PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 63 | 368-376
Article title

Echogenicity of benign adrenal focal lesions on imaging with new ultrasound techniques – report with pictorial presentation

Content
Title variants
PL
Echogeniczność łagodnych zmian ogniskowych nadnerczy w obrazowaniu z zastosowaniem nowych technik ultrasonograficznych – doniesienie z prezentacją obrazową
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of the research was to assess the echogenicity of benign adrenal focal lesions using new ultrasound techniques. Material and method: 34 benign adrenal masses in 29 patients were analyzed retrospectively. The examinations were conducted using Aplio XG (Toshiba, Japan) ultrasound scanner with a convex probe 1–6 MHz in the B-mode presentation with the combined use of new ultrasound techniques: harmonic imaging and spatial compound sonography. The size of the adrenal tumors, their echogenicity and homogeneity were analyzed. Statistical analysis was conducted using the STATISTICA 10 software. Results: The following adrenal masses were assessed: 12 adenomas, 10 nodular hyperplasias of adrenal cortex, 7 myelolipomas, 3 pheochromocytomas, a hemangioma with hemorrhage and a cyst. The mean diameter of nodular hyperplasia of adrenal cortex was not statistically different from that of adenomas (p = 0.075). The possibility of differentiating between nodular hyperplasia and adenoma using the parameter of hypoechogenicity or homogeneity of the lesion was demonstrated with the sensitivity and specificity of 100% and 41.7%, respectively. The larger the benign adrenal tumor was, the more frequently did it turn out to have a mixed and inhomogenous echogenicity (p < 0.05; ROC areas under the curve: 0.832 and 0.805, respectively). Conclusions: A variety of echogenicity patterns of benign adrenal focal lesions was demonstrated. The image of an adrenal tumor correlates with its size. The ultrasound examination, apart from its indisputable usefulness in detecting and monitoring adrenal tumors, may also allow for the differentiation between benign lesions. However, for lesions found incidentally an algorithm for the assessment of adrenal incidentalomas is applicable, which includes computed tomography and magnetic resonance imaging.
PL
Cel: Celem badania była ocena echogeniczności łagodnych zmian ogniskowych nadnerczy z zastosowaniem nowych technik ultrasonograficznych. Materiał i metoda: Retrospektywnej analizie poddano badania ultrasonograficzne 34 łagodnych guzów nadnerczy u 29 pacjentów. Badania były wykonywane z zastosowaniem aparatu ultrasonograficznego Aplio XG (Toshiba, Japonia), głowicy convex 1–6 MHz w prezentacji B-mode z łącznym zastosowaniem nowych technik ultrasonograficznych: obrazowania harmonicznego i ultrasonografii złożonej przestrzennie. Analizie poddano wielkość guzów nadnerczy, ich echogeniczność oraz jednorodność. Analiza statystyczna była wykonywana z zastosowaniem programu STATISTICA 10. Wyniki: Oceniano: 12 gruczolaków, 10 guzów rozrostu (hyperplasia) guzkowego kory nadnercza, 7 guzów myelolipoma, 3 guzy chromochłonne, naczyniak z krwawieniem oraz torbiel. Średni wymiar guzów rozrostu guzkowego kory nadnerczy nie różnił się statystycznie od gruczolaków (p = 0,075). Wykazano możliwość różnicowania rozrostu guzkowego oraz gruczolaka z zastosowaniem parametru hipoechogeniczności lub jednorodności z czułością i swoistością odpowiednio 100% i 41,7%. Im większy był łagodny guz nadnercza, tym częściej zmiany okazywały się mieć mieszaną i niejednorodną echogeniczność (p < 0,05; pola pod krzywymi ROC – odpowiednio 0,832 i 0,805). Wnioski: Wykazano różnorodność wzorców echogeniczności łagodnych zmian ogniskowych nadnerczy. Obraz guza nadnercza koreluje z jego wielkością. Badanie ultrasonograficzne poza niewątpliwą korzyścią w wykrywaniu i monitorowaniu guzów nadnerczy może pozwalać na różnicowanie w zakresie zmian o łagodnym charakterze. Jednak w sytuacjach przypadkowo wykrytych zmian obowiązuje algorytm oceny nadnerczowych incydentaloma, oparty na badaniach tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
63
Pages
368-376
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education, Department of Diagnostic Endocrinology, Bielański Hospital, Warsaw, Poland
author
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
author
 • Department of General, Vascular and Transplant Surgery, First Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Ultrasound, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
References
 • Jenssen C, Dietrich CF: [Ultrasound and endoscopic ultrasound of the adrenal glands]. Ultraschall Med 2010; 31: 228–247.
 • Kasperlik-Załuska AA, Otto M, Cichocki A, Rosłonowska E, Słowińska-Srzednicka J, Jeske W et al.: Incidentally discovered adrenal tumors: a lesson from observation of 1,444 patients. Horm Metab Res 2008; 40: 338–341.
 • Kasperlik-Załuska AA, Otto M, Cichocki A, Rosłonowska E, Słowińska-Srzednicka J, Zgliczyński W et al.: 1,161 patients with adrenal incidentalomas: indications for surgery. Langenbecks Arch Surg 2008; 393: 121–126.
 • Słapa RZ, Jakubowski W, Tymińska B, Aderek G, Szopiński K: Postęp w diagnostyce obrazowej guzów nadnerczy. Pol Merk Lek 2000; 8: 430–435.
 • Słapa RZ, Szopiński K, Jakubowski W, Białek E, Serafin-Król M, Mlosek RK et al.: Tkankowe obrazowanie harmoniczne: ultrasonograficzny przegląd obrazowy. Twój Magazyn Medyczny 2002; 6: 7–15.
 • Szopiński KT, Wysocki M, Pajk AM, Slapa RZ, Jakubowski W, Szopińska M: Tissue harmonic imaging of thyroid nodule: initial experience. J Ultrasound Med 2003; 22: 5–12.
 • Shapiro RS, Simpson WL, Rausch DL, Yeh HC: Compound spatial sonography of the thyroid gland: evaluation of freedom from artifacts and of nodule conspicuity. AJR Am J Roentgenol 2001; 177: 1195–1198.
 • Fan J, Tang J, Fang J, Li Q, He E, Li J et al.: Ultrasound imaging in the diagnosis of benign and suspicious adrenal lesions. Med Sci Monit 2014; 20: 2132–2141.
 • Slapa RZ, Kasperlik-Załuska AA, Migda B, Otto M, Jakubowski WS: Application of parametric ultrasound contrast agent perfusion studies for differentiation of hyperplastic adrenal nodules from adenomas. Initial study. Eur J Radiol 2015; 84: 1432–1435.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd1f7f99-e79a-4b0b-93a5-e1201ca92571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.