PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 311–316
Article title

Zakrzepica żył powierzchownych a zakrzepica żył głębokich

Content
Title variants
EN
Superficial vein thrombosis and deep vein thrombosis – a comparison
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chociaż tradycyjnie uznaje się zakrzepicę żył powierzchownych za chorobę łagodną, wiele badań wskazuje, że jej konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Od czasów wprowadzenia do powszechnej diagnostyki układu żylnego badania ultrasonograficznego dopplerowskiego zupełnie inaczej zaczęto postrzegać zagrożenia związane z zakrzepicą żył powierzchownych, głównie w kontekście żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ważne jest, by rozróżnić zakrzepicę żył powierzchownych występującą w obrębie żylaków od tej w żyle niezmienionej żylakowo. W pierwszym przypadku główną przyczyną zakrzepicy żył powierzchownych są zaburzenia hemodynamiczne (zwolnienie przepływu), w drugim zaś do jej powstania przyczyniają się zwykle trombofilia lub stan zapalny, ale może być ona także objawem prodromalnym nowotworu. Badanie ultrasonograficzne umożliwia odróżnienie zakrzepicy żył głębokich spowodowanej szerzeniem się zakrzepicy żył powierzchownych [szerzenie przez ciągłość – przez żyły przeszywające (perforatory) czy ujście żyły odpiszczelowej/ odstrzałkowej do układu głębokiego] od zakrzepicy żył głębokich występującej w pewnej odległości od miejsca powstania zakrzepicy żył powierzchownych. Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na możliwość jednoczesnego występowania zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej powinniśmy zmienić nasze podejście do diagnostyki, możliwych konsekwencji oraz leczenia zakrzepicy żył powierzchownych.
EN
Although superficial vein thrombosis is commonly considered a rather minor condition, a number of studies indicate that its consequences can be much more severe. Since the introduction of Doppler ultrasonography to common diagnosis of venous diseases, the approach to threats associated with superficial vein thrombosis has changed, mainly in the context of venous thromboembolism. Superficial thrombosis in varicose veins must be differentiated from that occurring in patients without varicosities. In the former case, superficial vein thrombosis is usually caused by haemodynamic disorders (slower flow), while in the latter, it is caused by thrombophilia or inflammation, but it can also be a prodromal sign of cancer. Ultrasonography enables one to distinguish deep vein thrombosis caused by superficial vein thrombosis progression (by extension through perforator veins or the great/small saphenous vein ostium into the deep venous system) from deep vein thrombosis occurring at a certain distance from the site of superficial vein thrombosis. The authors emphasise that due to the possibility of concomitant deep vein thrombosis or pulmonary embolism, our attitude to the diagnostic process, potential complications and treatment of superficial vein thrombosis should be changed.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
311–316
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Oddział Chirurgii, Centrum Medyczne Gizińscy, Bydgoszcz, Polska
 • Student, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • 1. Decousus H, Epinat M, Guillot K et al.: Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Curr Opin Pulm Med 2003; 9: 393–397.
 • 2. Wichers IM, Di Nisio M, Büller HR et al.: Treatment of superficial vein thrombosis to prevent deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Haematologica 2005; 90: 672–677.
 • 3. Quenet S, Laporte S, Décousus H et al.; STENOX Group: Factors predictive of venous thrombotic complications in patients with isolated superficial vein thrombosis. J Vasc Surg 2003; 38: 944–949.
 • 4. Decousus H, Quéré I, Presles E et al.; POST (Prospective Observational Superficial Thrombophlebitis) Study Group: Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann Intern Med 2010; 152: 218–224.
 • 5. Lutter KS, Kerr TM, Roedersheimer LR et al.: Superficial thrombophlebitis diagnosed by duplex scanning. Surgery 1991; 110: 42–46.
 • 6. Barrellier MT: Thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs. Actual Vasc Int 1993; 17: 7–9.
 • 7. Jorgensen JO, Hanel KC, Morgan AM et al.: The incidence of deep venous thrombosis in patients with superficial thrombophlebitis of the lower limbs. J Vasc Surg 1993; 18: 70–73.
