PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 232-241
Article title

Podstawy kliniczne zespołów cieśni

Content
Title variants
EN
Clinical basis of entrapment neuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Peripheral nerve entrapment is a condition of chronic injury of a nerve passing through a narrow, noncompliant anatomical canal. This leads to clinically apparent entrapment neuropathy with pain and paresthesias in distribution of the affected nerve, progressing to motor weakness and muscle atrophy. The most common peripheral nerve entrapment is carpal tunnel syndrome found in 0.5 to 3% of the population. In the US, patients with entrapment neuropathies make up 10 to 20% of all neurosurgical cases. Deformities resulting from bone fractures or arthritis may account for chronic nerve compression as found in the classic tardy ulnar palsy. Not unusually, nerves are compressed by atypical anatomical structures such as Struthers ligament (median nerve), arcades of Struthers (ulnar nerve) or arcade of Fröhse (radial nerve). Superficially located nerves are vulnerable to direct trauma during the routine daily activities as this is the case with the ulnar nerve at the elbow and with the superficial lateral femoral nerve in patients wearing tight jeans. Entrapment neuropathies are frequently associated with pregnancy and acromegaly, with metabolic disorders (diabetes mellitus, alcoholism, chronic hemodialyses) and with hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP), the condition showing autosomal dominant inheritance and caused by the deletion of a segment of chromosome 17p11.2-12 which contains peripheral myelin protein-22 gene (PMP22). Following general considerations, the clinical symptoms and etiology of carpal tunnel syndrome, pronator teres syndrome, anterior interosseous nerve syndrome, entrapment of the ulnar nerve at the elbow and at the wrist and hand, posterior interosseous nerve syndrome, Wartenberg syndrome, thoracic outlet syndrome, entrapment of the suprascapular and musculocutaneous nerves, Roth syndrome, tarsal and anterior tarsal tunnel syndromes, neuropathies of peroneal nerves and saphenous nerve as well as Morton’s neuroma were reviewed in detail.
PL
Istotą zespołów cieśni jest uszkodzenie nerwu obwodowego będące następstwem ucisku w wąskim i niepodatnym na rozciąganie kanale anatomicznym. Występująca wówczas neuropatia z uwięźnięcia objawia się najpierw bólem i parestezjami w polu unerwienia danego nerwu, następnie osłabieniem czucia powierzchniowego, a w zaawansowanych przypadkach także niedowładami i zanikami mięśni. Najczęściej występującą neuropatię z uwięźnięcia - zespół cieśni nadgarstka stwierdza się u 0,5-3% populacji. W USA chorzy z zespołami cieśni stanowią 10-20% pacjentów spotykanych w praktyce neurochirurgicznej. Zespołom cieśni sprzyjają urazy kostno-stawowe, jak to ma miejsce w tzw. opóźnionym uszkodzeniu nerwu łokciowego. Niekiedy nerwy bywają uciskane przez nietypowe struktury anatomiczne, takie jak np. więzadło Struthersa (nerw pośrodkowy), arkady Struthersa (nerw łokciowy) czy arkada Frohse’a (nerw międzykostny tylny). Istotną rolę odgrywa także ucisk z zewnątrz, np. na nerw łokciowy w okolicy łokcia lub nerw skórny boczny uda przez ciasne dżinsy. Rozwojowi neuropatii z uwięźnięcia sprzyjają również zmiany hormonalne (ciąża, akromegalia), metaboliczne (cukrzyca, alkoholizm, przewlekła dializoterapia) oraz tzw. dziedziczna neuropatia ze skłonnością do uciskowych uszkodzeń nerwów, dziedziczona autosomalnie dominująco, a spowodowana delecją 17p11.2-12 wywołującą zmniejszoną ekspresję genu odpowiedzialnego za syntezę jednego z białek mieliny nerwów obwodowych (PMP22). W części szczegółowej omówiono objawy kliniczne i patogenezę zespołów: cieśni nadgarstka, mięśnia nawrotnego obłego, nerwu międzykostnego przedniego, cieśni nerwu łokciowego w okolicy łokcia, kanału Guyona, nerwu międzykostnego tylnego, Wartenberga, otworu górnego klatki piersiowej, nerwu nadłopatkowego, nerwu mięśniowo-skórnego, Rotha, kanału kostki przyśrodkowej, cieśni nerwu strzałkowego wspólnego, przedniego cieśni stępu, nerwu strzałkowego powierzchownego, nerwu udowo--goleniowego i nerwoból Mortona.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
232-241
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70, faks: 042 677 67 81
References
 • 1. Bland J.D.P., Rudolfer S.M.: Clinical surveillance of carpal tunnel syndrome in two areas of the United Kingdom, 1991-2001. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2003; 74: 1674-1679.
