PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 2 | 79-89
Article title

Leczenie ciążowej choroby trofoblastycznej

Content
Title variants
EN
The management of the gestational trophoblastic disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The gestational trophoblastic disease comprises 4 different diseases, i.e. hydatiform mole, invasive mole, choriocarcinoma and placental site tumour. Their common feature is the excretion of HCG and high chemosensitivity (with the exception of the placental site tumour). In the low-risk group the curability reaches 100%, thanks to single-agent therapy with methotrexate or dactinomycin. In the high-risk group, multi-drug chemotherapy is used; the most common regimen is EMA-CO: etoposide, methotrexate, dactinomycin, vincristine and cyclophosphamide. The response rate is about 80%. The presence of brain metastases (10%) requires simultaneous radio- and chemotherapy. Many time, the treatment is preceded by excision of the metastatic tumour on craniotomy. There have been attempts at radiotherapy and/or hepatic arteries embolisation in case of liver metastases (10%). Metastatic lesion in the lungs (80%) require long chemotherapy, but after HCG decreases to normal limits, residual lesions in the lungs are merely radiological findings and do not require further treatment. The management of relapses is a combination of surgery and chemotherapy. The leading regimen is EMA-CE: etoposide, methotrexate, dactinomycin and cisplatin. High-dose chemotherapy with subsequent stem cells transplantation is attempted. Rescue regimens in the recurrent disease are successfully based on paclitaxel, cisplatin and etoposide. The follow-up consists in determination of the serum HCG concentration.
PL
Ciążowa choroba trofoblastyczna składa się z czterech jednostek chorobowych: zaśniadu groniastego, zaśniadu inwazyjnego, raka kosmówki, guza miejsca łożyskowego. Wspólnymi ich cechami są wydzielanie do krwi gonadotropiny kosmówkowej (HCG) i wysoka chemiowrażliwość (poza guzem miejsca łożyskowego). W grupie niskiego ryzyka uzyskuje się ok. 100% wyleczalność po zastosowaniu monoterapii metotreksatem lub daktynomycyną. W grupie wysokiego ryzyka stosuje się leczenie wielolekowe EMA-CO: Vepesid, metotreksat, daktynomycyna, winkrystyna i Endoxan, na które odpowiada ok. 80% chorych. Wystąpienie przerzutów do mózgu (10%) wymaga stosowania równoczasowo radio- i chemioterapii. Wielokrotnie leczenie poprzedzone jest kraniotomią i chirurgicznym usunięciem guza przerzutowego. W przypadku zmian przerzutowych do wątroby (10%) prowadzi się próby radioterapii i/lub embolizację tętnic wątrobowych. Przerzuty do płuc (częstość występowania ok. 80%) wymagają długotrwałej chemioterapii, ale po uzyskaniu normy HCG przetrwałe zmiany resztkowe poddawane są jedynie obserwacji. Leczenie choroby nawrotowej w większości przypadków skojarzone jest z chirurgicznym usuwaniem zmian guzowatych i chemioterapią. Wiodącym programem leczenia jest program EMA-CE: Vepesid, metotreksat, daktynomycyna, cisplatyna. Podejmuje się próby leczenia wysokimi dawkami z następowym przeszczepem komórek macierzystych. Leczenie ratunkowe w przypadku choroby nawrotowej z dużym powodzeniem prowadzone jest w oparciu o leki: paklitaksel, cisplatynę i Vepesid. Obserwacja chorych po leczeniu oparta jest na monitorowaniu we krwi chorych poziomu gonadotropiny kosmówkowej (HCG).
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
79-89
Physical description
Contributors
 • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Uberti E.M., Diestel M.C., Guimaraes EE. i wsp.: Singledose actinomycin D. Efficacy in the prophylaxis of postmolar gestational trophoblastic neoplasia in adolescents with high-risk hydatidiform mole. Gynaecol. Oncol. 2006: 102: 325-332.
 • 2. Farley J.H., Heathcock R.B.: Treatment of metastatic gestational choriocarcinoma with oral metotrexate in a combat environment. Obstet. Gynecol. 2005; 105: 1250-1254.