 • 8. Bilancini S, Lucchi M: Les thromboses veineuses superficielles sont-elles polymorphes? Phlébologie 1999; 52: 41–43.
 • 9. Gillet JL, Perrin M, Cayman R: Thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs. Etude prospective portant sur 100 patients. J Mal Vasc 2001; 26: 16–22.
 • 10. Chengelis DL, Bendick PJ, Glover JL et al.: Progression of superficial venous thrombosis to deep vein thrombosis. J Vasc Surg 1996; 24: 745–749.
 • 11. Gloviczki P, Yao JST (eds.): Handbook of Venous Disorders. Guidelines of the American Venous Forum. 2nd ed., Arnold, London 2001.
 • 12. Blumenberg RM, Barton E, Gelfand ML et al.: Occult deep venous thrombosis complicating superficial thrombophlebitis. J Vasc Surg 1998; 27: 338–343.
 • 13. Jerkic Z, Karic A, Karic A: Clinically silent deep vein thrombosis in patients with superficial thrombophlebitis and varicose veins at legs. Med Arh 2009; 63: 284–287.
 • 14. Bounameaux H, Reber-Wasem MA: Superficial thrombophlebitis and deep vein thrombosis. A controversial association. Arch Intern Med 1997; 157: 1822–1824.
 • 15. Milio G, Siragusa S, Minà C et al.: Superficial venous thrombosis: prevalence of common genetic risk factors and their role on spreading to deep veins. Thromb Res 2008; 123: 194–199.
 • 16. Leon LR Jr, Labropoulos N: Superficial vein thrombosis and hypercoagulable states: the evidence. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2005; 17: 43–46.
 • 17. Leon L, Giannoukas AD, Dodd D et al.: Clinical significance of superficial vein thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 10–17.
 • 18. van Weert H, Dolan G, Wichers I et al.: Spontaneous superficial venous thrombophlebitis: does it increase risk for thromboembolism? A historic follow-up study in primary care. J Fam Pract 2006; 55: 52–57.
 • 19. Kearon C, Kahn SR, Agnelli G et al.: Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133 (Suppl): 454S–545S.
 • 20. Di Nisio M, Middeldorp S, Wichers IM: Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst Rev 2007; (1): CD004982.
 • 21. Superficial Thrombophlebitis Treated by Enoxaparin Study Group: A pilot randomized double-blind comparison of a lowmolecular-weight heparin, a nonsteroidal anti-inflammatory agent, and placebo in the treatment of superficial vein thrombosis. Arch Intern Med 2003; 163: 1657–1663.
 • 22. Prandoni P, Tormene D, Pesavento R; Vesalio Investigators Group: High vs. low doses of low-molecular-weight heparin for the treatment of superficial vein thrombosis of the legs: a doubleblind, randomized trial. J Thromb Haemost 2005; 3: 1152–1157.
 • 23. Skillman JJ, Kent KC, Porter DH et al.: Simultaneous occurrence of superficial and deep thrombophlebitis in the lower extremity. J Vasc Surg 1990; 11: 818–823.
 • 24. Prountjos P, Bastounis E, Hadjinikolaou L et al.: Superficial venous thrombosis of the lower extremities co-existing with deep venous thrombosis. A phlebographic study on 57 cases. Int Angiol 1991; 10: 63–65.
 • 25. Belcaro G, Nicolaides AN, Errichi BM et al.: Superficial thrombophlebitis of the legs: a randomized, controlled, follow-up study. Angiology 1999; 50: 523–529.
 • 26. Krause U, Kock HJ, Kröger K et al.: Prevention of deep venous thrombosis associated with superficial thrombophlebitis of the leg by early saphenous vein ligation. Vasa 1998; 27: 34–38.
 • 27. Fard MN, Mostaan M, Anaraki MR: Utility of lower-extremity duplex sonography in patients with venous thromboembolism. J Clin Ultrasound 2001; 29: 92–98.
 • 28. Hill SL, Hancock DH, Webb TL: Thrombophlebitis of the great saphenous vein – recommendations for treatment. Phlebology 2008; 23: 35–39.