 • 2. Tanaka S., Wild D., Seligman P. i wsp.: The US prevalence of self-reported carpal tunnel syndrome: 1988 national health interview survey data. Am. J. Public Health 1994; 84: 1846-1848.
 • 3. Atroshi I., Gummesson C., Johnsson R i wsp.: Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA 1999; 282: 153-158.
 • 4. Cho S.C., Pham C.J., Cho Y. i wsp.: Management of entrapment neuropathies of the upper extremities: part I. Contemporary Neurosurgery 2002; 24: 1-8.
 • 5. Paul U.: Etiology, diagnosis and treatment of tardy ulnar nerve palsy. Beitr. Orthop. Traumatol. 1984; 31: 84-88.
 • 6. Suranyi L.: Median nerve compression by Struthers ligament. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1983; 46: 1047-1049.
 • 7. Vesley D.G., Killian J.T.: Arcades of Struthers. J. Med. Assoc. State Ala. 1983; 52: 33-34, 36-37.
 • 8. Gessini L., Jandolo B., Pietrangeli A., Occhipinti E.: Ulnar nerve entrapment at the elbow by persistent epitrochleoanconeus muscle. Case report. J. Neurosurg. 1981; 55: 830-831.
 • 9. Ozturk A., Kutlu C., Taskara N. i wsp.: Anatomic and morphometric study of the arcade of Frohse in cadavers. Surg. Radiol. Anat. 2005; 27: 171-175.
 • 10. Sanders R.J., Hammond S.L.: Management of cervical ribs and anomalous first ribs causing neurogenic thoracic outlet syndrome. J. Vasc. Surg. 2002; 36: 51-56.
 • 11. Wadsworth T.G., Williams J.R.: Cubital tunnel external compression syndrome. Br. Med. J. 1973; 1: 662-666.
 • 12. Meier C., Schupbach D.H., Oetli M., Mumenthaler M.: Rucksack paralysis in military service. A catamnestic study of 81 Swiss servicemen. Med. Corps. Intern. 1989: 3: 64-68.
 • 13. Park J.W., Kim D.H., Hwang M., Bun H.R.: Meralgia paresthetica caused by hip-huggers in a patient with aberrant course of the lateral femoral cutaneous nerve. Muscle Nerve 2007 Jan 9; Epub.
 • 14. Neubauer U., Stefan H.: Morton metatarsalgia. Med. Klin. (Munich) 1989; 84: 534-536, 563.
 • 15. Tyrrell P.J., Feher M.D., Rossor M.N.: Sciatic nerve damage due to toilet seat entrapment: another Saturday night palsy. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1989; 52:1113-1115.
 • 16. Heuser M.: Suralis compression syndrome. Nervenarzt 1982; 53: 223-224.
 • 17. Walther B., Bauer H., Grobner W., Zollner N.: Carpal tunnel syndrome and gout. Dtsch. Med. Wochenschr. 1982; 107: 942-944.
 • 18. Mark G., Gartmann J., Ruedi T.: Carpal tunnel syndrome in tuberculous tendosynovitis of the hand. Schweiz. Med. Wochenschr. 1984; 114: 448-451.
 • 19. Chamberlain M.A., Corbett M.: Carpal tunnel syndrome in early rheumatoid arthritis. Ann. Rheum. Dis. 1970; 29: 149-152.
 • 20. Currie S., Henson R.A.: Neurological syndromes in the reticuloses. Brain 1971; 94: 307-320.
 • 21. Besson I., Couturier F., De Giacomini P i wsp.: Involvement of the median nerve associated with cutaneous lesions and trophic disorders of the fingers. Presse Med. 1989; 18:1207.
 • 22. Miner M.E., Schimke R.N.: Carpal tunnel syndrome in pediatric mucopolysaccharidoses. Report of four cases. J. Neurosurg. 1975; 43: 102-103.
 • 23. Fowler C.P., Harrison M.J., Snaith M.L.: Familial carpal and tarsal tunnel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1986; 49: 717-718.
 • 24. Smola C.: About the problem of radial tunnel syndrome or “where does the tennis elbow end and where does the radial tunnel syndrome begin?” Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2004; 36: 241-245.
 • 25. Beaton L.E., Anson B.J.: Relation of median nerve to pronator teres muscle. Anat. Rec. 1939; 75: 23-26.
