PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 69–73
Article title

Skuteczność zastosowania ozonu w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
The efficacy of using ozone in dentistry – review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie właściwości, mechanizmu działania oraz skuteczności zastosowania ozonu we współczesnej stomatologii. Ozon jako alotropowa forma tlenu, o wzorze chemicznym O3, ma silne właściwości utleniające, co sprawia, że na jego działanie podatne są bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, spory oraz komórki wegetatywne. Szerokie zastosowanie terapeutyczne w stomatologii ozon zawdzięcza właściwościom: przeciwdrobnoustrojowym, stymulującym układ odpornościowy, przeciwbólowym, detoksykacyjnym, antyhipoksyjnym, biosyntetycznym oraz biostymulującym. Ponadto znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii: w profilaktyce, stomatologii zachowawczej (wybielanie zębów, leczenie nadwrażliwości zębiny), endodoncji, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej, protetyce oraz chirurgii stomatologicznej. Ozonoterapia, zarówno w postaci mieszaniny wodnej, jak i w formie gazowej, wspomaga efekty terapeutyczne, jednak dopracowania wymagają standardy jej zastosowania.
EN
The aim of this article was to present the properties of ozone and its use in dentistry. Ozone is a chemical compound consisting of three atoms of oxygen with the molecular weight of 47.98 g/mol. It is an energy-rich and highly unstable form of oxygen. Ozone is a powerful oxidizer and it is strongly effective against bacteria, fungi, viruses and parasites. It has been used successfully in the field of medicine for more than a decade. There are several known actions of ozone on the human body, such as: immunostimulating and analgesic, antimicrobial, bioenergetic and biosynthetic. Based on its properties, ozone is being used in various fields in dentistry, such as caries prevention, endodontics, periodontology, prosthetics, orthodontics and oral surgery. Modern dentistry is moving towards the use of minimally invasive procedures. Ozone therapy is quite promising as it is less invasive, has a potent disinfectant property and has minimal adverse effects. Evidence based studies and clinical trials are still required.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
69–73
Physical description
Contributors
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Anigacz W., Zakowicz E. Ochrona środowiska – podręcznik dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. Politechnika Opolska. Opole 2003: 40–219.
 • 2. WebElements. The periodic table of the elements – Oxygen – Essential information [online], http://www.webelements.com./oxygen/ [Dostęp: 03.2017 r.].
 • 3. Bocci V. Ozone: A New Medical Drug. Springer. Dordrecht 2005.
 • 4. Rubin M.B. The history of ozone. IV. The isolation of pure ozone and determination of its physical properties. Bull. Hist. Chem. 2004; 29(2): 99–106.
 • 5. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. T. 2. PWN. Warszawa 2017, Tlenowce, s. 583–596.
 • 6. Seńczuk W. Toksykologia współczesna. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 • 7. Nagayoshi M., Fukuizumi T., Kitamura C., Yano J., Terashita M., Nishihara T. Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms. Oral Microbiol. Immunol. 2004; 19(4): 240–246.
 • 8. Azarpazhooh A., Limeback H. The application of ozone in dentistry: a systematic review of literature. J. Dent. 2008; 36(2): 104–116, doi: 10.1016/j.jdent.2007.11.008.
 • 9. Krosowiak K., Śmigielski K., Dziugan P. Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż. 2007; 11: 26–29.
 • 10. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 2013; 12 [online], https://www.cdc.gov/niosh [Dostęp: 03.2017 r.].
 • 11. Frank-Piskorska A., Piskorski K. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego – wpływ na układ oddechowy człowieka. Przegl. Lek. 2002; 2: 65–73.
 • 12. Tiwari S., Avinash A., Katiyar S., Iyer A.A., Jain S. Dental applications of ozone therapy: A review of literature. Saudi J. Dent. Res. 2017; 8(1–2): 105–111, doi: 10.1016/j.sjdr.2016.06.005.
 • 13. Seidler V., Linetskiy I., Hubálkova H., Stanková H., Smucler R., Mazánek J. Ozone and its usage in general medicine and dentistry. A review article. Prague Med. Rep. 2008; 109(1): 5–13.
 • 14. Gupta G., Mansi B. Ozone therapy in periodontics. J. Med. Life 2012; 5(1): 59–67.
 • 15. Holmes J. Clinical reversal of root caries using ozone, double-blind, randomised, controlled 18-month trial. Gerodontology 2003; 20(2): 106–114.
 • 16. Dähnhardt J.E., Jaeggi T., Lussi A. Treating open carious lesions in anxious children with ozone. A prospective controlled clinical study. Am. J. Dent. 2006; 19(5): 267–270.
 • 17. Huth K.C., Paschos E., Brand K., Hickel R. Effect of ozone on non-cavita-ted fissure carious lesions in permanent molars. A controlled prospective clinical study. Am. J. Dent. 2005; 18(4): 223–228.
 • 18. Baysan A., Lynch E. Clinical reversal of root caries using ozone: 6-month results. Am. J. Dent. 2007; 20(4): 203–208.
 • 19. Baysan A., Lynch E. Effect of ozone on the oral microbiota and clinical severity of primary root caries. Am. J. Dent. 2004; 17(1): 56–60.
 • 20. Baysan A., Whiley R.A., Lynch E. Antimicrobial effect of a novel ozone-generating device on micro-organisms associated with primary root carious lesions in vitro. Caries Res. 2000; 34(6): 498–501.
