PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 4 | 64–70
Article title

Współczesna krioterapia ogólnoustrojowa w odnowie biologicznej

Content
Title variants
EN
Contemporary whole-body cryotherapy in wellness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z metod medycyny fi zykalnej, coraz częściej znajdującą zastosowanie w odnowie biologicznej, jest krioterapia (kriostymulacja) ogólnoustrojowa. Polega ona krótkotrwałym, bodźcowym stosowaniu temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), w krótkim czasie 1–3 minut na całą powierzchnię ciała pacjenta. Działanie temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie człowieka wiele korzystnych reakcji fizjologicznych, takich jak: efekt przeciwbólowy, nerwowo- mięśniowy, przeciwobrzękowy, przeciwzapalny oraz krążeniowy, hormonalny i immunologiczny. Zabiegi kriostymulacji ogólnoustrojowej wykazują także korzystny wpływ na psychikę człowieka poprzez działanie relaksujące i obniżenie poziomu lęku.
EN
One of the methods of physical medicine which is used more and more frequently in wellness is whole-body cryotherapy (whole-body cryostimulation). It consists in stimulating the whole body surface by applying cryogenic temperatures (below -100°C) for a short time of 1–3 minutes. The eff ect of cryogenic temperatures on the whole body evokes in the human organism several, benefi cial physiological reactions such as analgesic, neuro-muscular, antiodematous and anti-infl ammatory eff ects as well as circulatory, hormonal and immunological reactions. Whole-body cryostimulation procedures also have a benefi cial infl uence on the human psyche through the action of relaxing and decreasing the level of anxiety.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
4
Pages
64–70
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Batorego 15 41-902 Bytom tel./fax +48 32 786 16 30
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych w Bytomiu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił, odnowa biologiczna. Has-Med. s.c., Katowice 2000.
 • 2. Kasperczyk T., Fenczyn J. Podręcznik odnowy psychosomatycznej. PZWL, Warszawa 1996.
 • 3. Bauer J., Skrzek A. Fizjologiczne podstawy krioterapii. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 1997, 3: 115–120.
 • 4. Zastosowanie zimna w medycynie – kriochirurgia i krioterapia. Red. A. Sieroń, G. Cieślar. -medica press, Bielsko-Biała 2003.
 • 5. Krioterapia – leczenie zimnem. Red. A. Sieroń, G. Cieślar. -medica press, Bielsko- -Biała 2007.
 • 6. Miller E. Porównanie skuteczności działania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoter. Pol. 2006, 6: 27–31.
 • 7. Sieroń A., Rykaczewska-Czerwińska M., Klimkiewicz T. i wsp. Antinociceptive effect in rats induced by the cooling of their whole body. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2002, 8: 153–155.
 • 8. Wojtecka-Lukasik E., Księżopolska- -Orlowska K., Gaszewska E. i wsp. Cryotherapy decreases histamine levels in the blood of patients with reumatoid arthritis. Infl amm. Res. 2010, 59: 253–253.
 • 9. Bilińska M., Rudkowska-Brzecka A., Martynów R., Brzecki A. Badania elektromiografi czne w ocenie siły mięśniowej po krioterapii u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Prz. Lek. 1993, 50: 12–13.
 • 10. Jezierski C. Zastosowanie kriostymulacji i usprawniania na siłę mięśni działających na stawy kolanowe u chorych z gonarthrosis. Fizjoterapia 1994, 2: 19–20.
 • 11. Banfi G., Lombardi G., Colombini A., Melegati G. Whole-body cryotherapy in athletes. Sports Med. 2010, 40: 509–517.
 • 12. Jonderko G., Pluta H., Gałaszek Z. Wpływ krioterapii krańcowo zimnym powietrzem na aktywność kinazy kreatynowej w surowicy krwi. Prz. Lek. 1988, 45: 491–492.
 • 13. Gregorowicz H., Zagrobelny Z. Krioterapia ogólnoustrojowa wskazania i przeciwwskazania, przebieg zabiegu i jego skutki fizjologiczne i kliniczne. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 1998, 4: 119–131.
 • 14. Księżopolska-Pietrzak K. Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narządu ruchu - mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 1996, 2: 157–160.