 • 26. Iba K., Wada T., Aoki M. i wsp.: Intraoperative measurement of pressure adjacent to the ulnar nerve in patients with cubital tunnel syndrome. Hand. Surg. 2006; 31: 553-558.
 • 27. Feindel W, Stratford J.: Cubital tunnel compression in tardy ulnar palsy. Can. Med. Assoc. J. 1958; 78: 351-353.
 • 28. Wright I.S.: The neurovascular syndrome produced by hyperabduction of the arms. Am. Heart 1945; 29: 1.
 • 29. Rask M.R.: Medial plantar neurapraxia (jogger’s foot): report of 3 cases. Clin. Orthop. Relat. Res. 1978; (134): 193-195.
 • 30. Nicholas G.G., Noone R.B., Graham W.P.: Carpal tunnel syndrome in pregnancy. Hand 1971; 3: 80-83.
 • 31. Baum H., Ludecke D.K., Herrmann H.D.: Carpal tunnel syndrome and acromegaly. Acta Neurochir. (Wien) 1986; 83: 54-55.
 • 32. Walter-Sack I., Zollner N.: Unrecognised carpal tunnel syndrome in diabetic polyneuropathy. Dtsch. Med. Wochenschr. 1980; 105: 19-21.
 • 33. Telli M., Bidwell J., Kinninmonth A., Zoccali C.: Prevalence and treatment of carpal tunnel syndrome in renal haemodialysis. Chir. Organi Mov. 2005; 90: 287-296.
 • 34. Kim S.M., Chung K.W., Choi B.O. i wsp.: Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP) patients of Korean ancestry with chromosome 17p11.2-p12 deletion. Exp. Mol. Med. 2004; 36: 28-35.
 • 35. Marie P., Foix C.: Atrophie isolee de l’eminence thenar d’origine nevritique. Role du ligament annulaire anterieur du carpe dans la pathogenie de la lesion. Rev. Neurol. 1913; 26: 647-649.
 • 36. D’Arcy C.A., McGee S.: Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000; 283: 3110-3117.
 • 37. Katz J.N., Simmons B.P.: Carpal tunnel syndrome. NEJM 2002; 346: 1807-1812.
 • 38. Caliandro P., La Torre G., Aprile I. i wsp.: Distribution of paresthesias in Carpal Tunnel Syndrome reflects the degree of nerve damage at wrist. Clin. Neurophysiol. 2006; 117:228-231.
 • 39. Stewart J.D., Eisen A.: Tinel’s sign and the carpal tunnel syndrome. Br. Med. J. 1978; 2: 1125-1126.
 • 40. Katz J.N., Larson M.G., Sabra A. i wsp.: The carpal tunnel syndrome: diagnostic utility of the history and physical examination findings. Ann. Intern. Med. 1990; 112: 321-327.
 • 41. Gellman H., Gelberman R.H., Tan A.M., Botte M.J.: Carpal tunnel syndrome. An evaluation of the provocative diagnostic tests. J. Bone Joint Surg. Am. 1986; 68: 735-737.
 • 42. Durkan J.A.: A new diagnostic test for carpal tunnel syndrome. J. Bone Joint Surg. Am. 1991; 73: 535-538.
 • 43. Kwon H.K., Hwang M., Yoon D.W: Frequency and severity of carpal tunnel syndrome according to level of cervical radiculopathy: double crush syndrome? Clin. Neurophysiol. 2006; 117: 1256-1259.
 • 44. Kele H., Verheggen R., Reimers C.D.: Carpal tunnel syndrome caused by thrombosis of the median artery: the importance of high-resolution ultrasonography for diagnosis. Case report. J. Neurosurg. 2002; 97: 471-473.
 • 45. Dussa C.U., Gul A.: An unusual cause of acute carpal tunnel syndrome. Acta Orthop. Belg. 2005; 71: 236-238.
 • 46. Hartz C.R., Linscheid R.L., Gramse R.R., Daube J.R.: The pronator teres syndrome: compressive neuropathy of the median nerve. J. Bone Joint Surg. Am. 1981; 63: 885-890.
 • 47. Johnson R.K., Spinner M., Shrewsbury M.M.: Median nerve entrapment syndrome in the proximal forearm. J. Hand Surg. [Am.] 1979; 4: 48-51.
 • 48. Internullo G., Marcuzzi A., Busa R. i wsp.: Kiloh-Nevin syndrome: a clinical case of compression of the anterior interosseous nerve. Chir. Organi Mov. 1995; 80: 345-348.
