PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 43 | 1 | 5-16
Article title

Neuroendokrynologia doświadczalna i jej implikacje kliniczne – historia i perspektywy

Content
Title variants
EN
Experimental neuroendocrinology and its clinical implications – history and perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
Discipline
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
5-16
Physical description
Contributors
 • Zakład Immunoendokrynologii, Katedra Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Scharrer E. Die Lichtempfindlichkeit blinder Elritzen. Untersuchungen über das Zwischenhirn der Fische. Z vergl Physiol. 1928; 7:1–38.
 • Scharrer E, Scharrer B. Uber Drusen–nervenzellen und neurosekretorische Organe bei Wirbellosen und Wirbeltieren. Biol Rev. 1937; 12: 185–216.
 • Bargmann W, Scharrer E. The site of origin of the hormones of the posterior pituitary. Amer Scientist. 1951; 39: 225–259.
 • Harris GW. Neural control of the pituitary gland. Arnold, London 1955.
 • Domański E, Kochman K. Badania nad oczyszczeniem czynników podwzgórzowych, mających zdolność uwalniania hormonów gonadotropowych z przysadki. Acta Physiol Pol. 1969; 20: 521–536.
 • Bowers CY, Schally AV, Enzmann F, Boler J, Folkers K. Porcine thyrotropin releasing hormone is (pyro)Glu–His–Pro–NH2. Endocrinology. 1970; 86: 1143–1153.
 • Amoss M, Burgus R Blackwell R, Vale W, Fellows R, Guillemin R. Purification, amino acid composition and N–terminus of the hypothalamic luteinizing hormone release in factor (LRF) of ovine origin. Biochem Biophys Res Commun. 1971; 44: 205–210.
 • Baba Y, Matsuo H, Schally AV. Structure of the porcine LH and FSJ releasing hormones. confirmation of the proposed structure by conventional sequential analysis. Biochem Biophys Res Commun. 1971; 44: 459–463.
 • Brazeau P, Vale W, Burgus R, Ling N, Butcher M, Riwier J i wsp. Hypothalamic polypeptide that inhibits the secrtion of immunoreactive pituitary growth hormone. Science. 1973; 179: 77–79.
 • Vale W, Spiess J, Rivier C, Rivier J. Characterization of 41–residue ovine hypothalamic peptide that stimulates secretion of corticotropin and beta–endorphin. Science. 1981; 213: 1394–1397.
 • Rivier J, Spiess J, Thorner M, Vale W. Characterization of growth hormone releasing factor from a human pancreatic islets tumour. Nature. 1982; 300: 276–278.
 • Feyrter F. Über diffuse epitheliale Organe. Leipzig 1938.
 • Pawlikowski T. Komórki jasne – nowe zagadnienie w endokrynologii. Post Hig Med Dośw. 1956; 16: 191–198.
 • Pawlikowski T, Stępień H. Zagadnienie komórek jasnych i tzw. komórek serii APUD. Endokr Pol. 1974; 25: 358–360.
 • Pearse AGE. The cytochemistry and ultrastructure of polypeptide hormone–producing cells of the APUD series and the embryologic, physiologic and pathologic implications of the concept. J Histochem Cytochem. 1969; 17: 303–313.
 • Larsson LI. Occurrence of nerves containing vasoactive intestinal polypeptide immunoreacivity in the male genital tract. Life Sci. 1977; 21:503–508.
 • Pawlikowski M. Badania nad neurosekrecją obwodową. I. Morfologia i topografia neurosekrecji w zwojach układu autonomicznego niektórych ssaków. Endokrynol Pol. 1962; 13: 559–579.
 • Pawlikowski M. Badania nad neurosekrecją obwodową. II. Porównania histochemiczne neurosekrecji układu podwzgórzowo–przysadkowego i podobnych zjawisk w obwodowym układzie autonomicznym. Endokrynol Pol. 1963; 14: 475–504.
 • Pawlikowski T. Z badań nad tkanką chromochłonną adrenalinogenną nadnerczy kręgowców. Poznańskie Tow Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Lekarskiej. 1938; 5: 1–129.
 • Pawlikowski T. Badania nad drugim hormonem części rdzennej nadnerczy. Endokrynol Pol. 1951; 2: 179–184.
 • Nussdorfer GG, Malendowicz LK, Belloni AS, Mazzocchi G, Rebuffat P. Effects of substance P on rat adrenal glomerulosa in vivo. Peptides. 1988; 9: 1145–1149.
 • Neri G, Malendowicz LK, Andreis P, Nussdorfer GG. Thyrotropin releasing hormone inhibits glucocorticoid secretion of rat adrenal cortex: in vivo and in vitro studies. Endocrinology. 1993; 133: 511–514.
 • Kunert–Radek J, Pawlikowski M. The effect of thyrotropin releasing hormone on cell proliferation in the anterior pituitary gland of thyroidectomized rats. Neuroendocrinology. 1975; 17: 92–95.
