PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 2 | 79-91
Article title

Metoda oceny obciążeń egzystencjalnych i stanu zdrowia psychicznego – wstępne badania osób, które targnęły się na życie przez przyjęcie substancji toksycznej

Content
Title variants
EN
A method of evaluation of existential burden and mental health condition – initial data from patients who assaulted for life by taking an intoxicant
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy pracy postulują wykorzystywanie danych
pacjentów Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć w Sosnowcu
(ROOZ) hospitalizowanych z powodu prób targnięcia
się na życie, w celu dokonania oceny obciążeń
egzystencjalnych i stanu zdrowia psychicznego. Autorzy
zakładają, iż po wykluczeniu tych osób, które targnęły
się na życie z powodu psychotycznych zaburzeń psychicznych
oraz ciężkich, nawracających epizodów
depresji, można rozpatrzeć przypadki pacjentów, którzy
podjęli próbę samobójczą z powodu trudnej sytuacji
egzystencjalnej, polegającej na obciążeniach przekraczających
ich odporność psychiczną.
Autorzy proponują autorską metodę, umożliwiającą
odnotowanie w określonej przez nich matrycy elementów
ciągu niekorzystnych wydarzeń, jaki doprowadził
do próby samobójczej. Proponują oni także graficzną
ilustrację niekorzystnej sytuacji pacjenta oraz całej grupy
osób. Umożliwia to dokonywanie zestawień statystycznych
poszczególnych obciążeń egzystencjalnych
i formułowanie wniosków dotyczących stanu kondycji
rozpatrywanej populacji.
EN
patients hospitalized in the Regional Acute Poison Center
for assessment of existential burden of mental health
con-dition.
The authors assume that the exclusion of those people
who attempted suicide by reason of the psychotic
disorders and severe, chronic, recurrent depression
(MDD) enable to concentrate the considerations on
patients who have attempted suicide because of the
existential situation caused by charges, which exceeded
their resistance to stress.
The authors propose the method, which allows to
record in the defined matrix the particular elements of
the unfavorable events, which led to a suicide attempt.
They also propose a graphical method of illustrating
the unfavorable situation of the patient and the entire
group of people. This allows the statistical assemblages
of particular existential burdens and the formulation
of considerations about the state of the mental health
of the population.
Contributors
author
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Polityki Zdrowotnej
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Polityki Zdrowotnej
References
 • 1. Czapiński J., Tomasz Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2009 – warunki i jakość życia Polaków – raport. Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2009.
 • 2. Portal http://www.policja.pl/ i jego dział: http://statystyka.policja. pl/portal/st/954/63821/Samobojstwa_2010. html
 • 3. Maas H., Spinath F.M.: Personality and Coping With Professional Demands: A Behavioral Genetics Analysis. J Occup Health Psychol. 2012 Mar 26. [Epub ahead of print]
 • 4. Taylor S.E., Stanton A.L.: Coping resources, coping processes, and mental health. Annu Rev Clin Psychol. 2007; 3: 377-401.
 • 5. Piotrowicz M, Cianciara D. [Salutogenesis-new approach to health and disease]. Przegl Epidemiol. 2011; 65 (3): 521-527.
 • 6. Durkheim E., Samobójstwo: Studium z socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2006; za Durkheim E., Le suicie: étude de socjologie. Paris: Les Presses universitaires de France (1897).
 • 7. Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
 • 8. Composite International Diagnostic Interview (CIDI) http:// www.hcp.med.harvard.edu/wmhcidi/
 • 9. Mini International Neuropsychiatric Interview http://www.nccpsychiatry. info/File/MINI500. pdf
 • 10. Borges G. i wsp.: Twelve-month prevalence of and risk factors for suicide attempts in the World Health Organization World Mental Health Surveys. J Clin Psychiatry. 2010; 71 (12): 1617-28. Publikacja ta jest dostępna on Line pod: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000886/? tool=pubmed
 • 11. Kirkcaldy B.D., Siefen G.R., Urkin J., Merrick J.: Risk factors for suicidal behavior in adolescents. Minerva Pediatr. 2006; 58: 443-50.
