PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 73–76
Article title

Kinesiology taping jako metoda wspierająca terapię ośrodkowego uszkodzenia nerwu VII

Content
Title variants
EN
The Kinesiology Taping as a method supporting central facial nerve damage (VII) therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metoda Kinesiology taping, wykorzystywana głównie w ortopedii i reumatologii, w ostatnich latach znalazła również zastosowanie w neurologii − w przypadkach ośrodkowego uszkodzenia nerwu twarzowego (VII), jako terapia wspomagająca pracę fizjoterapeuty i neurologopedy, przynosząca poprawę zakresu ruchomości mięśni mimicznych oraz uzyskanie symetrii twarzy i podciągnięcie kącika ust.
EN
The Kinesiology Taping Method mostly used in orthopedics and rheumatology has also application in neurology. This method is used in central facial nerve damage (VII) cases in order to support physiotherapists and neurologopedists work. It gives a range of facial muscles mobility improvement, facial symmetry as well as lip corner pull up.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
73–76
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel. 508113389
 • Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Jaraczewska E. Kinesiotaping i jego za stosowanie w programach rehabilitacyjnych − opis przypadków. Rehabilt. Prakt. 2009; 4: 23−27.
 • 2. Fuller G. Badanie neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1995.
 • 3. Put M. Taping jako metoda postępowania terapeutycznego. Fizjoterapia 2007; 15: 27−34.
 • 4. Zajt-Kwiatkowska J., Rajkowska-Labon E., Skrobot W., Bakuła S., Kinesio taping metoda wspomagająca proces usprawniania fizjoterapeutycznego – wybrane aplikacje kliniczne. Nowiny Lek. 2005; 74: 190−194.
 • 5. Śliwiński Z., Kopa M., Halat B. i wsp. Ocena przydatności aplikacji Kinesiology Taping u chorych po udarze mózgu usprawnianych metodą PNF. Doniesienie wstępne. Fizjoter. Pol. 2008; 8: 326−334.
 • 6. Michalak B., Halat B., Kufel W. i wsp. Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu. Fizjoter. Pol. 2009; 9: 133−142.
 • 7. Białoszewski D., Woźniak W., Żarek S. Przydatność kliniczna metody Kinesiology Taping w redukcji obrzęków kończyn dolnych u pacjentów leczonych metodą Ilizarowa. Doniesienia wstępne. Ortop. raumatol. Rehabil. 2009; 11: 46−54.
 • 8. Kase K. Kinesio Taping in Pediatrics. Kinesio USA, LLC. 2006; 65−77.
 • 9. Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1983; 209−235.
 • 10. Laidler P. Rehabilitacja po udarze mózgu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1994.
 • 11. Wilson-Pauwels L., Akesson E., Stewart P. Cranial nerves anatomy and clinical comments. B.C. ecker Inc. Toronto-Philadelphia 1988, p. 82–94.
 • 12. Adler S., Beckers D., Buck M. PNF w praktyce. Warszawa. 2009; 5−17.
 • 13. Kolster B., Ebert-Paprotny G. Poradnik fizjoterapeuty. Wrocław 2001; 84−96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ccac60b0-4dbb-4727-8e44-38c8bf09611f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.