PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 22 | 4 | 80-86
Article title

Reakcje anafilaktyczne wywołane pokarmem u osób dorosłych

Content
Title variants
EN
Food-induced anaphylactic reactions in adults
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Anafilaksja pokarmowa stanowi najcięższą postać reakcji alergicznej wywołanej pokarmem. Niezależnie od uwarunkowań geograficznych, etnicznych i demograficznych obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości jej występowania. Cel pracy. Ocena udziału alergii pokarmowej w wywoływaniu reakcji anafilaktycznych u osób dorosłych, charakterystyka kliniczna oraz analiza przebiegu reakcji anafilaktycznej. Materiał i metody. Do badania włączono 55 osób dorosłych (30K, 25M, wiek śr. 42±12 lat) po przebytym co najmniej jednym epizodzie anafilaksji, z czego u 25 (45%) osób przyczyną anafilaksji były pokarmy. U wszystkich przeprowadzono szczegółowy wywiad, wykonano punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi i wziewnymi, oznaczono stężenie swoistych IgE przeciwko wybranym alergenom pokarmowym, u wybranych chorych wykonano punktowe testy skórne z pokarmami (prick by prick) lub/i przeprowadzono próby prowokacji doustnej pokarmami. Wykluczono inne przyczyny anafilaksji. Wyniki. U 12 (48%) na podstawie wywiadu ustalono przyczynę anafilaksji, co zostało potwierdzone innymi metodami diagnostycznymi. Stosując połączenie kilku metod diagnostycznych zidentyfikowano pokarmowy czynnik sprawczy u 19 (76%) chorych. U 5 osób (20%) równocześnie z alergenem pokarmowym stwierdzono działanie innego kofaktora. Pokarmem najczęściej powodującym anafilaksję były orzechy laskowe (n=6, 24%), u 7 osób (28%) wystąpił więcej niż 1 epizod anafilaksji zanim rozpoczęto diagnostykę. U 6 chorych (24%) z objawami alergii pokarmowej współistniała astma oskrzelowa, u 18 (72%) cechy atopii. Wnioski. Pokarm stanowi istotną przyczynę anafilaksji u osób dorosłych. Atopia stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju reakcji anafilaktycznej u osób uczulonych na pokarmy. Szczegółowo zebrany wywiad jest bardzo ważnym elementem diagnostyki anafilaksji pokarmowej i może zapobiec narażeniu chorego na kilkakrotne objawy anafilaksji. Chorzy, u których określone pokarmy wywoływały reakcje alergiczne jedynie pod postacią zespołu OAS są w grupie ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
EN
Background. Food anaphylaxis is the most severe form of food-induced allergic reaction. Regardless of geographical, ethnic and age-related factors there is a growing incidence in the general population observed. Aim. Incidence of food allergy in triggering anaphylactic reactions, their clinical characteristics and analysis of their course in adults. Materials and methods. 55 adults (30 women, 25 men, mean age 42±12 yrs) with at least one episode of anaphylaxis in the past were enrolled into the study. In 25 (45%) of them food was the cause of anaphylaxis. There was a detailed medical history of each patient completed and each of them underwent skin prick tests with the most common inhalant and food allergens. Serum concentrations of allergen specific IgE against food allergens were assessed. A selected subjects underwent skin prick tests with fresh foods (prick by prick) and/or an open food challenge. Other reasons of complaints were excluded. Results. In 12 (48%) patients the cause of anaphylaxis was established on the basis of detailed medical history , and was confirmed with other diagnostic methods. A combination of diagnostic methods allowed to identify food as a triggering factor in 19 subjects (76%). In 5 persons (20%) the anaphylactic reaction resulted from the coexistence of a food allergen and a co-factor. The most frequent trigger of food anaphylaxis were hazel nuts (n=6.24%). 7 persons (28%) suffered from more than 1 episode of anaphylaxis before the diagnostic process had been started. Bronchial asthma co-existed with food allergy in 6 cases (24%), and atopy in 18 (72%) cases. Conclusions. Food allergy is an important cause of anaphylaxis in adults. Atopy in food allergic patients predisposes to anaphylaxis. A detailed medical history plays a crucial role in diagnosis in food allergy and may prevent the patient from recurrent anaphylaxis. In some patients with oral allergy syndrome in the past may turn into anaphylaxis with time. Patients who previously suffered from oral allergy are at risk of developing anaphylaxis under exposure to the same kind of food which usually provokes OAS.
Keywords
Discipline
Publisher
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
80-86
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
author
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Warren CM, Dyer AA, Otto AK, et al. Food Allergy-related Risk-Taking and management behaviors among adolescents and young adults. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5: 381-90.
