PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 189-193
Article title

Udar mózgu – profilaktyka

Content
Title variants
EN
Stroke – secondary prevention
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Stroke prevalence, mortality and disability rates are connected with stroke recurrence. Recurrent stroke occurs in 10-12% of patients during first 12 month after stroke onset and in 5-8% of patient each next year. The risk of death and higher degree of disability is higher among the patients with recurrent stroke that in patient with first ever stroke. Prophylactic treatment is the most important management in stroke patients. Risk factors may directly influence incidence or indirectly the natural course of disease. Among reversible risk factors the most important are: hypertension, heart disease, diabetes, smoking, diet and low physical activity. In the last years the results of experimental and clinical studies indicate that high level of homocysteine may be the new modificable risk of vasogenic brain injury. Modification of stroke risk factors together with antiplatelet or anticoagulant therapy had major influence on decrease of stroke mortality in Western Europe and USA, where not only stroke incidence dropped down, but also strokes become less severe. In Poland prevalence of stroke risk factors is high and proper preventive treatment is definitively not enough prescribed. The article presents the principles of secondary prevention stroke in ischaemic stroke.
PL
W udarach mózgu wysokie wskaźniki rozpowszechnienia, śmiertelności i inwalidztwa związane są m.in. z częstym występowaniem u tego samego chorego powtórnych incydentów naczyniowych. Szacuje się, że powtórny udar występuje u ok. 10-12% chorych w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zachorowania i u kolejnych 5-8% w każdym następnym roku. Każdy kolejny udar niesie ze sobą większe ryzyko zgonu oraz większe ryzyko niesprawności. Profilaktyka wtórna jest więc podstawą leczenia chorych z udarem. Czynniki ryzyka mogą wpływać bezpośrednio na wzrost rozpowszechnienia tej choroby lub pośrednio poprzez zmianę naturalnej historii choroby. Najważniejszymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka są: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca, nikotynizm, sposób odżywiania się i mała aktywność fizyczna. W ostatnich latach wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują, że nowym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób naczyniowych mózgu może być podwyższony poziom homocysteiny. Modyfikacja czynników ryzyka połączona z leczeniem przeciwpłytkowym lub przeciwzakrzepowym miała decydujący wpływ na spadek umieralności w krajach Europy Zachodniej i w USA, gdzie udary mają lżejszy przebieg niż w naszym kraju. W Polsce rozpowszechnienie czynników ryzyka jest bardzo wysokie, a leczenie profilaktyczne wciąż zbyt rzadko stosowane. W artykule przedstawiono zasady stosowania profilaktyki wtórnej u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
189-193
Physical description
Contributors
 • I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (0*22) 458 25 48, faks (0*22) 651 93 01
References
 • 1. Bonita R.: Epidemiology of stroke. Lancet 1992; 339: 342-344.
 • 2. Sacco R.L., Shi T, Zamanillo M.C., Kargman D.E.: Predictors of mortality and recurrence after hospitalised cerebral infarction in an Urban community: the Northern Manhattan Stroke Study. Neurology 1994; 44: 626-634.
 • 3. Sacco R.: Risk factors and outcomes for ischaemic stroke. Neurology 1997; 49 (supl. 4): 39-44.
 • 4. Stokes J., Kannel WB., Wolf PA. i wsp.: Blood pressure as a risk factor for cardiovascular disease. The Fraimgham Study - 30 years of follow-up. Hypertension 1989; 13 (supl. 5): 113-118.
 • 5. Ryglewicz D.: Czynniki ryzyka w udarach mózgu. Postępy Psychiatrii i Neurologii 1994; 5: 33-40.
 • 6. Collins R., Peta R., MacMahon S.: Blond pressure, stroke and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990; 335: 827-838.
 • 7. SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension: final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JAMA 1991; 265: 3255-3264.
 • 8. Wolf PA., Abbott R.D., Kannel W.B.: Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991; 22: 983-988.
 • 9. American Heart Association. Heart and Stroke Statistical Update. American Heart Association, Dallas, Texas 2001.
 • 10. Abbott R.D., Donahue R.P, MacMahon S.W: Diabetes and the risk of stroke. The Honolulu Heart Program. JAMA 1987; 257: 949-952.
 • 11. Jorgensen H.S., Nakayama H., Raaschou H.O., Olsen T.S.: Stroke in patients with diabetes. The Copenhagen Stroke Study. Stroke 1994; 25: 1977-1984.
 • 12. Kawachi I., Colditz G.A., Stampfer M.J. i wsp.: Smoking cessation and decreased risk of stroke in women. JAMA 1993; 269: 232-236.
 • 13. Wolf PA., DAgostino R.B., Kannel WB. i wsp.: Cigarette smoking as a risk factor for stroke. The Framingham Study. JAMA 1988; 19: 1025-1029.
 • 14. Bornstein N.M.: Lifestyle changes: smoking, alcohol, diet and exercise. Cerebrovasc. Dis. 1994; 4: 59-65.
 • 15. Gorelick PB.: The status of alcohol as a risk factor for stroke. Stroke 1989; 20: 1607-1610.
 • 16. Welch G.N., Loscalzo J.: Homocysteine and atherothrombosis. N. Engl. J. Med. 1998; 338: 1042-1050.
 • 17. Fassbender K.: Homocysteine in cerebral macroangiopathy and microangiopathy. Lancet 1999; 353: 1586-1587.
 • 18. Gorelick PB., Sacco R.L., Smith D.B. i wsp.: Prevention of a first stroke: a review of guidelines and a multidisciplinary consensus statement from the National Stroke Association. JAMA 1999; 281: 1112-1120.
 • 19. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of perindopril-based blood pressure lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001; 358: 1033-1041.
 • 20. Rekomendacje grupy ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; supl. 6.
 • 21. Heart Protection Study Collaborative Study. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with sim-wastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 360: 7-21.
 • 22. International Stroke Trial Collaborative Group. The International Stroke Trial (IST): a randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both or neither among 19 435 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997; 349: 1569-1581.
 • 23. CAST (Chinese Acute Stroke Trial) Collaborative Group. CAST: a randomised placebo-controlled trial of early aspirin use in 20 000 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997; 349: 1641-1649.
 • 24. Hass R., Easton D., Adams H. i wsp.: A randomised trial comparing ticlopidine hydrochloride with aspirin for the prevention of stroke in high risk patients. N. Engl. J. Med. 1989; 321: 501-509.
 • 25. Postępowanie w udarze mózgu. Aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative. Med. Prak. 2002; 7-8 (137-138): 125-155.
 • 26. Antithrombotic Trialists Collaboration. Collaborative metaanalysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 321: 71-86.
 • 27. Ryglewicz D., Milewska D., Lechowicz W i wsp.: Factors predicting early stroke fatality in Poland. Preliminary report of the Polish National Stroke Registry. Neurol. Sci. 2003: 24: 301-304.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccf208f7-8482-4642-8026-bd0c2f2ba56a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.