PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 194-198
Article title

Współwystępowanie astmy, alergicznego nieżytu nosa i idiosynkrazji aspirynowej

Content
Title variants
EN
Coincidence of asthma, allergic rhinitis and aspirin idiosyncrasy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asthma, allergic rhinitis and idiosyncrasy to aspirin stand for an increasing epidemiologic. In Poland an epidemiological study has been carried out in 11 centres, showing the occurrence of asthma at 5.4% of general population, for allergic rhinitis and idiosyncrasy – 8.5% and 0.5%, respectively. Some publications suggest more often presentation of idiosyncrasy in atopic patients. Taking under consideration high and increasing occurrence of allergy and massive use of non-steroid anti inflammatory drugs, their coincidence is quite important and we decided to investigate it. In a retrospective analysis of patients diagnosed at the Department of Internal Medicine and Allergology, Wrocław Medical University, we determined a group of 1 557 patients suffering from at least of one of these conditions. Asthma has been recognized in 1 015 patients (65%), allergic rhinitis and aspirin idiosyncrasy in 495 (32%) and 363 (23%), respectively. Coincidence of asthma and allergic rhinitis has been reported in 255 patients, and coincidence of asthma or rhinitis and idiosyncrasy – in 3% and 6%, respectively. We conclude that asthma and allergic rhinitis coexist very frequently, confirming a mutual pathophysiologic background and the concept of united airways disease. Further, idiosyncrasy appears 10 times more often in allergic patients than in general population.
PL
Astma, alergiczny nieżyt nosa i nadwrażliwość na aspirynę stanowią coraz istotniejszy problem epidemiologiczny. W Polsce, pod kierunkiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono badanie epidemiologiczne w 11 ośrodkach. Wynika z niego, że częstość występowania tych problemów klinicznych stale wzrasta. Obecnie na astmę choruje 5,4% populacji, na ANN – 8,5%, a nadwrażliwość na aspirynę dotyczy ok. 0,5% populacji. Inne doniesienia mówią o częstszym występowaniu nadwrażliwości na aspirynę u chorych z atopią. W związku z tak dużym rozpowszechnieniem schorzeń o podłożu alergicznym i szerokim zastosowaniem w leczeniu innych schorzeń kwasu acetylosalicylowego oraz innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, problem częstości współwystępowania tych chorób wydaje się być istotny i jest przedmiotem niniejszej pracy. W analizie retrospektywnej zidentyfikowano wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu w latach 1999-2003 grupę 1 557 chorych z co najmniej jednym z rozpoznań: astmy, alergicznego nieżytu nosa lub nadwrażliwości na aspirynę. Astmę zdiagnozowano u 1 015 pacjentów, alergiczny nieżyt nosa u 495, natomiast nadwrażliwość na aspirynę u 363 chorych, co stanowiło odpowiednio: 65%, 32% i 23% grupy. Współwystępowanie astmy i alergicznego nieżytu nosa stwierdzono u 255 pacjentów. Współwystępowanie którejś z powyższych chorób i idiosynkrazji aspirynowej zaobserwowano odpowiednio u 3 i 6% grupy. Wnioskujemy, że alergiczny nieżyt nosa i astma współwystępują z dużą częstością, co świadczy o wspólnym podłożu patogenetycznym tych chorób i potwierdza koncepcję united airways disease. Częstość występowania idiosynkrazji aspirynowej w grupie chorych z atopią jest 10-krotnie większa w porównaniu z populacją ogólną.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
194-198
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, AM we Wrocławiu
author
 • SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii, AM we Wrocławiu
author
 • SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii, AM we Wrocławiu
References
 • 1. Corren J.: The impact of allergic rhinitis on bronchial asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 1998; 101: S352-S356.
 • 2. Grossman J.: One airway, one disease. Chest 1997; 111 (supl. 2): 11S-16S.
 • 3. Vignola A.M., Chanez E, Godard E, Bousquet J.: Relationship between rhinitis and asthma. Allergy 1998; 53: 833-839.
 • 4. Leynaert B., Neukirch F., Demoly P., Bousquet J.: Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity. J. Allergy Clin. Immunol. 2000; 106 (supl. 5): S201-S205.
 • 5. Widal M.F., Abrani P, Lermoyez J.: Anaphilaxie et idiosyn-crasie. Press Med. 1922; 30: 189-192.
 • 6. Samter M., Beers R.F.: Intolerance to aspirin. Clinical studies and consideration of its pathogenesis. Ann. Int. Med. 1968; 68: 975-983.
 • 7. Szczeklik A., Stevenson D.D.: Aspirin-induced asthma: advances in pathogenesis, diagnosis, and management. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 111: 913-921.
 • 8. Małolepszy J., Liebhard J., Wojtyniak B. i wsp.: Występowanie chorób alergicznych w Polsce. Alergia Astma Immunol. 2000; 5 (supl. 2): 163-169.
