PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 33-38
Article title

Model współpracy lekarza rodzinnego, psychologa klinicznego i psychiatry

Content
Title variants
EN
A model of cooperation between family doctor, clinical psychologist and psychiatrist
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Somatic disease makes the situation emotionally difficult for the patient and his near persons and this is why psychological help, except the family doctor’s help, is more than once necessary. This issue is of great importance for the ill child or for the healthy one at the doctor’s. Many patients go to the doctor with problems of a psychological nature, regardless of the somatic symptomatology and whether the patient is aware of this or not; because of that, the family doctor in his practice, meeting with people suffering from somatic disorders, also meet with various manifestations of mental or psychological state of the patient. The family doctor in his practice often meets symptoms of e.g. psychosomatic or somatoform disorders. In the aetiopathogenesis and the course of psychosomatic disorders important is the role of psychological factors; by “psychological factors” one understands mainly emotional factors (e.g. emotional hypoglycaemia). Psychological help includes such actions as psychological prevention, psychological therapy, psychotherapy, psychoeducation, psychological counselling, systemic-organisational interventions, mediation, re-education, and rehabilitation. The cooperation between family doctor, clinical psychologist and psychiatrist may proceed as follows: differential diagnosis: prodromal asthenia – psychosomatic/somatoform disorders – neurotic disorders – psychotic disorders; psychological help for the patient and his family, psychological therapy and psychotherapy in the case of psychosomatic/somatoform disorders and pharmacotherapy in the case of depressive and psychotic disorders; avoiding the iatrogenic faults; rehabilitation, socialisation and professional activation of patients, especially the psychotic ones.
PL
Choroba somatyczna to dla pacjenta i jego bliskich sytuacja emocjonalnie trudna i dlatego oprócz pomocy lekarza rodzinnego często konieczna jest również pomoc psychologiczna. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku „małego pacjenta”, tj. chorującego dziecka, lub dziecka zdrowego, korzystającego z usług lekarza POZ. Znaczna część pacjentów zgłasza się do lekarza z problemami natury psychologicznej, niezależnie od somatycznej symptomatologii oraz od tego, czy pacjent jest tego świadomy. W związku z czym lekarz rodzinny, spotykając się z ludźmi cierpiącymi na schorzenia somatyczne, ma do czynienia również z różnymi przejawami stanu psychicznego pacjenta. W swojej praktyce lekarz rodzinny często spotyka się z objawami zaburzeń psychosomatycznych lub somatomorficznych. Zaburzenia psychosomatyczne to choroby, w których etiopatogenezie i przebiegu istotna rola przypada czynnikom psychicznym. Przez „czynniki psychiczne” rozumie się tu przede wszystkim czynniki emocjonalne (np. hipoglikemia emocjonalna, tj. niedocukrzenie krwi pochodzenia emocjonalnego). Pomoc psychologiczna obejmuje takie działania, jak profilaktyka psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoterapia, edukacja psychologiczna, doradztwo, poradnictwo psychologiczne, interwencje systemowo-organizacyjne, mediacje, rehabilitacja, reedukacja, resocjalizacja. Współpraca między lekarzem rodzinnym, psychologiem klinicznym a psychiatrą może przebiegać w następującym zakresie: diagnoza różnicowa: astenia prodromalna – zaburzenia psychosomatyczne/ somatomorficzne – zaburzenia nerwicowe – zaburzenia psychotyczne; pomoc psychologiczna dla pacjenta i jego rodziny; terapia psychologiczna i psychoterapia w przypadkach zaburzeń psychosomatycznych/ somatomorficznych i nerwicowych oraz farmakoterapia w przypadku zaburzeń depresyjnych i psychotycznych; unikanie błędów jatrogennych; rehabilitacja, uspołecznienie i uzawodowienie pacjentów, zwłaszcza psychotycznych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
33-38
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Kierownik: dr Andrzej Witusik
 • Klinika Zaburzeń Nerwicowych Związanych ze Stresem, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
References
 • 1. Heamshaw L.S.: The Shaping of Modem Psychology. Routledge and Kegan Paul, London and New York 1987.
 • 2. Jarosz M. (red.): Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1983.
 • 3. Looney J.G., Lipp M.G., Spitzer R.L.: A new method of classification for psychophysiological disorders. Am. J. Psychiatry 1978; 135: 304-308.
 • 4. Seligman M.E.P, Walker E., Rosenhan D.L.: Abnormal psychology. WW Norton, New York 2001.
 • 5. Czubalsla K: Znaczenie czynników psychicznych w niektórych chorobach wewnętrznych a postępowanie lekarza internisty. W: Jarosz M. (red.): Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1983: 379-391.
 • 6. Seligman M.E.P: Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań 1993.
 • 7. Sęk H.: Podstawowe rodzaje pomocy psychologicznej. W: Sęk H. (red.): Społeczna psychologia kliniczna. PWN, Warszawa 1998: 365-380.
 • 8. Eysenck H.J., Eysenck M.: Podpatrywanie umysłu. GWP Gdańsk 2000.
 • 9. Mellibruda L.: Terapia psychologiczna w chorobach somatycznych. W: Heszen-Niejodek I. (red.): Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych. PZWL, Warszawa 1990: 66-94.
 • 10. Bilikiewicz T.: Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej. PZWL, Warszawa 1976.
 • 11. Gerstmann S., Gerstmann P: Podstawy psychologii klinicznej. UŁ, Łódź 1982.
 • 12. Jarosz M., Sęk H.: Niektóre metody badań psychologicznych. W: Jarosz M. (red.): Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1983: 114-138.
 • 13. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP Warszawa 1985.
 • 14. Kościelska M.: Psychologia kliniczna dziecka. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Lom III, GWP Gdańsk 2003: 623-648.
 • 15. Obuchowska I.: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia. W: Sęk H. (red.): Psychologia kliniczna. Tom 2, PWN, Warszawa 2005: 25-46.
 • 16. Araszkiewicz A.: Depresja-wspólny problem psychiatry i lekarza POZ. XL Zjazd Polskiego Lowarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 06 VI2001.
 • 17. Pavuluri M.N., Luk S.L., McGee R: Help-seeking for behavior problems by parents of preschool children: a community study. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1996; 35: 215-222.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb61c992-235f-4402-b6a3-55c2d19debc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.