 • Pawlikowski M, Kunert–Radek J, Stępień H. Somatostatin inhibits the mitogenic effect of thyroliberin. Experientia. 1978; 34: 271–272.
 • Żerek–Mełeń G, Lewiński A, Pawlikowski M, Sewerynek E, Kunert–Radek J. Influence of somatostatin and epidermal growth factor (EGF) on the proliferation of follicular cells in the organ–cultured rat thyroid. Res Exp Med. 1987; 187: 415–421.
 • Pawlikowski M, Stępień H, Kunert–Radek J, Żelazowski P, Schally AV. Immunomodulatory action of somatostatin. Ann NY Acad Sci. 1987; 496: 233–239.
 • Pawlikowski M, Żelazowski P, Dohler K, Stępień H. Effects of two neuropeptides, somatoliberin (GRF) and corticoliberin (CRF) on human lymphocyte natural killer activity. Brain, Behavior and Immunity. 1988; 2: 50–56.
 • Pawlikowski M, Komorowski J, Stępień H, Winczyk K. Thyroliberin (TRH) and thyrotropin (TSH) as immunopotentializing hormones. Int J Thymol. 1996; 4, suppl. 1: 36–42.
 • Komorowski J, Stępień H, Pawlikowski M. The evidence of thyroliberin/ triiodothyronin control of TSH secretory response from human peripheral blood monocytes cultured in vitro. Neuropeptides. 1993; 25: 31–34.
 • Pawlikowski M. Prof. zw. dr hab. n.med. Władysław Zygmunt Traczyk (1928–2009). Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódzkie Tow. Naukowe. 2009; 63: 165–167.
 • Lerner AB, Case JD, Takahashi Y Lee TH, Mori W. Isolation of melatonin, the pineal gland factor that lightens melanocytes. J Amer Chem Soc. 1958; 80: 2587–2587.
 • Pawlikowski M. Profesor Michał Karasek (1937–2009) – życie i działalność naukowa. Folia Medica Lodzenia. 2010; 37: 1–6.
 • Juszczak M. Jan W. Guzek. Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódzkie Tow. Naukowe. 2003; 57:109–114.
 • Klimek R, Pawlikowski M. Neuroendokrynologia kliniczna. PZWL Warszawa 1973.
 • Krenning EP, Valkerna R, de Jong M. Radiolabeled somatostatin analogue(s) peptide receptor radionuclide therapy: risk and promises. W: Lamberts SWJ (red) Octreotide: a new decade, Bioscientifica, Bristol. 1999: 49–65.
 • Królicki L, Kubikowksa J, Bąk MI. Radiolabeled somatostatin analogs in diagnosis and therapy of neuroendocrine tumors. W: Pawlikowski M. (red) Somatostatin analogs in diagnostics and therapy, Landes Bioscience, Austin. 2007; 69–90.
 • Gruszka A, Kunert–Radek J, Radek A Pisarek H, Taylor J, Dong JZ i wsp. The effect of selective sst1, sst2, sst5 somatostatin receptor agonists, a somatostatin/dopamine (SST/DA) chimera and bromocriptine on „clinically non–functioning” pituitary adenomas in vitro. Life Sci. 2006; 78: 689–693.
 • Melen–Mucha G, Pawlikowski M. Somatostatin analogs – new perspectives. W: Pawlikowski M. (red) Somatostatin analogs in diagnostics and therapy. Landes Bioscience, Austin. 2007; 91–99.
 • Perez R, Schally AV, Popovics P Cai R, Sha W, Rincon R i wsp. Antagonistic analogs of growth hormone releasing hormone increase the efficacy of treatment of triple negative breast cancer in nude mice with doxorubicin. A preclinical study. Oncoscience. 2014; 1: 665–673.
 • Szalontay L, Schally AV, Popovics P, Vidaurre I, Krishan A, Zarandi M i wsp. Novel GHRH antagonists suppress the growth of human malignant melanoma by restoring p27 function. Cell Cycle. 2014; 13: 2790–2797.
 • Jaszberenyi M, Rick FG, Popovics B, Block NL, Zarandi M, Cai RZ i wsp. Potentiation of cytotoxic chemotherapy by growth hormone releasing hormone agonists. Proc Natl Acad Sci USA. 2014; 111: 791–786.
 • Florea V, Majid SS, Kanashiro–Takeuchi RM, Cai RZ, Block NL Schally AV i wsp. Agonists of growth hormone releasing hormone stimulate self–renewal of cardiac stem cells and promote their survival. Proc Natl Acad Sci USA. 2014; 111: 17260–17265.
 • Cai R, Schally AV, Cui T Szalontay L, Halmar G, Sha W i wsp. Synthesis of new potent agonistic analogs of growth hormone releasing hormone (GHRH) and evaluation of their endocrine and cardia actvities. Peptides. 2014; 52: 104–112.
 • Koseoglu F, Koseoglu. T. Long acting somatostatin anlogue for the treatment of refractory rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2002; 61: 573–574.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cc007b32-5111-44a0-ac26-a0c7fbd075f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.