Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 1 |

Article title

Vanilloid TRPV1 receptor as a novel therapeutic strategy in pain study

Title variants

PL
Receptor waniloidowy TRPV1 jako nowy cel terapeutyczny w badaniach bólu

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Przewlekły ból neuropatyczny wciąż stanowi wyzwanie zarówno dla naukowców jak i dla lekarzy, gdyż często bywa oporny na podawane leki przeciwbólowe. Obecnie stosowane leki, głównie z grupy leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych i opioidów wykazują niedostateczną skuteczność lub też użycie ich jest ograniczone działaniami niepożądanymi. W ostatnich latach zidentyfikowano grupę związków stanowiących nowy cel w terapii bólu neuropatycznego, są to receptory waniloidowe TRPV1. Receptor waniloidowy TRPV1 (transient receptor potential vanilloid type 1) został odkryty jako pierwszy z grupy 6 aktywowanych temperaturą kanałów jonowych TRP. Liczne badania wykazały jego rolę w termicznej hiperalgezji. W pracy zostaną omówione przeciwbólowe właściwości egzogennych ligandów (zarówno ago- jak i antagonistów) receptora TRPV1 w bólu neuropatycznym i zapalnym, które wskazują na znamienny udział receptora TRPV1 w procesach nocyceptywnych oraz związane z tym możliwe zastosowania i ograniczenia. Omówiona zostanie też rola endowaniloidów – endogennych aktywatorów receptora TRPV1, jak również zaproponowane zostanie nowe podejście terapeutyczne jakie stanowi możliwość wykorzystania hybrydowych związków oddziałujących nie tylko z systemem endowaniloidowym ale również endokanabinoidowym. Zwiazki te w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w terapii bólu neuropatycznego.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

1

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-cc183e3e-d714-4d48-a273-d5f2d1d037a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.