PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | XXII | 4 | 544-560
Article title

Rola trybu życia i typu zadania prospektywnego w realizacji indywidualnych zamiarów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Celem przeprowadzonych badań była analiza funkcjonowania pamięci prospektywnej w życiu codziennym, w zależności od trybu życia i typu zadania prospektywnego. W badaniu 1 udział wzięło 50 osób studiujących oraz pracujących z wyższym wykształceniem. Zadaniem badanych było wygenerowanie zamiarów na najbliższy tydzień, ich zaklasyfikowanie do trzech typów zamiarów (zdarzeniowe, czasowe, aktywnościowe), a następnie ocena wykonania tych zamiarów po tygodniu. Zgodnie z oczekiwaniami studenci planowali więcej zadań prospektywnych z kontekstem czasowym niż pozostałych, ale całkowicie nieoczekiwanie i wbrew wynikom dotychczasowych badań laboratoryjnych również wykonywali zadania czasowe lepiej niż zdarzeniowe. W celu replikacji tego drugiego, nieoczekiwanego wyniku przeprowadzono badanie 2, w którym udział wzięło 43 studentów. Podobnie jak w badaniu 1, studenci lepiej radzili sobie z wykonaniem zamiarów czasowych niż zdarzeniowych. Wyniki sugerują, że różnice w poziomie trudności podstawowych typów zadań prospektywnych, stwierdzane dotąd w badaniach laboratoryjnych, nie generalizują się na wykonanie własnych zamiarów osób badanych w życiu codziennym. Słowa kluczowe: pamięć prospektywna, planowanie, zadania prospektywne z kontekstem zdarzeniowym, czasowym i aktywnościowym
Year
Volume
Issue
4
Pages
544-560
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cbe442da-faae-446b-a33d-aec370e4b8a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.