 • 9. Hedman J., Kaprio J., Poussa T, Nieminen M.M.: Prevalence of asthma, aspirin intolerance, nasal polyposis and chronic obstructive pulmonary disease in population-based study. Int. J. Epidemiol. 1999; 28: 717-722.
 • 10. Babu K.S., Salvi S.S.: Aspirin and asthma. Chest 2000; 118: 1470-1476.
 • 11. Simons F.E.: Allergic rhinobronchitis: the asthma-allergic rhinitis link. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 104: 534-540.
 • 12. Guerra S., Sherrill D.L., Martinez F.D., Barbee R.A.: Rhinitis as an independent risk factor for adult-onset asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2002; 109: 419-425.
 • 13. Horowitz E.: Asthma and rhinosinusitis prevalance in Boltimore city public huosing complex. J. Allergy Clin. Immunol. 2001; 107: S280.
 • 14. Kapsali T, Horowitz E., Togias A.: Rhinitis in ubiquitous in allergic asthmatics. J. Allergy Clin. Immunol. 1997; 99: S138.
 • 15. Linneberg A., Henrik-Nielsen N., Frolund L. i wsp.: The link between allergic rhinitis and allergic asthma: a prospective population-based study. The Copenhagen Allergy Study. Allergy 2002; 57: 1048-1052.
 • 16. Celedon J.C., Palmer L.J., Weiss S.T i wsp.: Asthma, rhinitis, and skin test reactivity to aeroallergens in families of asthmatic subjects in Anqing. China. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 163: 1108-1112.
 • 17. Leynaert B., Bousquet J., Neukirch C. i wsp.: Psrennial rhinitis: an independent risk factor for asthma in nonatopic subjects. Results from the European Community Respiratory Health Survey. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 104: 301-304.
 • 18. Settipane R., Hagy G., Settipane G.: Long-term risk factors for developing asthma and allergic rhinitis: a 23-year follow-up study of college students. Allergy Proc. 1994; 15: 21-25.
 • 19. Stevenson D.D., Sanchez-Borges M., Szczeklik A.: Classification of allergic and pseudoallergic reactions to drugs that inhibit cyclooxygenase enzymes. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2001; 87: 177-180.
 • 20. Szczeklik A.: The cyclooxygenase theory of aspirin-induced asthma. Eur. Respir. J. 1990; 3: 588-593.
 • 21. Kumlin M., Dahlen B., Bjorck T i wsp.: Urinary excretion of leukotriene E4 and 11-dehydro-thromboxane B2 in response to provocations with allergen aspirin, leukotriene D4 and histamine in asthmatics. Am. Rev. Respir. Dis. 1992; 146: 96-101.
 • 22. Niżankowska E., Bestyńska-Krypel A., Cmiel A., Szczeklik A.: Oral and bronchial provocation test with aspirin for diagnosis of aspirin-induced asthma. Eur. Respir. J. 2000; 15: 863-869.
 • 23. Cowburn A.S., Sladek K., Soja J. i wsp.: Overexpression of leukotriene C4 synthase in bronchial biopsies from patients with aspirin-intolerant asthma. J. Clin. Invest. 1998; 101: 834-846.
 • 24. Szczeklik A., Stevenson D.D.: Aspirin-induced asthma: Advances in pathogenesis, diagnosis, and management. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 111: 913-921.
 • 25. Kasper L., Sladek K., Duplaga M. i wsp.: Prevalence of asthma with aspirin hypersensitivity in the adult population of Poland. Allergy 2003; 58: 1064-1066.
 • 26. Vally H., Taylor M.L., Thomson PJ.: The prevalence of aspirin-intolerant asthma (AIA) in Australian asthmatic patients. Thorax 2002; 57: 569-574.
 • 27. Schapowal A.G., Simon H.U., Schmitz-Schumann M.: Phenomenology, pathogenesis, diagnosis and treatment of aspirin-sensitive rhinosinusitis. Acta Otorhinolaryngolog. Belg. 1995; 49: 235-250.
 • 28. Szczeklik A., Niżankowska E., Duplaga M.: Natural history of aspirin-induced asthma. AIANE Investigators. European Network on Aspirin-Induced Asthma. Eur. Respir. J. 2003; 16: 432-436.
 • 29. Bochenek G., Niżankowska E., Szczeklik A.: The atopy trait in hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflamatory drugs. Allergy 1996; 51: 16-23.
 • 30. Kalyoncu A.F., Karakaya G., Sahin A.A., Baris Y.I.: Occurrence of allergic conditions in asthmatic with analgesic intolerance. Allergy 1999; 54: 428-435.
 • 31. Sousa A.R., Lams B.E., Pfister R. i wsp.: Expression of interleukin-5 and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in aspirin-sensitive and non-aspirin-sensitive asthmatic airways. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997; 156: 1384-1389.
 • 32. Penrose J.F., Spector J., Baldasaro M. i wsp.: Molecular cloning of gene for human leukotriene C4 synthase: organisation, nucleotide sequence, and chromosomal localization to 5q35. J. Biol. Chem. 1996; 271: 11356-11361.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ca882e95-1f54-45e2-9646-02ed65479871
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.