 • 3. Tonanont M., Inthasorn P., Boriboonhirunsarn D. i wsp.: Response to initial treatment of low and intermediate risk gestational trophoblastic disease with methotrexate and folinic acid. J. Med. Assoc. Thai. 2005; 88: 1349-1354.
 • 4. Srisomboon J., Suprasert P., Phongnarisorn C. i wsp.: Treatment results of methotrexate and folinic acid as primary chemotherapy for nonmetastatic gestational trophoblastic neoplasia. J. Med. Assoc. Thai. 2005; 7: 886-890.
 • 5. Gilani M.M., Yarandi F.: Comparison of pulse methotrexate and pulse dactinomycin in the treatment of low-risk gestational trophoblasic neoplasia. Aust. N.Z. J. Obstet. Gynaecol. 2005; 45: 161-164.
 • 6. Matsui H., Suzuka K., Yamazawa K. i wsp.: Relapse rate of patients with low-risk gestational trophoblastic tumour initially treated with single-agent chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2005; 96: 616-620.
 • 7. Osborne R., Gerulath A.: What is best regiment for low-risk gestational trophoblastic neoplasia? A review. J. Reprod. Med. 2004; 49: 602-616.
 • 8. Ghaemmaghami F., Behtash N.: Evaluation and management of brain metastatic patients with high-risk gestational trophoblasictumors. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 966-971.
 • 9. Yang J.J., Xiang Y.: Emergency craniotomy in patients with intracranial metastasic gestational trophoblastic tumour. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2005; 89: 35-38.
 • 10. Semple PL., Denny L., Coughlan M. i wsp.: The role of neurosurgery in the treatment of cerebral metastases from choriocarcinoma: a report of two cases. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 157-161.
 • 11. Suresh T.N., SantoshV: Intracranial haemorrhage resulting from unsuspected choriocarcinoma metastasis. Neurol. India 2001; 49: 231-236.
 • 12. Tam K.F., Chau M.T: Hepatic arteriogram for gestational trophoblastic tumour: is it useful? Cancer Invest. 2005; 23: 677-682.
 • 13. Lok C.A., Reekers J.A.: Embolization for hemorrhage of liver metastases from choriocarcinoma. Gynecol. Oncol. 2005; 98: 506-509.
 • 14. Powles T., Savage P: Residual lung lesion after completion of chemotherapy for gestational trophoblasic neoplasia: should we operate? Br. J. Cancer 2006; 94: 51-54.
 • 15. Amikura T, Aoki Y.: Metastatic choriocarcinoma successfully treated with paclitaxel and carboplatin after interstitial lung disease induced by EMA-CO. Gynecol. Oncol. 2006 (Epub ahead of print).
 • 16. Joshua A.M., Carter J.R., Beale P.: The use of taxanes in choriocarcinoma; a case report and review of the literature. Gynecol. Oncol. 2004; 94: 581-583.
 • 17. Ghaemmaghami F., Modares M.: EMA-EP regimen, as first line multiple agent chemotherapy in high-risk GTT patients (stage II-IV). Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 360-365.
 • 18. Lurain J.R., Nejad B.: Secondary chemotherapy for high - risk gestational trophoblastic neoplasia. Gynecol. Oncol. 2005; 97: 618-623.
 • 19. Xiang Y., Sun Z., Wan X.: EMA/EP chemotherapy for chemorefractory gestational trophoblastic tumour. J. Reprod. Med. 2004; 49: 443-446.
 • 20. Osborne R., Covens A.: Successful salvage of relapsed high-risk gestational trophoblastic neoplasia patient using a novel paclitaxel-containing doublet. J. Reprod. Med. 2004; 49: 655-661.
 • 21. El-Helw L.M., Seckl M.J.: High-dose chemotherapy and peripheral blood stem cell support in refractory gestational trophoblastic neoplasia. Br. J. Cancer 2005; 19: 620-621.
 • 22. Markman M.: Experience with platinum-based and high-dose chemotherapy in patients with gestational trophoblastic disease: possible implications for future management. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2004; 130: 383-387.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb9d6860-9076-42b6-b1df-1617a52d3035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.