 • 29. Noppeney T, Noppeney J, Winkler M et al.: [Acute superficial thrombophlebitis – therapeutic strategies]. Zentralbl Chir 2006; 131: 51–56.
 • 30. Plate G, Eklöf B, Jensen R et al.: Deep venous thrombosis, pulmonary embolism and acute surgery in thrombophlebitis of the long saphenous vein. Acta Chir Scand 1985; 151: 241–244.
 • 31. Sobreira ML, Maffei FH, Yoshida WB et al.: Prevalence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in superficial thrombophlebitis of the lower limbs: prospective study of 60 cases. Int Angiol 2009; 28: 400–408.
 • 32. Rohrbach N, Mouton WG, Naef M et al.: Morbidity in superficial thrombophlebitis and its potential surgical prevention. Swiss Surg 2003; 9: 15–17.
 • 33. Binder B, Lackner HK, Salmhofer W et al.: Association between superficial vein thrombosis and deep vein thrombosis of the lower extremities. Arch Dermatol 2009; 145: 753–757.
 • 34. Murgia AP, Cisno C, Pansini GC et al.: Surgical management of ascending saphenous thrombophlebitis. Int Angiol 1999; 18: 343–347.
 • 35. Marković MD, Lotina SI, Davidović LB et al.: [Acute superficial thrombophlebitis – modern diagnosis and therapy]. Srp Arh Celok Lek 1997; 125: 261–266.
 • 36. Gillet JL, Allaert FA, Perrin M: [Superficial thrombophlebitis in non varicose veins of the lower limbs. A prospective analysis in 42 patients]. J Mal Vasc 2004; 29: 263–272.
 • 37. Pulliam CV, Barr SL, Ewing AB: Venous duplex scanning in the diagnosis and treatment of progressive superficial thrombophlebitis. Ann Vasc Surg 1991; 5: 190–195.
 • 38. Crişan S, Vornicescu D, Crişan D et al.: Concomitant acute deep venous thrombosis and superficial thrombophlebitis of the lower limbs. Med Ultrason 2011; 13: 26–32.
 • 39. Ascer E, Lorensen E, Pollina RM et al.: Preliminary results of a nonoperative approach to saphenofemoral junction thrombophlebitis. J Vasc Surg 1995; 22: 616–621.
 • 40. Blättler W, Frick E: [Complications of superficial thrombophlebitis]. Schweiz Med Wochenschr 1993; 123: 223–228.
 • 41. Lohr JM, McDevitt DT, Lutter KS et al.: Operative management of greater saphenous thrombophlebitis involving the saphenofemoral junction. Am J Surg 1992; 164: 269–275.
 • 42. Verlato F, Zucchetta P, Prandoni P et al.: An unexpectedly high rate of pulmonary embolism in patients with superficial thrombophlebitis of the thigh. J Vasc Surg 1999; 30: 1113–1115.
 • 43. Galanaud JP, Genty C, Sevestre MA et al.; OPTIMEV SFMV investigators: Predictive factors for concurrent deep-vein thrombosis and symptomatic venous thromboembolic recurrence in case of superficial venous thrombosis. The OPTIMEV study. Thromb Haemost 2011; 105: 31–39.
 • 44. Décousus H, Bertoletti L, Frappe P et al.: Recent findings in the epidemiology, diagnosis and treatment of superficial-vein thrombosis. Thromb Res 2011; 127 Suppl 3: S81–S85.
 • 45. Decousus H, Leizorovicz A: Superficial thrombophlebitis of the legs: still a lot to learn. J Thromb Haemost 2005; 3: 1149–1151.
 • 46. Marchiori A, Mosena L, Prandoni P: Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 737–743.
 • 47. Gillet JL, Perrin M, Cayman R: Thromboembolic recurrence after superficial thrombophlebitis of the lower limbs. J Phlebol 2002; 2: 103–118.
 • 48. Zawilska K, Bała M, Błędowski P et al.: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2012. Med Prakt, wydanie specjalne 2012.
 • 49. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S: Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst Rev 2007; (2): CD004982.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cae1017f-15e3-41c4-a420-01ea5329e557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.