PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 185-192
Article title

SWOT analysis as an organizational management tool on the example of a meat processing company

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of this study below is the strategic management problem in the company. In order to choose the right direction of management, it is necessary to use methods of organization evaluation. One of the tools used in corporate management is SWOT analysis. It allows you to direct your business to achieve your goals and adapt your organization to the environment.
Year
Volume
78
Pages
185-192
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] Zakrzewska-Bielawska A., Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 20.
 • [2] Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 2011, nr 1, s. 7-8.
 • [3] Kałkowska J., Pawłowski E., Trzcielińska J., Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Zarządzanie strategiczne, Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 7.
 • [4] Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 41- 42.
 • [5] Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, s. 9.
 • [6] Ławniczak M., Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o. Zarządzanie i Finanse, 2013, nr 3, s. 20.
 • [7] Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 22.
 • [8] Goranczewski B., Puciato D., Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystki na obszarach recepcyjnych. Turyzm 2010, s. 47.
 • [9] G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 235.
 • [10] Gornczewski B. , D. Puciato, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm 2010, s. 47.
 • [11] Asejczyk-Woroniecka M., Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej. Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2016, nr 6, s. 35.
 • [12] Bombiak E., Analiza SWOT w procesie motywowania pracowników. Administracja i Zarządzanie 2009, nr. 81, s. 139.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb2e1dd7-2ed3-4a85-a3ce-886f7c88347a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.