 • 12. Zhang J., Xu H.: Degree of suicide intent and the lethality of means employed: a study of Chinese attempters. Arch Suicide Res. 2007; 11: 343-350.
 • 13. Grzywa A., Kucmin A., Kucmin T:. [Suicide problems— epidemiology, factors, motives and prevention. Part I]. Pol Merkur Lekarski. 2009; 27: 432-436.
 • 14. Grzywa A., Kucmin A., Kucmin T.: [Suicide problems— epidemiology, factors, motives and prevention. Part II]. Pol Merkur Lekarski. 2010; 28: 174-176.
 • 15. Goldberg D., Williams P.: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga.– Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2001.
 • 16. Hu Y., Stewart-Brown S., Twigg L., Weich S.: Can the 12- item General Health Questionnaire be used to measure positive mental health? Psychol Med. 2007; 37: 1005-1013.
 • 17. Antonovsky A.: The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med. 1993, 36, 725-733.
 • 18. Olsson G., von Knorring A.L.: Beck’s Depression Inventory as a screening instrument for adolescent depression in Sweden: gender differences. Acta Psychiatr Scand. 1997; 95: 277-282.
 • 19. Ducher J.L., Dalery J.: [Correlations between Beck’s suicidal ideation scale, suicidal risk assessment scale RSD and Hamilton’s depression rating scale]. Encephale. 2008; 34: 132-138.
 • 20. Desseilles M., Perroud N., Guillaume S., Jaussent I., Genty C., Malafosse A., Courtet P.: Is it valid to measure suicidal ideation by depression rating scales? J Affect Disord 2011, Dec 10. [Epub ahead of print]
 • 21. Brzyski P., Knurowski T., Tobiasz-Adamczyk B.: Trafność i rzetelność skali wsparcia społecznego SSL12-I w populacji osób starszych wiekiem w Polsce. Przegl Epidemiol, 1005; 59: 135-145
 • 22. Agrast M., Botero J., Ponce A: The World Justice Project – rule of law index. Editor: 740 – 15 seet, N. W., Washington D. C. 20005, USA. http://worldjusticeproject.org/ruleof-law-index/
 • 23. Sher L. Risk and protective factors for suicide in patients with alcoholism. ScientificWorldJournal. 2006; 6: 1405-11.
 • 24. Van Orden K.A., Witte T.K., Cukrowicz K.C., Braithwaite S.R., Selby E.A., Joiner T.E. Jr.: The interpersonal theory of suicide. Psychol Rev. 2010; 117: 575-600.
 • 25. Kagamimori S., Nasermoaddeli A., Wang H.: Psychosocial stressors in inter-human relationships and health at each life stage: A review. Environ Health Prev Med. 2004; 9: 73-86.
 • 26. Stansfeld S., Candy B.: Psychosocial work environment and mental health – a meta-analytic review. Scand J Work Environ Health. 2006; 32: 443-62.
 • 27. Brodziak A.: Teoria konstruktu osobistego. Przegląd Lekarski, 1994, 50, 341.
 • 28. Brodziak A.: Teoria konstruktu osobistego i siatek repertuarowych jako narzędzie przewidywania inklinacji do szeroko pojmowanej narkomanii. Ann Acad Med Siles, 1994, 28, 166.
 • 29. Dudek W., Pajor K.: Encyklopedia psychologii głębi http://edukacja.eneteia.pl/index.php?view=article&catid=10%3Aencyklopedie&id=10%3Amaa-encyklopedia-psychologii-gbi&option=com_content&Itemid=9#libido
 • 30. Jung C.G.: Psychology of the Unconscious: A Study of the Transformations and Symbolisms of the Libido, A Contribution to the History of the Evolution of Thought. Forgotten books, Classic reprint series, Amazon, New York, 2012.
 • 31. Woertman L., van den Brink F.: Body image and female sexual functioning and behavior: a review. J Sex Res. 2012;49(2-3): 184-211.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd39ca6c-0552-4908-ae6c-e004605e0366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.