PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 301-304
Article title

Zespół Schwartza-Barttera u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca

Content
Title variants
EN
Schwartz-Bartter syndrome in patient with small cell lung cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The lung is the most common site of cancer in the world today and it has a poor survival rate. The best way of reducing the lung cancer occurrence is giving up the habit of smoking. It is necessary to establish routine ways of early diagnosis according to clinical symptoms and chest radiography in general practice. It is said to be a main key of right timing of the adequate therapy. In a minority of patients with tumours, signs and symptoms develop that cannot be explained on the basis of either the mass effect produced by the primary tumour (or its metastases) or the production of a hormone normally associated with the tissue type that has given rise to the malignant tumour. These are known as paraneoplastic syndromes and may cause various symptoms. They may lead also to hyponatremia via the ectopic production of ADH. Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH) is an important and common electrolyte disorder in tumour patients and one that has been reported in association with small cell lung cancers (SCLC). Schwartz et al. presented the first clinical case of a patient with ectopic SIADH in 1957, when he described two patients with lung cancer who developed hyponatremia associated with continued urinary sodium loss. We describe the patient with small cell lung cancer with SIADH. In chest radiogram as well as in computed tomography the pathological mass was described, later diagnosed as SCLC. The patient developed different neurological and psychical disorders that partially were improved after treatment.
PL
Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem na świecie i charakteryzuje się stosunkowo niską przeżywalnością. Najlepszy sposób na spadek zachorowalności i śmiertelności to ograniczenie nałogu palenia. Należy również ustalić właściwe postępowanie w odniesieniu do objawów klinicznych i radiologicznych, co jest niezbędne, aby odpowiednio wcześnie wdrożyć leczenie przyczynowe. Zespoły paranowotworowe stanowią szeroką grupę objawów powstałych w wyniku wytwarzania przez komórki nowotworowe różnorodnych czynników chemicznych i immunologicznych. Mogą one powodować zaburzenia w działaniu różnych układów i narządów, często wywołując objawy niekojarzące się z chorobą nowotworową w obrębie klatki piersiowej, w tym również prowadzić do hiponatremii w wyniku ektopowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Zespół Schwartza-Barttera, czyli zespół nieprawidłowego wydzielania wazopresyny, obserwowany jest u chorych na raka płuca i stosunkowo często stanowi zagrożenie życia. Pierwszy przypadek kliniczny został opisany przez Schwartza i wsp. w 1957 roku – dwóch chorych z rakiem płuca, u których doszło do hiponatremii w wyniku utraty sodu. Opisywany przez nas przypadek dotyczy pacjenta z SIADH i rakiem płuca. W RTG płuca, a także w tomografii komputerowej u chorego stwierdzono masę patologiczną później zdiagnozowaną jako rak drobnokomórkowy. U pacjenta występowały liczne objawy neurologiczne i psychiczne, które częściowo ustąpiły po zastosowanym leczeniu.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
301-304
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
References
 • 1. Alberg A.J., Ford J.G., Samet J.M.; American College of Chest Physicians: Epidemiology of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007; 132 (supl.): 29S-55S.
 • 2. Krzakowski M., Ortowski T., Roszkowski K. i wsp.: Drobnokomórkowy rak płuca - zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca. Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: 88-94.
 • 3. Scagliotti G.V: Symptoms, signs and staging of lung cancer. European Respiratory Monographs: Lung Cancer 2001; 17: 86-119.
 • 4. Simon G., Ginsberg R.J., Ruckdeschel J.C.: Small-cell lung cancer. Chest Surg. Clin. N. Am. 2001; 11: 165-188.
 • 5. Schwartz WB., Bennett W, Curelop S., Bartter F.C.: A syndrome of renal sodium loss and hyponatremia probably resulting from inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Am. J. Med. 1957; 23: 529-542.
 • 6. Shapiro J., Richardson G.E.: Hyponatremia of malignancy. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 1995; 18: 129-135.
 • 7. Baylis PH.: The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2003; 35: 1495-1499.
 • 8. U.S. Food and Drug Administration. Center for Biologics Evaluation and Research. Toxicity grading scale for healthy adult and adolescent volunteers enrolled in preventive vaccine clinical trials [cytowany 25 kwietnia 2007 r.]. Adres: http://www.fda.gov/cber/gdlns/toxvac.htm.
 • 9. Soupart A., Decaux G.: Therapeutic recommendations for management of severe hyponatremia: current concepts on pathogenesis and prevention of neurologic complications. Clin. Nephrol. 1996; 46: 149-169.
 • 10. Załuska M.: Diagnoza i terapia hiponatremii u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Farmakoter. Psych. Neurol. 2005; 21: 155-166.
 • 11. Yeates K.E., Singer M., Morton A.R.: Salt and water: a simple approach to hyponatremia. CMAJ 2004; 170: 365-369.
 • 12. Walker G.V, Peterson M.C.: Survival in a patient with severe paraneoplastic hyponatremia: a case report. Cases J. 2008; 1: 248.
 • 13. Sebastian C.S., Sinha D., Gulati N.K.: Serum sodium stabilizing effect of enalapril after standard water load in a patient with a history of self-induced water intoxication. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 1995; 19: 655-663.
 • 14. Ścieszka M., Ścieszka E.: Niezwykła maska paraendokrynna raka płuca. Współcz. Onkol. 2004; 8: 171-174.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccceb713-b442-4523-b033-64c42215ab56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.