PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 83 | 1-14
Article title

Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: Ptiliidae (Coleoptera: Staphylinoidea)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper provides new data on 30 species of Ptiliidae (Coleoptera: Staphylinoidea). Among them 19 species are new for the studied area. The occurrence of 9 species previously mentioned in literature was confirmed. Two species known from literature (Millidium minutissimum, Ptenidium pusillum) was not confirmed, but its presence within this area is beyond doubt. Thirteen species: Acrotrichis pumila. A. silvatica, Nephanes titan, Smicrus filicornis, Ptenidium formicetorum, P. gressneri, P. intermedium, P. nitidum, Ptiliola kunzei, Ptiliolum fuscum, P. limbatum, Ptinella limbata and P. tenella has been recorded from the Mazovian Lowland for the first time. One species - Nephanes titan (NEWMAN, 1834) figure in the “Red List of Threatened Animals in Poland” in the category EN (endangered).
Discipline
Year
Volume
83
Pages
1-14
Physical description
Contributors
author
 • Kampinos National Park, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Poland, University of Ecology and Management in Warsaw, ul. Olszewska 12, 00-792 Warsaw, Poland
 • Department of Zoology, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn, Poland
author
 • Mazurski Landcape Park, Krutyń 66, 11-710 Piecki, Poland
References
 • [1] Borowiec L., Kania J., Wanat M. 1992. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej. Wiad. entomol. 11 (3), 133-141
 • [2] Borowski J. 2001. Próba waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie chrząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: A. Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 419 ss.
 • [3] Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1978. Chrząszcze Coleoptera, Histeroidea i Staphylinidoidea prócz Staphylinidae. Kat. Faun. Pol., Warszawa, 23, 5: 1-365
 • [4] Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 2000. Chrząszcze Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. Kat. Faun. Pol., Warszawa, 23, 22: 1-252
 • [5] Gutowski J., Buchholz L., Kubisz D., Ossowska M., Sućko K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. Leśne Pr. Bad. 67 (4), 101-144
 • [6] Jałoszyński P., Marczak D., Konwerski S. 2015. Potwierdzenie występowania Micridium halidaii (Matthews, 1868) (Coleoptera: Ptiliidae) w Polsce. Wiad. entomol. 34 (1), 45-46
 • [7] Jałoszyński P., Sörensson M. 2005. Ptenidium (Gillmeisterium) reitteri Flach, 1887 (Coleoptera: Ptiliidae), a species new to the Polish fauna. Pol. J. Ent. 74, 153-156
 • [8] Jałoszyński P., Wanat M. 2015. Ptiliolum fuscum (Erichson, 1845) i Ptiliolum wuesthoffi Rosskothen, 1934 (Coleoptera: Ptiliidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wiad. entomol. 34 (1), 46-47
 • [9] Koch K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 1. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 440 ss.
 • [10] Komosiński K., Marczak D. 2016. Ptiliolum caledonicum (Sharp, 1872) and Baeocrara japonica (Matthews, 1885) (Coleoptera: Staphylinoidea: Ptiliidae) new to Poland, with additional polish records of Acrotrichis nana Strand, 1946. Coleopt. Bull. 70 (1), 87-90
 • [11] Kubisz D., Hilszczański J., Garbaliński P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatów Czerwińskie Góry I i II i ich otuliny w Puszczy Kampinoskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 19 (4), 83-89
 • [12] Löbl I., Löbl D. 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 2 (2 parts): Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Revised and update edition. 1702 ss.
 • [13] Majewski T. [1]. 2003. Distribution and ecology of Laboulbeniales in the Białowieża Forest. Phytocoenosis, 15, 1-144
 • [14] Majewski T. [2]. 1996(1995). Pteryx splendens Strand, 1960 i Ptiliolum wuesthoffi Rosskothen, 1934 (Coleoptera, Ptiliidae) – nowe gatunki dla fauny Polski. Wiad. entomol. 14 (4), 197-200
 • [15] Młynarski J.K. 1984. Materiały do rewizji rodzaju Acrotrichis Motschulsky, 1848 (Coleoptera, Ptiliidae). Acta Zool. Crac. 27 (18), 305-376
 • [16] Pawłowski J., Kubisz D., Mazur S. M. 2002. Coleoptera – Chrząszcze. W: Z. Głowaciński (red.) Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, IOP PAN, Kraków. 155 ss.
 • [17] Sawoniewicz M. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Leśne Pr. Bad. 74 (1), 71-85
 • [18] Sawoniewicz M. 2015. Ptiliidae Erichson, 1845 (Coleoptera) Wigierskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 34 (4), 68-70
 • [19] Sörensson M. 2007. Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae). Ent. Tid. 128 (4), 185-202
 • [20] Vorst O., Sörensson M. 2005. On the identify of Acrotrichis nana Strand, a species distinct from A. dispar (Matthews) (Coleoptera: Ptiliidae). Tid. voor Ent. 148, 329-333
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb86a283-6dc9-44d5-8cc2-391d36d58bda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.