PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 3 | 242–247
Article title

Evidence-based practice guideline for the treatment of adult patients with depressive disorders. Part II: Psychotherapy

Content
Title variants
PL
Oparte na dowodach wytyczne leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Część II: psychoterapia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This document is the second instalment in a two-part series outlining evidence-based recommendations for the treatment of adult patients with depressive disorders. Part II focuses on psychotherapy as an important treatment option – as a standalone treatment or in combination with pharmacotherapy. This guideline adapts the definition of evidence-based practice in psychology, as proposed by the American Psychological Association, to the practice of psychotherapy. As such, evidence-based practice in psychotherapy is anchored in best available research evidence, the psychotherapist’s clinical expertise, and the patient’s characteristics, culture and preferences. The article reviews the best available research evidence for psychological treatments for depression and describes in some detail each of the current empirically-supported treatments with strong and modest research support. Further, it discusses the key components of clinical expertise, as it relates to both the person of the therapist and the process of psychotherapy. In particular, the discussion covers the following key areas of clinical expertise: 1) assessment, diagnosis, and case formulation; 2) treatment planning and implementation and ongoing monitoring of patients’ progress; 3) interpersonal expertise; 4) self-reflection, utilising available resources and ongoing professional growth; 5) scientific expertise; and 6) diversity expertise. Finally, the guideline addresses important patient-related variables and how they should inform treatment in order to maximise its effectiveness.
PL
Niniejsza praca jest drugą i ostatnią częścią serii omawiającej oparte na dowodach zalecenia (evidence-based recommendations) w zakresie leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Część II skupia się na psychoterapii jako na istotnej opcji leczenia – czy to stosowanej jako jedyna, samodzielna forma terapii, czy też w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. W pracy zaadaptowano definicję praktyk opartych na dowodach w zakresie psychologii w kształcie zaproponowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association) do praktyki psychoterapii. Tym samym oparte na dowodach praktyki w zakresie psychoterapii zakotwiczone są w najlepszych dostępnych dowodach naukowych i doświadczeniu klinicznym psychoterapeutów oraz umieszczone w odpowiednim kontekście kulturowym, jak również uwzględniają indywidualne uwarunkowania i preferencje pacjentów. Praca omawia najlepsze dostępne dowody na skuteczność leczenia depresji na drodze psychoterapii i opisuje na pewnym poziomie szczegółowości każdą ze stosowanych obecnie terapii o empirycznie dowiedzionej wysokiej lub umiarkowanej skuteczności. W dalszej części poruszono kluczowe elementy praktyki klinicznej w odniesieniu zarówno do osoby terapeuty, jak i samego procesu psychoterapii. W omówieniu tym uwzględniono następujące kluczowe aspekty praktyki klinicznej: 1) ocena, ustalanie rozpoznania, formułowanie diagnozy wyjaśniającej; 2) planowanie i wdrażanie leczenia oraz ciągłe monitorowanie jego postępów; 3) aspekt interpersonalny; 4) autorefleksja, wykorzystywanie istniejących zasobów i ciągły rozwój zawodowy; 5) źródła wiedzy naukowej oraz 6) umiejętność doboru sposobu postępowania w zależności od indywidualnych i kulturowych uwarunkowań pacjenta. Ponadto omówiono indywidualne zmienne mające wpływ na leczenie danego pacjenta i sposób, w jaki powinny one warunkować dobór leczenia, tak aby pozwolić na osiągnięcie optymalnych efektów.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
242–247
Physical description
Contributors
 • Psychology Department, Wheaton College, Wheaton, Illinois, USA; Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA; Cherry Health, Grand Rapids, Michigan, USA; Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA; Neurology Department, Mercy Health Saint Mary’s Hospital, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
References
 • American Psychological Association: Report of the 2005 Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. American Psychological Association, Washington, DC 2005. Available from: http://www. apa.org/practice/resources/evidence/evidence-based-report.pdf [cited: 20 January 2013].
 • Arnow BA: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy for chronic depression. Cogn Behav Pract 2005; 12: 6–16.
 • Beck JS: Cognitive Therapy: Basics and Beyond. The Guilford Press, New York, NY 1995. Bell AC, D’Zurilla TJ: Problem-solving therapy for depression: a metaanalysis. Clin Psychol Rev 2009; 29: 348–353.
 • DiGiuseppe R, Doyle KA, Rose RD: Rational-emotive behavior therapy for depression achieving unconditional self-acceptance. In: Reinecke MA, Davison MR (eds.): Comparative Treatments of Depression. Springer Publishing Co, New York, NY 2002: 220–248.
 • Fischer DJ, Fink BC: Clinical processes in behavioral couples therapy. Psychotherapy (Chic) 2014; 51: 11–14.
 • Greenberg LS, Watson JC: Emotion-Focused Therapy for Depression. American Psychological Association, Washington, DC 2006.
 • Hayes SC, Follette VM, Linehan M (eds.): Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. Guilford Press, New York, NY 2004.
 • Hopko DR, Lejuez CW, LePage JP et al.: A brief behavioral activation treatment for depression. A randomized pilot trial within an inpatient psychiatric hospital. Behav Modif 2003; 27: 458–469.
 • Korte J, Bohlmeijer ET, Cappeliez P et al.: Life review therapy for older adults with moderate depressive symptomatology: a pragmatic randomized controlled trial. Psychol Med 20vv12; 42: 1163–1173.
 • Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB: The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001; 16: 606–613.
 • Rehm LP: A self-control model of depression. Behav Ther 1977; 8: 787–804.
 • Serrano JP, Latorre JM, Gatz M et al.: Life review therapy using autobiographical retrieval practice for older adults with depressive symptomatology. Psychol Aging 2004; 19: 272–277.
 • Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB et al.: A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006; 166: 1092–1097.
 • Vieth AZ, Strauman TJ, Kolden GG et al.: Self-System Therapy (SST): a theory-based psychotherapy for depression. Clin Psychol Sci Pract 2003; 10: 245–268.
 • Voytenko VL, Anderson K, Wyngarden N et al.: Praktychni dokazovi rekomendatsii shchodo likuvannya doroslyh z depresyvnymy rozladamy. Chastyna II: psyhoterapiya. Visnyk Asotsiatsii Psyhiatriv Ukrayiny. In press 2018b. Voytenko VL, Nykamp L, Achtyes E et al.: Praktychni dokazovi rekomendatsii shchodo likuvannya doroslyh z depresyvnymy rozladamy. Chastyna I: psyhiatrychnyi suprovid. Visnyk Asotsiatsii Psyhiatriv Ukrayiny. In press 2018a.
 • Weissman WM: A brief history of interpersonal psychotherapy. Psychiatr Ann 2006; 36: 553–557.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb3f2aa5-1b14-4a47-a7ca-ac856e9936ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.