PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 263-267
Article title

Zespół Melkerssona‑Rosenthala jako przyczyna nawracającego porażenia nerwu twarzowego u 10‑letniej dziewczynki

Content
Title variants
EN
Melkersson‑Rosenthal syndrome as a cause of recurrent facial nerve palsy in 10‑year‑old girl
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The facial nerve is the seventh, paired cranial nerve. The pathogenesis of the facial nerve disorders is strictly connected with the way it is placed. The peripheral or central paralysis of the nerve may occur at any age. The most common causes of the palsy are: idiopathic, post‑traumatic, post‑viral infectious paralysis, the transition of the inflammation from the middle ear to the VII nerve stem as well as neoplastic changes and vascular changes on the nerve. Melkersson‑Rosenthal syndrome is a rare cause of the recurrent facial nerve palsy. Though Melkersson‑Rosenthal syndrome develops most commonly between the age of 20 and 30, the early manifestation of the syndrome can start at any age. Melkersson‑Rosenthal syndrome is reported to occur also in young children. The main causes of this syndrome still have not been clearly established, however, the infectious, allergic, immunological and genetic factors are taken into consideration as the ones implicated in its aetiology. The syndrome is characterized by a triad of symptoms: recurrent facial nerve palsy, facial oedema and a fissured tongue. The full triad of symptoms occurs very rarely and thus is very uncommon. Most often the symptoms are oligosymptomatic. The paper presents a 10‑year‑old girl with the recurrent facial nerve palsy, fissured tongue and lip oedema. On the basis of the examination the girl was diagnosed to suffer from the Melkersson‑Rosenthal syndrome. The aggravation of the pathological symptoms was accompanied by the recurrent, caused by Herpes simplex virus infections.
PL
Nerw twarzowy jest siódmym, parzystym nerwem czaszkowym. Patogeneza schorzeń nerwu VII jest ściśle związana z jego przebiegiem. W każdej grupie wiekowej może wystąpić porażenie nerwu twarzowego – ośrodkowe lub obwodowe. Wśród najczęstszych przyczyn porażenia nerwu VII wymienia się: porażenie idiopatyczne, porażenie pourazowe, porażenie po infekcji wirusowej, przejście stanu zapalnego na pień nerwu VII ze struktur ucha środkowego, zmiany nowotworowe, a także naczyniowe na przebiegu samego nerwu. Zespół Melkerssona‑Rosenthala jest rzadką przyczyną nawracającego porażenia nerwu twarzowego i choć występuje zazwyczaj między 20. a 30. rokiem życia, to jego wczesne objawy mogą pojawić się w każdym wieku. Występowanie tego zespołu opisywane jest także w populacji pediatrycznej. W nieustalonej do końca etiologii zespołu bierze się pod uwagę między innymi czynniki infekcyjne, alergiczne, immunologiczne i genetyczne. W zespole Melkerssona‑Rosenthala występuje charakterystyczna triada objawów klinicznych: nawracający obrzęk tkanek miękkich twarzy, porażenie nerwu twarzowego i bruzdy (pofałdowania) na powierzchni języka (lingua plicata). Postać zespołu Melkerssona‑Rosenthala z pełną triadą wymienionych objawów występuje rzadko, najczęściej spotykane są postacie niepełne czy monosymptomatyczne. W pracy przedstawiono przypadek 10‑letniej dziewczynki z nawracającym porażeniem nerwu twarzowego, bruzdami na języku i obrzękiem wargi, u której na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego rozpoznano zespół Melkerssona‑Rosenthala. Zaostrzeniom choroby towarzyszyły nawracające zakażenia wirusem Herpes simplex.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
263-267
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii, Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Antoszczyk G., Obtułowicz A., Czarnobilska E., Wojas‑Pelc A.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala – problemy diagnostyczne i lecznicze. Przegl. Lek. 2008; 65: 390‑392.
 • 2. Jakubowicz O., Żaba R., Czarnecka‑Operacz M., Silny W.: Trudności związane z diagnostyką zespołu Melkerssona‑Rosenthala – opis przypadku. Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; 26: 165‑170.
 • 3. Klimek B., Wojaczyńska K., Kajor M.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala. Neurol. Dziec. 2003; 12: 41‑44.
 • 4. Ziem P.E., Pfrommer C., Goerdt S. i wsp.: Melkersson‑Rosenthal syndrome in childhood: a challenge in differential diagnosis and treatment. Br. J. Dermatol. 2000; 143: 860‑863.
 • 5. Meisel‑Stosiek M., Hornstein O.P., Stosiek N.: Family study on Melkersson‑Rosenthal syndrome. Some hereditary aspects of the disease and review of literature. Acta Derm. Venereol. 1990; 70: 221‑226.
 • 6. Smeets E., Fryns J.P., Van den Berghe H.: Melkersson‑Rosenthal syndrome and de novo autosomal t(9;21) (p11;p11) translocation. Clin. Genet. 1994; 45: 323‑324.
 • 7. Lloyd D.A., Payton K.B., Guenther L., Frydman W.: Melkersson‑Rosenthal syndrome and Crohn’s disease: one disease or two? Report of a case and discussion of the literature. J. Clin. Gastroenterol. 1994; 18: 213‑217.
 • 8. Narbutt P., Dziki A., Zalewska A., Narbutt J.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala – czy konieczna jest diagnostyka w kierunku nieswoistych zapaleń jelit? Przegl. Dermatol. 2005; 92: 287‑290.
 • 9. Trzmiel D., Kozak‑Gawron K., Krauze E.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala jako problem interdyscyplinarny. Wiad. Lek. 2004; 57: 707‑709.
 • 10. Sobjanek M., Żelazny I., Włodarkiewicz A. i wsp.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Postępy Dermatologii i Alergologii 2008; 25: 43‑47.
 • 11. Kruse‑Lösler B., Presser D., Metze D., Joos U.: Surgical treatment of persistent macrocheilia in patients with Melkersson‑Rosenthal syndrome and cheilitis granulomatosa. Arch. Dermatol. 2005; 141: 1085‑1091.
 • 12. Camacho F., García‑Bravo B, Carrizosa A..: Treatment of Miescher’s cheilitis granulomatosa in Melkersson‑Rosenthal syndrome. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2001; 15: 546‑549.
 • 13. Stein S.L., Mancini A.J.: Melkersson‑Rosenthal syndrome in childhood: successful management with combination steroid and minocycline therapy. J. Am. Acad. Dermatol. 1999; 41: 746‑748.
 • 14. Kesler A., Vainstein G., Gadoth N.: Melkersson‑Rosenthal syndrome treated by methylprednisolone. Neurology 1998; 51: 1440‑1441.
 • 15. Arkuszewska C., Słowik‑Rylska M., Sysa‑Jędrzejowska A. i wsp.: Zespół Melkerssona‑Rosenthala mylnie rozpoznany jako nawracający obrzęk Quinckego. Postępy Dermatologii i Alergologii 2007; 24: 202‑205.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccf0c677-68d8-49b6-a3ce-4c9af4f0ccf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.