PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 6 | 384–392
Article title

Wysiłek fizyczny – lek bez recepty: znaczenie kinezyterapii w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (w aneksie zestaw proponowanych ćwiczeń)

Content
Title variants
EN
Physical exercise – a prescription-free remedy: physical activity in prophylaxis and treatment of female urinary stress incontinence (set of suggested exercises in appendix)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet stanowi poważny problem społeczny i ze względu na częstość występowania ma charakter choroby cywilizacyjnej. W artykule omówiono przyczyny zaburzeń statyki narządu rodnego, powodujące wysiłkowe nietrzymanie moczu. Przedstawiono zasady profilaktyki tego schorzenia, a w ilustrowanym aneksie zaproponowano zestaw ćwiczeń przydatnych w profilaktyce i kinezyterapii wysiłkowego nietrzymania moczu.
EN
Stress urinary incontinence in women is a serious social problem and because of its prevalence should be considered a civilization disease. The article discusses the causes of disorders of pelvic statics leading to stress incontinence. The principles of prevention of this disease are presented, and in an illustrated appendix, a set of exercises useful in the prevention and kinesitherapy of stress urinary incontinence is proposed.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
6
Pages
384–392
Physical description
Contributors
 • Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ostrogórska 30 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 364 13 40; 605 052 685
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach
References
 • 1. Abrams P., Cardozo L., Fall M. et al. The standarisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standarization sub-committee of the International Continence Society. Neurourol. Urodyn. 2002; 81: 1243–1245.
 • 2. Mouritsen L. Classification and evaluate of prolapse. Best. Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2005; 19: 895–911.
 • 3. Adamiak A., Jankiewicz K. Epidemiologia nietrzymania moczu. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Red. T. Rechberger. Termedia Wydawnictwa Medyczne 2009; 19–27.
 • 4. Kelleher C.J., Cardozo L.D., Khullar V., Salvatore S. A new questionnaire to assess the quality of life of urinary incontinent women. Br. J. Obstet. Gynecol. 1997; 104: 1374–1379.
 • 5. Rechberger T., Tomaszewski J., Adamiak A. Nietrzymanie moczu u kobiet – czy zawsze leczenie operacyjne? Prz. Menopauz. 2005; 6: 45–49.
 • 6. Tołłoczko T. Nietrzymanie moczu – problem społeczny i kliniczny. Kwartalnik NTM 2002; 1: 4–10.
 • 7. Minassian V.A., Drutz H.P., Al-Badr A. Urinary incontinence as world-wide problem. Int. J. Gynecol. Obstet. 2003; 82: 327–338.
 • 8. Hannested Y.S., Rortveit G., Sandvik H., Hunskar S. A community based epidemiologica survey of female urinary incontinence. The Norvegia EPINCOT study. J. Clin. Epidemiol. 2000; 53: 1150–1157.
 • 9. Banaszak-Osiewicz M. Trenuj mięśnie. Kwartalnik NTM 2007; 4(23): 15.
 • 10. Rechberger T., Wróbel A. Patofizjologia zaburzeń mikcji – wysiłkowe nietrzymanie moczu. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Red. T. Rechberger. Termedia Wydawnictwa Medyczne 2009; 37–51.
 • 11. Rechberger T., Skorupski P., Postawski K. Nietrzymanie moczu. Przegląd metod leczenia. W: Nietrzymanie moczu u kobiet, patologia, diagnostyka, leczenie. Red. T. Rechberger, J. Jakowiecki. Bifolium 2005; 18: 179–194.
 • 12. Kwolek A., Rzuciło S., Zwolińska J., Pop T., Janeczko J., Przygoda Ł. Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2006; 3: 227–233.
 • 13. Wlaźlak E., Surkont G. Wybrane aspekty leczenia farmakologicznego nietrzymania moczu. Przew. Lek. 2005; 2: 62.
 • 14. Postawski K., Monist M., Olcha P. Zaburzenia statyki narządu płciowego a nietrzymanie moczu u kobiet. Skala POPQ jako obiektywne narzędzie kliniczne w ocenie zaburzeń statyki narządu płciowego. W: Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Red. T. Rechberger. Termedia Wydawnictwa Medyczne 2009; 27–37.
 • 15. McKay Hart D., Norman J. Gynaecology illustrated. Churchil Livingstone, Edinburgh 2000.
 • 16. Brading A. A myogenic basis for the overactive bladder. Urology 1997; 50 Suppl: 57–67: 68–73.
