PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 1 | 70-75
Article title

Leonardo da Vinci jako anatom. Próba odtworzenia stosowanej przez niego techniki

Content
Title variants
EN
Leonardo da Vinci as an anatomist. An attempt to reconstruct da Vinci's technique
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie rysunków anatomicznych Leonarda da Vinci podjęto próbę odtworzenia jego sposobu postępowania w badaniach anatomicznych. Brak metod utrwalania ograniczał czas wykorzystywania zwłok. W rezultacie, obrazy struktur łatwo dostępnych, powierzchownie położonych, są znacznie dokładniejsze i precyzyjniej przedstawione niż obrazy narządów wewnętrznych. Postawiono hipotezę, że Leonardo korzystał z kości znalezionych w grobach, nie zaś oglądanych w czasie sekcji po doraźnym, mechanicznym usunięciu części miękkich. Tego rodzaju pogląd przedstawiony jest po raz pierwszy w piśmiennictwie dotyczącym spuścizny Leonarda jako anatoma. Szereg rysunków anatomicznych Leonarda stanowi kombinację obrazów rzeczywistych z jego wyobrażeniami o prawdopodobnym wyglądzie struktur, których bezpośrednio nie oglądał.
EN
Based on the analysis of anatomical drawings of Leonardo da Vinci an attempt to reconstruct his method was undertaken. A lack of fixation method of cadavers limited the period of their utilization. As a result – the pictures of superficially located, easily accessible structures are more precisely depicted than those of internal organs. The authors formulated a hypothesis that Leonardo had used bones found in graves. He did not use the bones from sectioned cadavers. Such opinion has been presented for the first time in literature concerning posthumous works of Leonardo da Vinci as an anatomist. Some of Leonardo’s anatomical drawings are a combination of real pictures with imaginary ones.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
70-75
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej SUM, 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19, tel./fax: +48 32 272 22 01
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koło przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
author
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Buchholz E. L. Leonardo da Vinci. Życie i twórczość. Könemann, Warszawa 2005
 • 2. Kostanecki K. Leonardo da Vinci jako anatom. Wykład inauguracyjny rektora UJ w r. akad. 1913/1914. Kronika UJ za lata 1891/1892 – 1938/1939: 6-28
 • 3. Ślusarczyk K., Jarosz R., Ślusarczyk R. Leonardo da Vinci jako anatom. Dzieje jego rysunków anatomicznych. Ann. Acad. Siles. 2005;59:60-62
 • 4. Blunt A., Pedretti C., Keele K. D. Leonardo da Vinci. Anatomische Zeichnungen aus der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor. Prisma Verlag GmbH, Gütersloh 1979
 • 5. Berti L., Rosci M. Sztuka świata. T.5, Arkady, Warszawa 1992
 • 6. Vallentin A. Leonardo da Vinci. Książka i Wiedza, Warszawa 1951
 • 7. Seppelt F. K., Löffler K. Dzieje papieży. T.2, Oficyna Wydawnicza DRUCK s.c., Poznań 2000
 • 8. Van De Graaff K.M. Human Anatomy. Mc Graw Hill, Boston, New York, San Francisco, St. Louis, Bangkok, Bogota, Caracas, Kuala Lumpur, Lisbon, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto 2002
 • 9. Petti K. Changing Images. W: Principles of Human Anatomy. Tortora G. J. John Wiley and Sons, Inc., N. York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 2002: 732
 • 10. Kołaczkowski J., Kołaczkowski Z., Anatomia funkcjonalna. T.1, PWN, Warszawa – Poznań 1984
 • 11. Friedman M., Friedland G. W., Dziesięć największych odkryć w medycynie. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000
 • 12. Keele K. D. Leonardo da Vinci als Anatom. W: Leonardo da Vinci. Anatomische Zeichnungen aus der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor. Blunt A., Pedretti C., Keele K. D. red., Prisma Verlag GmbH, Gütersloh 1979: 13 – 19
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb3db4a4-b971-4d90-992c-ffdb3e5ede95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.