 • 2. Umasunthar T, Leonardi-Bee J, Turner PJ, et al. Incidence of food anaphylaxis in people with food allergy: a systematic review and meta-analysis. Clin Exp Allergy 2015; 45: 1621-36.
 • 3. Wong GW. Epidemiology: international point of view, from childhood to adults, food allergens. Chem Immunol Allergy 2015; 101: 30- 7.
 • 4. Hananashwili I, Gion-Lavi N, Bartal C, Broides A. Anaphylactic reactions in adult patients in Southern Israel. Asian Pac J Allergy Immunol 2016; 34: 44-50.
 • 5. Turner PJ, Campbell DE. Epidemiology of severe anaphylaxis: can we use population-based data to understand anaphylaxis? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2016; 16: 441-50.
 • 6. McMilin C, Camargo C Jr, Morton S, Grant C. Understanding administrative coding of emergency department visits for unspecified acute allergic reactions. N Z Med J 2015; 128: 39-46.
 • 7. Kool B, Chandra D, Fitzharris P. Adult food-induced anaphylaxis hospital presentations in New Zealand. Postgrad Med J 2016; 92: 640-4.
 • 8. Turner PJ, Gowland MH, Harma V, et al. Increase in anaphylaxis-related hospitalizations but no increase in fatalities: an analysis of United Kingdom national anaphylaxis data, 1992-2012. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 956-63.
 • 9. Allen JK, Koplin JJ. The epidemiology of IgE-mediated food allergy and anaphylaxis. Immunol Allergy Clin N Am 2012; 32: 35-50.
 • 10. Worm M, Edenharter G, Rueff F, et al. Symptom profile and risk factors of anaphylaxis in Central Europe. Allergy 2012; 67: 691-8.
 • 11. Hompes S, Dole S, Gruehnhagen J, et al. Elicitors and co-factors in food-induced anaphylaxis in adults. Clin Transl Allergy 2013; 3: 38.
 • 12. Turner PJ, Baumert JL, Beyer K, et al. Can we identify patients at risk of life-threatening allergic reactions to food? Allergy 2016; 71: 1241-55.
 • 13. Ali F. A survey of self-reported food allergy and food-related anaphylaxis among young adult students at Kuwait University. Med Princ Pract 2017; 26: 229-34.
 • 14. Gonzalez-Estrada A, Silvers SK, Klein A, et al. Epidemiology of anaphylaxis at a tertiary care center: A report of 730 cases. Ann Allergy Asthma Immunol 2017; 118: 80-5.
 • 15. Pyziak K, Kamer B. Natural history of IgE-dependent food allergy diagnosed in children during the first three years of life. Adv Med Sci 2011; 56: 48-55.
 • 16. Magana MJ, Vargas-Rosasm MA, Guillen-Escalon JE, et al. Anaphylaxis and anaphylactic shock. Rev Alerg Mexic 2007; 54: 34-40.
 • 17. Colver AF, Nevantaus H, Macdougall CF, Cant AJ. Severe food-allergic reactions in children across the UK and Ireland, 1998-2000. Acta Paediatr 2005; 94: 689-95.
 • 18. Menikou S, Patel MP, Rose KL, et al. Relationship between complotype and reported severity of systemic allergic reactions to peanut. J Allergy Clin Immunol 2012; 129: 1398-401.
 • 19. Simpson AB, Glutting J, Yousef E. Food allergy and asthma morbidity in children. Paediatr Pulmonol 2007; 42: 489-95.
 • 20. Webb LM, Liebermann P. Anaphylaxis: a review of 601 cases. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006; 97: 39-43.
 • 21. Aihara M, Miyazawa M, Osuna H, et al. Food-dependent exercise induced anaphylaxis influence of concurrent aspirin administration on skin testing and provocation. Br J Dermatol 2002; 146: 466-72.
 • 22. Cardona V, Luengo O, Gamiga T, et al. Co-factor enhanced food allergy. Allergy 2012; 67: 1316-18.
 • 23. Worm M, Gruenhagen J, Dolle S. Food-induced anaphylaxis – data from the anaphylaxis registry. Bundesgesudheitsblatt 2016; 59: 836-40.
 • 24. Sampson HA, Mendelson L, Rosen JP. Fatal and near-fatal anaphylactic reaction to food in children and adolescents. N Engl J Med 1992; 327: 380-4.
 • 25. Ansley L, Bonini M, Delgado L, et al. Pathophysiological mechanisms of exercise-induced anaphylaxis: an EAACI position statement. Allergy 2015; 70: 1212-21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd5fdf16-1d96-4b77-b079-1672e3ab0adf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.