PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 117-122
Article title

Przypadek zespołu Aspergera rozpoznany w wieku dorosłym

Content
Title variants
EN
A case of Asperger syndrome diagnosed in adult age
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Patient aged 34 was referred to the Department of Adult Psychiatry, Poznañ University of Medical Sciences, for observation of his psychiatric condition. At the age of 6 he was hospitalized with diagnosis of reactive depression. For many years he has been treated as outpatient with different diagnoses – initially infant schizophrenia was suspected, later the neurotic disorders, connected with microorganic changes, as well as neurotical personality development and difficulties in adaptation to peer group and to school requirements as well as disharmonic intellectual development. When the patient was hospitalized in the ward it was observed: inappropriate development of social interactions, difficulties in understanding and using interaction, rules with other people as well as inappropriate verbal and nonverbal aspects of communication, with expression, irrelevant to the social situation. Ritual actions, backward movements and limited interests were also noticed. The patient was diagnosed with Asperger syndrome. Thanks to that he obtained status of the disabled person and was able to get an appropriate job.
PL
Pacjent, lat 34, został skierowany do Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu w celu obserwacji stanu psychicznego. W wieku 6 lat był hospitalizowany z rozpoznaniem depresji reaktywnej. Przez wiele lat był leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie wysuwano podejrzenie schizofrenii dziecięcej, potem rozpoznano zaburzenia nerwicowe na podłożu zmian mikroorganicznych, następnie neurotyczny rozwój osobowości i związane z tym trudności adaptacyjne zarówno do grupy rówieśniczej, jak i do wymogów szkolnych oraz dysharmonijny rozwój intelektu. Podczas obserwacji na oddziale stwierdzono upośledzenie socjalizacji – nieprawidłowy rozwój interakcji społecznych, trudności w zrozumieniu i stosowaniu reguł interakcji z innymi ludźmi, a także nieprawidłowości w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wypowiedzi niedostosowane do sytuacji społecznej. Zaobserwowano także wykonywanie czynności rytualnych, jak również upośledzenie sprawności ruchowej i zawężenie zainteresowań. Rozpoznano zespół Aspergera, dzięki czemu pacjent mógł otrzymać status osoby niepełnosprawnej i podjąć odpowiednią pracę.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
117-122
Physical description
Contributors
  • Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
  • Prywatna praktyka psychologiczna, Poznań
  • Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
References
  • 1. Wing L.: Asperger’s syndrome: a clinical account. Psych. Med. 1981; 11: 115-130.
  • 2. Asperger H.: Die Autistichen Psychopathen im Kindesalter, 1944.
  • 3. Fombonne E., Tidmarsh L.: Epidemiologic data on Asperger disorder. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2003; 12: 15-21.
  • 4. Ehlers S., Gillberg C.: The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. Child Psychol. Psychiatr. 1993; 34: 1327-1350.
  • 5. ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision.
  • 6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition, text revision, American Psychiatric Association. Washington D.C. 1994.
  • 7. Gillberg I.C., Gillberg C.: Asperger syndrome – some epidemiological considerations: a research note. J. Child Psychol. Psychiatr. 1989; 30: 631-638.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd55d365-18ab-463f-b8d3-c8187a5cca8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.