 • 21. Nagayoshi M., Fukuizumi T., Kitamura C., Yano J., Terashita M., Nishihara T. Efficacy of ozone on survival and permeability of oral microorganisms. Oral Microbiol. Immunol. 2004; 19(4): 240–246.
 • 22. Baysan A., Beighton D. Assessment of the ozone-mediated killing of bacteria in infected dentine associated with non-cavitated occlusal carious lesions. Caries Res. 2007; 41(5): 337–341.
 • 23. Hauser-Gerspach I., Pfäffli-Savtchenko V., Dähnhardt J.E., Meyer J., Lussi A. Comparison of the immediate effects of gaseous ozone and chlorhexidine gel on bacteria in cavitated carious lesions in children in vivo. Clin. Oral Investig. 2009; 13(3): 287–291, doi: 10.1007/s00784-008-0234-4.
 • 24. Zaura E., Buijs M.J., Cate J.M. Effects of ozone and sodium hypochlorite on caries-like lesions in dentin. Caries Res. 2007; 41(6): 489–492.
 • 25. Schmidlin P.R., Zimmermann J., Bindl A. Effect of ozone on enamel and dentin bond strength. J. Adhes. Dent. 2005; 7(1): 29–32.
 • 26. Polydorou O., Pelz K., Hahn P. Antibacterial effect of an ozone device and its comparison with two dentin-bonding systems. Eur. J. Oral Sci. 2006; 114(4): 349–353.
 • 27. Abdelaziz K.M., Attia A. Bonding of contemporary adhesives to ozone-treated dentin surfaces. Rev. Clín. Pesq. Odontol. 2007; 3(3): 165–173.
 • 28. Garg R., Tandon S. Ozone: a new face of dentistry. Internet J. Dent. Sci. 2009; 7(2): 1–7.
 • 29. Zanjani V.A., Ghasemi A., Torabzadeh H., Jamali M., Razmavar S., Baghban A.A. Bleaching effect of ozone on pigmented teeth. Dent. Res. J. 2015; 12(1): 20–24.
 • 30. Urbaniak M., Wiench R., Dawiec M., Bublik A. Ozonoterapia w stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem periodontologii. E-Dentico 2014; 6(52): 82–93.
 • 31. Ghobashy S.A., El-Tokhey H.M. In vivo study of the effectiveness of ozonized olive oil gel on inhibiting enamel demineralization during orthodontic treatment. J. Am. Sci. 2012; 8(10): 657–666.
 • 32. Siqueira J.F. Jr., Rocas I.N. Uncultivated phylotypes and newly named species associated with primary and persistent endodontic infections. J. Clin. Microbiol. 2005; 43(7): 3314–3319.
 • 33. Halbauer K., Prskalo K., Janković B., Tarle Z., Pandurić V., Kalenić S. Effi-cacy of ozone on microorganisms in the tooth root canal. Coll. Antropol. 2013; 37(1): 101–107.
 • 34. Nagayoshi M., Kitamura C., Fukuizumi T., Nishihara T., Terashita M. Antimicrobial effect of ozonated water on bacteria invading dentinal tubules. J. Endod. 2004; 30(11): 778–781.
 • 35. Cardoso M.G., de Oliveira L.D., Koga-Ito C.Y., Jorge A.O. Effectiveness of ozonated water on Candida albicans, Enterococcus faecalis, and endotoxins in root canals. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008; 105(3): e85–91, doi: 10.1016/j.tripleo.2007.10.006.
 • 36. Ebensberger U., Pohl Y., Filippi A. PCNA-expression of cementoblasts and fibroblasts on the root surface after extraoral rinsing for decontamination. Dent. Traumatol. 2002; 18(5): 262–266.
 • 37. Al-Omiri M.K., Alhijawi M., AlZarea B.K., Abul Hassan R.S., Lynch E. Ozone treatment of recurrent aphthous stomatitis: a double blinded study. Sci. Rep. 2016; 6: 27772, doi: 10.1038/srep27772.
 • 38. Kumar T., Arora N., Puri G., Aravinda K., Dixit A., Jatti D. Efficacy of ozonized olive oil in the management of oral lesions and conditions: A clinical trial. Contemp. Clin. Dent. 2016; 7(1): 51–54, doi: 10.4103/0976-237X.177097.
 • 39. Kazancioglu H.O., Erisen M. Comparison of low-level laser therapy versus ozone therapy in the treatment of oral lichen planus. Ann. Dermatol. 2015; 27(5): 485–491, doi: 10.5021/ad.2015.27.5.485.
 • 40. Silva G.B., Sacono N.T., Othon-Leite A.F., Mendonça E.F., Arantes A.M., Bariani C., Duarte L.G., Abreu M.H., Queiroz-Júnior C.M., Silva T.A., Batista A.C. Effect of low-level laser therapy on inflammatory mediator release during chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized preliminary study. Lasers Med. Sci. 2015; 30(1): 117–126, doi: 10.1007/s10103-014-1624-2.
 • 41. Shenberg J.E., Blum C. Gaseous and aqueous ozone therapy for treatment of mucositis secondary to chemotherapy/radiotherapy: a case report. Pain Pract. 2011; 21(3): 69–73.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cc8c455f-0fe1-4200-875b-d2f9a8ee90df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.