PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 1 | 37-43
Article title

Application of Alteplase in the therapeutic window of stroke in the course of cardiomyopathy

Content
Title variants
PL
Zastosowanie Alteplazy w oknie terapeutycznym udaru mózgu w przebiegu kardiomiopatii.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Stroke is a threat to the health and life of the patient. Only early diagnosis and treatment in the so-called therapeutic window, enable effective help. This case represents an untreated 65-year-old man who suffered an acute stroke and was in a severe condition with full aphasia and hemiparesis transmitted by a medical emergency team in the emergency room of a hospital with a peripheral unit. Reliable intelligence at the scene, rapid transport to a dedicated treatment center, early imaging diagnostics and implemented thrombolytic therapy within 4.5 hours after the onset of symptoms, allowed to obtain a satisfactory final effect, despite co-existing cardiomyopathy.
PL
Udar mózgu stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Tylko wczesne rozpoznanie, diagnostyka i leczenie w tzw. oknie terapeutycznym, umożliwiają skuteczną pomoc. Omawiany przypadek przedstawia nieleczonego 65.letniego mężczyznę, który doznał ostrego udaru mózgu i w stanie ciężkim z pełną afazją i niedowładem połowiczym został przekazany przez zespół ratownictwa medycznego na izbie przyjęć szpitala dysponującego oddziałem udarowym. Rzetelny wywiad na miejscu zdarzenia, szybki transport do dedykowanego ośrodka leczniczego, wczesna diagnostyka obrazowa i wdrożona terapia trombolityczna w przeciągu 4,5 godziny od wystąpienia objawów, pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego, mimo współistniejącej kardiomiopatii.
Keywords
Discipline
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
37-43
Physical description
Contributors
References
Document Type
short_report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cba40538-18df-486f-8913-0bcd60d2e996
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.