PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 2 | 45-54
Article title

The effect of nontraditional sports games on coordination abilities and correction of behavior disorders in prepubertal integrated children

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Among factors that positively underlie physical education process, provide stimuli during exercise sessions, increase interest, effectiveness and esthetic character are various nontraditional games as well as nontraditional exercise equipment. Nontraditional sports games have effect on physical fitness and motor performance, promote health, social and moral development of children. We aimed to provide further evidence on nontraditional sports games, their rules, basic methods, forms and means used in teaching school physical education to prepubertal children. These means were used to develop coordination abilities of general population. The statistical significance of changes was determined using paired samples t-test for the following abilities: rhythmical abilities, reaction abilities, balance abilities, kinesthetic-differentiation ability (spatial, strength), frequency ability, coupling ability and reorganization ability. The use of nontraditional movement games was found to have effect on behavior change of children with ADHD. To determine changes in behavior, Vanderbilt rating scale was used. Statistically significant improvements determined by Wilcoxon test was found for the following subscales: following instructions/rules, assignment completion and organizational skills.
Contributors
 • University of Prešov, Faculty of Sports, Slovakia
 • University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Slovakia
References
 • 1. Altmanová, M: Hyperaktivní a nepozorné dítě: podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele. (1. vyd.). Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010.
 • 2. Belej, M, Junger, J, et al.: Motorické testy koordinačných schopností. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2006.
 • 3. Blahutová, M, Klenková, J, Zichová, D: Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: MU, 2005.
 • 4. Drtílková, I, Šerý, O: Hyperkinetická porucha ADHD. Praha: Galén, 2007.
 • 5. Dubayová, T, Chovanová, E: Vanderbiltova posudzovacia škála - možnosť diagnostikovania žiaka s ADHD učiteľom a rodičom. Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálno - pedagogickú teóriu a prax, 2013; 2: 59-62.
 • 6. Hirtz, P, et al.: Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1985.
 • 7. Chovanová, E: Rozvoj koordinačných schopností detí. Prešov: FŠ PU, 2009.
 • 8. Chovanová, E, Majherová, M: Rozvoj koordinačných schopností detí prostredníctvom vybraných pohybových hier a cvičení. Prešov: FŠ PU, 2010.
 • 9. Chovanová, E, Majherová, M: Účinnosť netradičných pohybových a športových hier na rozvoj koordinačných schopností žiakov školského veku. Prešov: FŠ PU, 2013.
 • 10. Jenett, W: ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele. Brno: Edika, 2013.
 • 11. Jucovičová, D, Žáčková, H: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele. Praha: D + H, 2007.
 • 12. Kalhous, Z, Obst, O, et al.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2009.
 • 13. Kolláriková, Z, Pupala, B, et al. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
 • 14. Ljach, VI: Razvitije koordinacionnych spasobnostej u detej škoľnovo vozrosta. Moskva: FiS, 1990.
 • 15. Mužík, V: Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010.
 • 16. Piatkowská, M, Ružbarská, I: Úroveň pohybovej aktivity v Európskej únii – komparatívna analýza. Telesná výchova a šport, 2008; 18: 4-7.
 • 17. Prekopová, J, Schweizerová, Ch: Neklidné dítě. 2. vyd. Praha: Portál, 2008.
 • 18. Raczek, J, Mynarski, W: Koordynacyjne zdatnošci motorycznedzieci i mladziezy. Katowice: AWF, 1992.
 • 19. Raczek, J, Mynarski, W, Ljach, W: Teoretyczno-empiryczne podstawy ksztaltowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych. Katowice: AWF, 1998.
 • 20. Riefová, S: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál, 1999.
 • 21. Ružbarská, I, Turek, M: Vybrané kapitoly z didaktiky elementárnej telesnej výchovy. Prešov: FŠ PU v Prešove, 2010.
 • 22. Šimonek, J: Didaktika telesnej výchovy. Vysokoškolské učebné texty. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005.
 • 23. Šimonek, J: Model rozvoja koordinačných schopností v dlhodobej športovej príprave v športových hrách. Bratislava: PEEM, 2009.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccfd46ff-0682-42b7-9361-d52e6b49b4c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.