Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | XXVII | 1 | 81-100

Article title

Wybrane psychospołeczne uwarunkowania samooceny zysków i strat zasobów osobistych oraz oceny natężenia stresu u kobiet w okresie po urodzeniu dziecka

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Artykuł dotyczy znaczenia temperamentu, osobowości typu D, prężności i jakości związku małżeńskiego dla oceny zasobów osobistych i natężenia stresu występującego u kobiet w okresie poporodowym. Celem było zbadanie związków pomiędzy wyżej wskazanymi czynnikami i rozpoznanie czynników najsilniej związanych ze stresem kobiety. Grupę badaną stanowiło 50 kobiet, do trzeciego miesiąca po porodzie. Były to pacjentki jednego ze szpitali uniwersyteckich i pacjentki objęte wcześniej opieką patronażową. Badanie przeprowadzone było w formie indywidualnej. W badaniu wykorzystano: metryczkę, Skalę do Pomiaru Typu D (DS14), Kwestionariusz Temperamentu EAS, Polską Skalę Pomiaru Prężności (SPP-25), Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa i Kwestionariusz Samooceny Zasobów oraz Skalę Odczuwanego Stresu (PSS 10). Wyniki: Rozpoznano hierarchię odczuwanych przez kobiety strat zasobów osobistych, na szczycie której znalazło się zmęczenie fizycznie, niedostatek snu i czasu wolnego dla siebie. Na szczycie hierarchii zysków zasobów osobistych znalazło się poczucie bycia potrzebną, powiększenie mądrości życiowej oraz odczucie miłości dziecka. Najsilniejsze związki odnotowano między natężeniem stresu odczuwanego przez kobiety i wymiarami jakości związku małżeńskiego (r = –,51***) oraz natężeniem stresu i negatywną emocjonalnością związaną z osobowością typu D (r = ,55***). Wnioski: Uwarunkowania psychospołeczne korelują z różną siłą z poczuciem straty i zysku zasobów osobistych i oceną natężenia stresu po narodzinach dziecka.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Pages

81-100

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-cb95e685-2347-4c47-8494-2674b965a466
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.