 • 49. Distefano S.: A case of anterior interosseous nerve syndrome. Ital. J. Orthop. Traumatol. 1989; 15: 383-387.
 • 50. Bozentka D.J.: Cubital tunnel syndrome pathophysiology. Clin. Orthop. Relat. Res. 1998; (351): 90-94.
 • 51. Osborne G.: The surgical treatment of tardy ulnar neuritis. J. Bone Joint Surg. Br. 1957; 39: 782.
 • 52. Grechenig W, Mayr J., Peicha G., Boldin C.: Subluxation of the ulnar nerve in the elbow region - ultrasonographic evaluation. Acta Radiol. 2003; 44: 662-664.
 • 53. Lazaro L. 3rd: Ulnar nerve instability: ulnar nerve injury due to elbow flexion. South. Med. J. 1977; 70: 36-40.
 • 54. Brown W.F., Yates S.K., Ferguson G.G.: Cubital tunnel syndrome and ulnar neuropathy. Ann. Neurol. 1980; 7: 289-290.
 • 55. Froment J.: Prehension and the sign of the thumb in paralysis of the ulnar nerve. Bull. Hosp. Joint Dis. 1972; 33: 193-196.
 • 56. Mumenthaler M., Schliack H. (red.): Uszkodzenia nerwów obwodowych. Rozpoznawanie i leczenie. PZWL, Warszawa 1998: 337.
 • 57. Wartenberg R.: A sign of ulnar palsy. JAMA 1939; 112: 1688-1689.
 • 58. Haas L.F.: Felix Guyon 1831-1920. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2003; 74: 698.
 • 59. Shea J.D., McClain E.J.: Ulnar-nerve compression syndromes at and below the wrist. J. Bone Joint Surg. Am. 1969; 51: 1095-1103.
 • 60. WoischneckD., Hussein S., Hollerhage H.G.: Bicycle rider’s ulnar nerve paralysis. Neurochirurgia (Stuttg.) 1993; 36: 11-13.
 • 61. Rosenbaum R.: Disputed radial tunnel syndrome. Muscle Nerve 1999; 22: 960-967.
 • 62. Zoch G., Aigner N.: Wartenberg syndrome: a rare or rarely diagnosed compression syndrome of the radial nerve? Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1997; 29: 139-143.
 • 63. Crotti F.M., Carai A., Carai M. i wsp.: TOS pathophysiology and clinical features. Acta Neurochir. Suppl. 2005; 92: 7-12.
 • 64. Fansa H., Schneider W: Suprascapular nerve entrapment. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2003; 35: 122-126.
 • 65. Naam N.H., Massoud H.A.: Painful entrapment of the lateral antebrachial cutaneous nerve at the elbow. J. Hand Surg. Am. 2004; 29: 1148-1153.
 • 66. Grossman M.G., Ducey S.A., Nadler S.S., Levy A.S.: Meralgia paresthetica: diagnosis and treatment. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2001; 9: 336-344.
 • 67. Mumenthaler M.: Tarsal tunnel syndrome. Diagnosis and differential diagnosis. Wien. Klin. Wochenschr. 1993; 105: 459-461.
 • 68. Nonthasoot B., Sirichindakul B., Nivatvongs S., Sangsubhan C.: Common peroneal nerve palsy: an unexpected complication of liver surgery. Transplant. Proc. 2006; 38: 1396-1397.
 • 69. Koller R.L., Blank N.K.: Strawberry pickers’ palsy. Arch. Neurol. 1980; 37: 320.
 • 70. Marinacci A.A.: Neurological syndromes of the tarsal tunnels. Bull. Los Angeles Neurol. Soc. 1968; 33: 90-100.
 • 71. Krause K.H., Witt T., Ross A.: The anterior tarsal tunnel syndrome. J. Neurol. 1977; 217: 67-74.
 • 72. Styf J.: Entrapment of the superficial peroneal nerve. Diagnosis and results of decompression. J. Bone Joint Surg. Br. 1989; 71: 131-135.
 • 73. Mozes M., Ouaknine G.E., Nathan H.: Neuralgia of the internal saphenous nerve. An unhabitual form of crural nerve lesions. Nouv. Presse Med. 1975; 4: 2099-2101.
 • 74. Moller B.N., Helmig O.: Patellar pain treated by neurotomy. Arch. Orthop. Trauma. Surg. 1984; 103: 137-139.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd1fd117-472c-43b6-916f-b338c95178c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.