PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 213-218
Article title

Leukodystrofia metachromatyczna. Opis przypadku z postacią późną choroby

Content
Title variants
EN
Metachromatic leukodystrophy (MLD). Description of case with late form of disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Metachromatic leukodystrophy (MLD) is one of the genetically conditioned diseases of autosomal recessive inheritance, and is characterized by arylsulphatase A deficiency (ARSA) and the accumulation of metachromatic deposits (sulphatides) in the nervous system and internal organs. As a consequence, defuse demyelinisation in the brain and peripheral nerves take place. There are 4 clinical forms that vary by the age at onset: early infantile form, late infantile form, juvenile form and late-onset form. Reduction of the activity of ARSA is the result of the disorder of the gene placed on the long arm of chromosome 22.13. The disturbances can have the character of mutation, deletion or nonsense mutation. Neurochemical research has enabled the isolation of sulphatase from the insufficiency of ARSA activity, being the result of the insufficiency of several kinds of sulphatase and the consequence of the ARSA protein activator insufficiency. The basic diagnostic criteria are the revealing of the presence of metachromatic deposits or increased content of sulphatides in cells and in systemic fluids, and also proving a significant decrease of ARSA activity in leukocytes (of the culture of fibroblasts and in urine). In the clinical picture, polyneuropathy, muscular weakness, muscle hypotomy, astigmatism, speech impairment of the type dysartia, bulbar signs, optic nerve atrophy, intellectual function impairment and epileptic fits usually are dominant symptoms. There are no known effective treatment methods. One can only hope that therapeutic progress will be achieved in the field of gene therapy.
PL
Leukodystrofia metachromatyczna (MLD) należy do chorób uwarunkowanych genetycznie, dziedziczonych w sposób autosomalny recesywny. Istota choroby polega na niedoborze arylosulfatazy A (ARSA) i gromadzeniu w układzie nerwowym i narządach wewnętrznych złogów metachromatycznych, czyli sulfadytów. W następstwie dochodzi do powstania rozlanej demielinizacji w mózgu oraz nerwach obwodowych. Wyróżnia się 4 postacie kliniczne, w zależności od wieku zachorowania: postać wczesnodziecięcą, późnodziecięcą, młodzieńczą i późną. Obniżenie aktywności ARSA jest następstwem nieprawidłowości genu umiejscowionego na długim ramieniu chromosomu 22.13. Zaburzenia mogą mieć charakter mutacji, delecji, mutacji typu nonsense. Badania neurochemiczne pozwoliły na wyodrębnienie sulfatydozy z niedoboru aktywności ARSA będącego wynikiem deficytu kilku sulfataz oraz następstwem niedoboru aktywatora białkowego ARSA. Podstawowym kryterium diagnostycznym jest wykazanie obecności złogów metachromatycznych lub podwyższonej zawartości sulfatydów w komórkach i płynach ustrojowych, a także stwierdzenie znacznego obniżenia aktywności ARSA w leukocytach, w hodowli fibroblastów i moczu. W obrazie klinicznym najczęściej dominują objawy polineuropatii, osłabienia i hipotonii mięśni, niezborność, zaburzenia mowy o typie dyzartrii, objawy opuszkowe, zanik nerwów wzrokowych, upośledzenie funkcji intelektualnych oraz napady padaczkowe. Nie są znane skuteczne metody leczenia. Można mieć nadzieję, że uda się osiągnąć postęp leczniczy drogą terapii genowej.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
213-218
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologiczny, Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
 • Oddział Neurologiczny, Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
References
 • 1. Hermann S., Schestag F., Polten A. i wsp.: Characterization of four arylsulfatase A missense mutations G86D, Y201C, D255H, and E312D causing metachromatic leukodystrophy. Am. J. Med. Genet. 2000; 91: 68-73.
 • 2. Rafi M., Coppola S., Liu S. i wsp.: Disease-causing mutations in cis with the common arylsulfatase A pseudodeficiency allele compound the difficulties in accurately identifying patients and carriers of metachromatic leukodystrophy. Mol. Genet. Metab., 2003; 79: 83-90.
 • 3. Tylki-Szymańska A., Lugowska A., Chmielik J. i wsp.: Investigations of micro-organic brain damage (MOBD) in heterozygotes of metachromatic leukodystrophy. Am. J. Med. Genet. 2002; 110: 315-319.
 • 4. Wender M.: Leukodystrofie. W: Kozubski W, Liberski P. (red.): Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2004: 265-271.
 • 5. Qu Y., Shapira E., Desnick R.: Metachromatic leukodystrophy: subtype genotype/phenotype correlations and identification of novel missense mutations (P148L and P191T) causing the juvenile-onset disease. Mol. Genet. Metab. 1999; 67: 206-212.
 • 6. Bostantjopoulou S., Katsarou Z., Michelakaki H., Kazis A.: Seizures as a presenting feature of late onset metachromatic leukodystrophy. Acta Neurol. Scand. 2000; 102: 192-195.
 • 7. Felice K. J., Gomez-Lira M., Natowicz M. i wsp.: Adult-onset MLD: a gene mutation with isolated polyneuropathy. Neurology 2000; 55: 1036-1039.
 • 8. Baumann N., Turpin J., Lefevre M., Closch B.: Motor and psycho-cognitive clinical types in adult metachromatic leukodystrophy: genotype/phenotype relationships? J. Physiol. (Paris). 2002; 96: 301-306.
 • 9. Bognar S., Furac I., Kubat M. i wsp.: Croatian population data for arylsulfatase a pseudodeficiency-associated mutations in healthy subjects, and in patients with Alzheimer-type dementia and Down syndrome. Arch. Med. Res. 2002; 33: 473-477.
 • 10. Ługowska A., Czartoryska B., Tylki-Szymańska A. i wsp.: Prevalence of arylsulfatase A pseudodeficiency allele in metachromatic leukodystrophy patients from Poland. Eur. Neurol. 2000; 44: 104-107.
 • 11. Marcao A., Azevedo J.E., GieselmannV iwsp.: Oligomerization capacity of two arylsulfatase A mutants: C300F and P425T Biochem. Biophys. Res. Commun. 2003; 306: 293-297.
 • 12. Boczkowski K.: Zarys genetyki medycznej. PZWL, Warszawa 1990: 155-156.
 • 13. Marcao A., Simonis H., Schestag F. iwsp.: Biochemical characterization of two (C300F, P425T) arylsulfatase a missense mutations. Am. J. Med. Genet. A. 2003; 116:238-242.
 • 14. Schestag F., Yaghootfam A., Habetha M. i wsp.: The functional consequences of missense mutations affecting an intra-molecular salt bridge in arylsulfatase A. Biochem. J. 2002; 367: 499-504.
 • 15. Majkowski J.: Elektroencefalografia kliniczna. PZWL, Warszawa 1989: 254-256.
 • 16. Sener R.: Metachromatic leukodystrophy. Diffusion MR imaging and proton MR spectroscopy. Acta Radiol. 2003; 44: 440-443.
 • 17. Sener R.: Metachromatic leukodystrophy: diffusion MR imaging findings. AJNR. Am. J. Neuroradiol. 2002; 23: 1424-1426.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccc28efe-5b3a-4fae-aa4b-b08e5daa3171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.