PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 2 | 85–88
Article title

Investigation of radiation therapy for gynecologic cancer patients with supraclavicular lymph node metastases

Content
Title variants
PL
Analiza zastosowania radioterapii w leczeniu nowotworów kobiecych z przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Purpose: The aim of this study was to retrospectively investigate the benefit of radiotherapy for supraclavicular lymph nodes by determining the characteristics and survival of patients with recurrent gynecologic cancer after definitive radiotherapy. Material and methods: We reviewed the treatment outcomes of 18 gynecologic cancer patients with supraclavicular lymph nodes metastases treated. Twelve cervical cancer patients, 4 corporeal cancer patients and 2 ovarian cancer patients were investigated. Tumor responses, adverse events and the overall survival were examined. Results: The median overall survival was 12 months. The 1- and 2-year overall survival rates were 48.6% and 9.7%, respectively. The 2-year local control rate was 75.8%. Following therapy, the symptom of pain was relieved in 2 patients (2/2), and edema and swelling were improved in 6 out of 7 symptomatic patients. Eleven asymptomatic patients did not develop any symptoms during the follow-up period. Common Terminology Criteria for Adverse Events grade 2 toxicities were found in 5 patients (2 dermatitis and 4 hematologic toxicities), and grade 3 toxicities were found in 3 patients (3 hematologic toxicities). Conclusion: Radiotherapy for supraclavicular lymph nodes is effective as palliative irradiation. The 2-year local control rate was 75.8% in patients receiving this therapy, their symptoms improved and asymptomatic patients did not become symptomatic during the follow-up period. Radiotherapy for supraclavicular lymph nodes metastases is therefore recommended for preserving the patient’s life.
PL
Cel pracy: Celem badania była retrospektywna ocena korzyści wynikających z zastosowania radioterapii na okolicę węzłów chłonnych nadobojczykowych poprzez określenie charakterystyki chorych z nawracającymi nowotworami ginekologicznymi po radykalnej radioterapii oraz parametrów ich przeżycia. Materiał i metody: Przeanalizowano wyniki leczenia 18 chorych na nowotwory kobiece z poddanymi terapii przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych. Praca obejmowała 12 pacjentek z rakiem szyjki macicy, 4 pacjentki z rakiem trzonu macicy oraz 2 pacjentki z rakiem jajnika. Badano odpowiedź guzów na leczenie, zdarzenia niepożądane oraz całkowity czas przeżycia chorych. Wyniki: Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 12 miesięcy, a odsetki rocznych i dwuletnich przeżyć całkowitych – odpowiednio 48,6% i 9,7%. Uzyskano dwuletnią kontrolę miejscową na poziomie 75,8%. Leczenie uśmierzyło ból u 2 pacjentek (2/2), natomiast obrzęk i opuchlizna zmniejszyły się u 6 spośród 7 chorych objawowych. U 11 bezobjawowych chorych nie rozwinęły się w okresie obserwacji żadne objawy. Toksyczność 2. stopnia wg klasyfikacji Common Terminology Criteria for Adverse Events wystąpiła u 5 pacjentek (2 przypadki zapalenia skóry i 4 przypadki toksyczności hematologicznej), natomiast objawy toksyczności 3. stopnia zaobserwowano u 3 chorych (3 przypadki toksyczności hematologicznej). Wniosek: Stosowanie radioterapii na okolicę nadobojczykowych węzłów chłonnych to skuteczny sposób napromieniania paliatywnego. Odsetek dwuletniej kontroli miejscowej u chorych otrzymujących to leczenie wyniósł 75,8%. Odnotowano poprawę w zakresie objawów, a u chorych bezobjawowych nie wystąpiły w okresie obserwacji żadne symptomy. Stosowanie radioterapii w leczeniu przerzutów do węzłów chłonnych nadobojczykowych jest zatem zalecanym sposobem przedłużania życia pacjentom.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
85–88
Physical description
Contributors
author
 • Department of Radiation Oncology, Gifu Municipal Hospital, 7-1 Kashima-cho, Gifu City, Gifu 500-8513, Japan, tel.: +81-58-251-1101, fax: +81-58-251-1102
 • Department of Radiation Oncology, Gifu University Hospital, Gifu, Japan
 • Department of Radiation Oncology, Gifu University Hospital, Gifu, Japan
 • Department of Radiation Oncology, Gifu Municipal Hospital, Gifu, Japan
References
 • 1. Beyer FD Jr, Murphy A: Patterns of spread of invasive cancer of the uterine cervix. Cancer 1965; 18: 34–40.
 • 2. Tran BN, Grigsby PW, Dehdashti F et al.: Occult supraclavicular lymph node metastasis identified by FDG-PET in patients with carcinoma of the uterine cervix. Gynecol Oncol 2003; 90: 572–576.
 • 3. Ho KC, Wang CC, Qiu JT et al.: Identification of prognostic factors in patients with cervical cancer and supraclavicular lymph node recurrence. Gynecol Oncol 2011; 123: 253–256.
 • 4. Quinn MA, Benedet JL, Odicino F et al.: Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006; 95 Suppl 1: S43–S103.
 • 5. Creasman WT, Odicino F, Maisonneuve P et al.: Carcinoma of the corpus uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006; 95 Suppl 1: S105–S143.
 • 6. Heintz AP, Odicino F, Maisonneuve P et al.: Carcinoma of the ovary. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006; 95 Suppl 1: S161–S192.
 • 7. Lee SH, Lee SH, Lee KC et al.: Radiation therapy with chemotherapy for patients with cervical cancer and supraclavicular lymph node involvement. J Gynecol Oncol 2012; 23: 159–167.
 • 8. Hong JH, Tsai CS, Lai CH et al.: Recurrent squamous cell carcinoma of cervix after definitive radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 60: 249–257.
 • 9. Chao A, Ho KC, Wang CC et al.: Positron emission tomography in evaluating the feasibility of curative intent in cervical cancer patients with limited distant lymph node metastases. Gynecol Oncol 2008; 110: 172–178.
 • 10. Shin JW, Lee KC, Lee SH et al.: Concurrent chemoradiation therapy in cervical cancer with para-aortic lymph node involvement. Korean J Gynecol Oncol 2007; 18: 108–113.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cbc14f58-bbf7-4de6-82cd-e85150fc7764
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.