Physical description
Contributors
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
References
 • [1] Andersen H. J, (2000), What is pork quality?, Quality of meat and fat in pigs as affected by genetics and nutrition, Wageningen, s. 15-27.
 • [2] Cierach M., Idaszewska N., (2014), Transport samochodowy zwierząt rzeźnych, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego (9), 21-25
 • [3] Gaworski M., (2013), Specjalistyczny transport bydła. Hodowca Bydła, 1, 40-46.
 • [4] Gregory M., (2008), Animal welfare At markets and during transport and slaughter, Meat Sciene 80, 2-11
 • [5] Koćwin-Podsiadła M., (1993), Metody wykrywania mięsa wadliwego u świń, Monografia nr. 26, Wyd. WSR-P, Siedlce, s. 1-112
 • [6] Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., (2001), Utilization of molecular genetic achievements in pork quality improvement. Pol. J. Food Nutr. Sci, 10/51(3), 11-18
 • [7] Kołacz R.: Wymogi w zakresie transportu, Trzoda Chlewna 11, 95, 2003
 • [8] Lee Y. B., Choi, Y. I. (1999). PSE pork; the causes and solutions – revive. Asian –Australian Journal of Animal Sciences,12, 244-252
 • [9] Marć-Pieńkowska J., Topolińska P., Mitura K., (2014), Poziom stresu wskaźnikiem dobrostanu zwierząt, Wiadomości Zootechniczne, R. LII 2, 36-42
 • [10] Mroczek J.R., (2013), Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej, Inżynieria Ekologiczna nr. 34, s. 181-188
 • [11] Pisula A., Pośpiech E., (2011), Mięso – podstawy nauki i technologii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [12] Prost E., (2006), Zwierzęta rzeźne i mięso- ocena i higiena. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 • [13] Przybylski W., Monin G., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., (2006), Glycogen metabolizm in muscle and its effects on meat quality in pigs – a mini review. Pol. J. Food Nutr. Sci. 3(15), 257-262
 • [14] Sainsbury D.W.B., (1983), Debate on the contribution of straw to welfare, Pig Veterinary Society Proceeding, s. 1-13.
 • [15] Selye H. (1978), Stress Without Distress, wyd. polskie, PIW, Warszawa.
 • [16] Sienkiewicz J., Lewandowska D., (2012), Czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr 26, s. 261-272
 • [17] Sionek B., Przybylski W., (2015). Wpływ czynników środowiskowych na poziom glikogenu w mięśniach zwierząt rzeźnych, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 1(98), s. 35-48
 • [18] Temple D., Mainau E., Manteca X., (2014). Ekonomiczne skutki stresu u trzody chlewnej spowodowanego transportem drogowym. Farm Animal Welfare Education Centre. http://www.fawec.org/download/Fact_sheet_n9_pol_transport_stress.pdf
 • [19] Tereszkiewicz K., (2012), Ocena dobrostanu tuczników w czasie transportu. Logistyka 3, s. 2277-2285
 • [20] Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., (2011), Aktualne problemy w transporcie tuczników, Logistyka 3, 2787-2798
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ce1308ef-9d91-4a64-9560-73d08ded4d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.