 • 17. Dugan E., Cohen S., Bland D. et al. The association of depressive symptoms and urinary incontinence among older adults. J. Am. Geriat. Soc. 2000; 48: 413–416.
 • 18. Wagg A., Majumdar A., Toozs-Hobson P. et al. Current and future trends in the management of overactive bladder. Int. Urogynecol. J. 2007; 18: 81–94.
 • 19. Milart P., Gulanowska-Gędek B. Nietrzymanie moczu u kobiet w okresie pomenopauzalnym. W: Nowa Medycyna – Hormonalna Terapia Zastępcza, wydanie specjalne (październik 2002).
 • 20. Corlett R.C. Choroby dróg moczowych. W: Menopauza. Red. H.J. Buchsbaum. PZWL, Warszawa 1989.
 • 21. Zajda J., Połujański M., Zbrzeźniak M. Leczenie nietrzymania moczu u kobiet – problem społeczny, ekonomiczny i leczniczy. Female urinary incontinence – social, economical and therapeutical problems. Nowa Medycyna – Urologia V (5/2000).
 • 22. Kegel A.H. Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. Am. J. Obstet. Gynecol. 1948; 56: 238–248.
 • 23. Kegel A.H. The physiologic treatment of poor tone and function of genital muscles and of urinary stress incontinence. West. J. Surg. 1949; 57: 527–535.
 • 24. Cardozo L. Biofeedback Methods. W: Red. R.J. Krane, M.B. Sikory. Clinical Neurourology. Little, Brown and Co. Boston, Toronto, London 1991: 511–522.
 • 25. Jóźwik M., Adamkiewicz M., Jóźwik M., Pietrzycki B. Zachowawcze metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet. W: Nietrzymanie moczu u kobiet. Red. T. Rechberger, J. Jakowicki. Bifolium 2005; 18: 189–194.
 • 26. Ishiko O., Hirai K., Sumi T., Tatsuta I., Ogita S. Hormone replacement therapy plus pelvic floor muscle exercise for postmenopausal stress incontinence. A randomized, controlled trial. J. Reprod. Med. 2001; 46: 213–220.
 • 27. Gunter H., Kohlrausch W., Teirich-Lube H. Gimnastyka w ginekologii i położnictwie. PZWL, Warszawa 1974.
 • 28. Koszla M. Fizjoterapia szansą dla pacjentek. Kwartalnik NTM 2006; 16: 4–7.
 • 29. Janiszewski M., Czyżanowska T., Czekan A. Gimnastyka w życiu kobiety. PZWL, Warszawa 1990.
 • 30. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Agencja wydawnicza Sportmedpress, Warszawa 2003.
 • 31. Blewniewski M. Nietrzymanie moczu u osób w wieku podeszłym – cz. I. Kwartalnik NTM 2009; 1: 4–10.
 • 32. Strupińska E. Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu – techniki i metodyka ćwiczeń. Prz. Urol. 2007; 8(6): 17–19.
 • 33. Cendrowska A., Stangret A., Gawryluk A. Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Ćwiczenia mięśni dna miednicy. Położ. Nauka Prakt. 2008; 1: 32–39.
 • 34. Banaszak-Osiewicz M. Trenuj mięśnie, Kwartalnik NTM 2007; 4(23): 15.
 • 35. Błońska-Fajfrowska B., Dalewska M., Orkisz K. Aktywność fizyczna w profilaktyce i wspomaganiu terapii wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W: Niefarmakologiczne metody uzupełniające leczenie niektórych chorób. Red. Z. Antoszewski, B. Błońska-Fajfrowska, J. Skalski. SWSI, Chorzów 2007.
 • 36. Strupińska E. Fizjoterapia nietrzymania moczu – nowoczesne metody fizykoterapii Prz. Urol. 2007; 8(2): 59–62.
 • 37. Bo K. Pelvic Floor muscle training is effective in treatment of female stress urinary incontinence, but how does it work? Int. Urogynecol. J. 2004; 15: 76–84.
 • 38. Miller J.M., Bavendam T., Delancey J. A pelvic muscle precontraction can reduce cough – related urine loss in selected women with mild SUI. J. Am. Geriatr. Soc. 1998; 46: 870–874.
 • 39. Hay-Smith E.J., Bo Berghmans L.C., Hendriks H.J. et al. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev 2001; (1): CD001407.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cbde04af-901c-4c00-b653-131ba96b2f64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.