PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 4 |
Article title

Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Dysfunkcja w płatach czołowych doprowadza do pojawienia się szerokiego spektrum zaburzeń poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, zakłócając codzienne funkcjonowanie jednostki. Jednym z kluczowych deficytów są trudności w działaniu celowym, które mogą być ujmowane z perspektywy procesu samoregulacji. Badania wskazują również na zależności między zaburzeniem procesu samoregulacji a deficytami funkcji wykonawczych, samoświadomości czy samokrytycyzmu. Analizując proces samoregulacji, odwołano się do koncepcji Alberta Bandury, akcentując ważność działania celowego – ukierunkowanego na elastyczne modyfikowanie swojego zachowania, w tym świadomego i krytycznego korygowania trudności. W artykule przedstawiono również potencjalne źródła opisywanych trudności u osób z uszkodzeniem płatów czołowych, weryfikując dane dotyczące znaczenia zarówno mechanizmów obronnych, jak i neuropsychologicznych uwarunkowań.
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ca8c89cc-15d1-43d0-8769-ffdff5b24a22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.