 • 15. Sieroń A., Pastuszka A., Marniok B. i wsp. Infl uence of low temperatures on lymph formation and fl ow velocity in mice. Thermol. Int. 2004, 14: 127–130.
 • 16. Banfi G., Melegati G., Barassi A., D’Eril G. Eff ects of the whole-body cryotherapy on NTproBNP, hsCRP and troponin I in athletes. J. Sci. Med. Sport. 2009, 1: 609–610.
 • 17. Banfi G., Melegati G., Barassi A. i wsp. Eff ects of whole-body cryotherapy on serum mediators of infl ammation and serum muscle enzymes in athletes. J. Thermal. Biol. 2009, 34: 55–59.
 • 18. Sieroń A., Stanek A., Jagodziński J. i wsp. Zachowanie się wybranych parametrów zapalnych u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej – wstępne doniesienie. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2003, 9: 39–43.
 • 19. Stanek A., Cieślar G., Strzelczyk J. i wsp. Infl uence of cryogenic temperatures on infl ammatory markers in patients with ankylosing spodylitis. Pol. J. Environ. Stud. 2010, 19: 167–175.
 • 20. Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Drewa T. i wsp. Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w surowicy krwi kajakarzy po kriostymulacji ogólnoustrojowej. Med. Sport. 2001, 17: 322–327.
 • 21. Woźniak A., Woźniak B., Drewa G., Mila-Kierzenkowska C., Rakowski A. The eff ect of whole-body cryostimulation on lysomal enzyme activity in kayakers during training. Eur. J. Appl. Physiol. 2007, 100: 137–142.
 • 22. Lubkowska A., Chudecka M., Klimek A., Szyguła Z., Frączek B. Acute eff ect of a signal whole-body cryostimulation on prooxidant-antioxidant balance in blood of healthy, young men. J. Thermal. Biol. 2008, 33: 464–467.
 • 23. Janiszewski M. Krioterapia jako czynnik wspomagający rehabilitację leczniczą. Med. Sport. 1998, 2: 257–260.
 • 24. Woźniak A., Woźniak B., Drewa G., Mila-Kierzenkowska C. The eff ect of cryostimulation on the prooxidant-antioxidant balance in blood of elite kayakers after training. Eur. J. Appl. Physiol. 2007, 101: 533–537.
 • 25. Koganezawa T., Ishikawa T., Fujita Y. i wsp. Local regulation of skin blood fl ow during cooling involving presynaptic P2 purinoceptors in rats. Br. J. Pharmacol. 2006, 148: 579–586.
 • 26. Rudzińska A., Gieremek K., Białek M. Zastosowanie reografi i impedancyjnej do oceny lokalnych i refl ektorycznych efektów naczynioruchowych po kriostymulacji. Fizjoterapia 1994, 2: 26–29.
 • 27. Rudzińska A., Nowotny J., Gieremek K., Białek M. Zastosowanie reografi i impedancyjnej do oceny kontralateralnych efektów naczynioruchowych po zabiegu kriostymulacji. Fizjoterapia 1995, 3: 9–12.
 • 28. Cryotherapy. Eds. A. Sieroń, G. Cieślar, A. Stanek. -medica press, Bielsko-Biała 2010.
 • 29. Jagodziński L., Cieślar G., Stanek A. i wsp. Ocena frakcji wyrzutowej lewej komory serca u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa poddanych krioterapii ogólnoustrojowej. Balneol. Pol. 2003, 45: 40–44.
 • 30. Jagodziński L., Stanek A., Gmyrek J., Cieślar G, Sielańczyk A., Sieroń A. Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na układ krążenia u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa poprzez analizę czasu trwania i dyspersji odstępu QT. Fizjoter. Pol. 2007, 7: 362–369.
 • 31. Szczepanowska-Wołowiec B., Dudek J., Wołowiec P., Kotela I. Wpływ kriokomory na parametry ciśnienia tętniczego i tętna. Prz. Lek. 2010, 67: 360–364.
 • 32. Zagrobelny Z., Halawa B., Negrusz- -Kawecka M. i wsp. Zmiany hormonalne i hemodynamiczne wywołane schładzaniem całego ciała chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pol. Arch. Med. Wewn. 1992, 87: 34–40.
 • 33. Jagodziński L., Cieślar G., Stanek A. i wsp. Ocena zachowania się układu wegetatywnego pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej na podstawie analizy wybranych parametrów zmienności rytmu zatokowego. Balneol. Pol. 2003, 45: 45–51.
 • 34. Hagner W., Smołka A., Różańska J. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wyniki próby wysiłkowej. Balneol. Pol. 2009, 51: 35–39.
 • 35. Klimek A.T., Lubkowska A., Szyguła Z., Chudecka M., Fraczek B. Infl uence of the ten sessions of the whole body cryostimulation on aerobic and anaerobic capacity. Int. J. Occup. Med. Environ. Health. 2010, 23: 181–189.
 • 36. Skrzep-Poloczek B., Romuk E., Birkner E. i wsp. The eff ect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model. Balneol. Pol. 2002, 44: 7–13.
 • 37. Lubkowska A., Banfi G., Dolegowska B., d’Eril G.V., Łuczak J., Barrasi A. Changes in lipid profi le in response to three diff erent protocols of whole-body cryostimulation treatments. Cryobiology 2010, 61: 22–26.
 • 38. Wawrowska A. Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na organizm osób zdrowych i chorych reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem stężeń wybranych hormonów, beta-endorfi n, 6-keto PGF1alfa. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 1992.
 • 39. Leppaluto J., Westerlund T., Huttunen P. i wsp. Eff ect of long-term whole-body cold exposures on plasma concentrations of ACTH, beta-endorphin, cortisol, catecholamines and cytokines in healthy females. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2008, 68: 145–153.
 • 40. Smolander J., Leppäluoto J., Westerlund T. i wsp. Eff ects of repeated wholebody cold exposures on serum concentrations of growth hormone, thyrotropin, prolactin and thyroid hormones in healthy women. Cryobiology 2009, 58: 275–278.
 • 41. Korzonek-Szlacheta I., Wielkoszyński T., Stanek A., Świętochowska T., Karpe J., Sieroń A. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane stężenia hormonów u zawodników wyczynowo uprawiających piłkę nożną. Endokrynol. Pol. 2007, 58: 27–32.
 • 42. Biały D., Witkowski K., Warzyńska M., Arkowski J. Krioterapia ogólnoustrojowa – badanie wpływu metody na zmiany hormonalne i enzymatyczne we krwi obwodowej u sportowców. Doniesienie wstępne. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2005, 11: 47–48.
 • 43. Oczachowska-Szafkowska S., Szafkowski R., Sobieska M. i wsp. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Acta Balneol. 2010, 52: 142–150.
 • 44. Zagrobelny Z., Halawa B., Kuliczkowski K., Rydecka I., Gregorowicz H. Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii w komorze niskotemperaturowej oraz lecz enia ruchem na subpopulacje limfocytów we krwi obwodowej u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1996, 34: 763–771.
 • 45. Jackowska E., Pisula A., Drulis-Kawa Z. i wsp. Zmiany poziomu przeciwciał oraz białek C3 i C4 w surowicy krwi w wyniku krioterapii ogólnoustrojowej. Acta Bio- -Opt. Inform. Med. 2006, 12: 101–103.
 • 46. Jackowska E., Pisula A., Kassolik K. i wsp. Efekt oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej na poziom i aktywność bakteriobójczą białek dopełniacza. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2002, 8: 157–160.
 • 47. Rymaszewska J., Biały D., Zagrobelny Z., Kiejna A. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na psychikę człowieka. Psychiatr. Pol. 2000, 34: 649–653.
 • 48. Rymaszewska J., Ramsey D., Chładzińska-Kiejna S. Whole-body cryotherapy as adjunct treatment of depressive syndrome and anxiety disorders. Arch. Immunol. Ther. Experiment. 2008, 5: 63–68.
 • 49. Biały D., Zimmer K., Skrzek A., Zagrobelny Z. Komora kriogeniczna możliwości krioterapii w rehabilitacji. Balneol. Pol. 1998, 40: 44–47.
 • 50. Stanek A., Cieślar G., Mrowiec J., Sieroń A. Krioterapia w praktyce klinicznej. Rehabil. Prakt. 2006, 1: 27–31.
 • 51. Stanek A., Cieślar G., Sieroń A. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Balneol. Pol. 2007, 49: 37–45.
 • 52. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Red. Z. Zagrobelny. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cdd3e404-3eda-4898-9180-e60c90eb664b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.