PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 75–82
Article title

Babeszjoza człowieka – mało znana choroba odkleszczowa

Content
Title variants
EN
Human babesiosis – a little-known tick-borne disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Babesiosis is an infectious, tick-borne disease caused by the parasitic species of Babesia. Transmission via blood transfusion or transplacental infections are much rarer. Most cases of human babesiosis occur in the United States, whereas only single cases have been reported in Europe, including Poland. Anaemia due to erythrocyte haemolysis, which in more severe cases may result in multiple organ dysfunction syndrome and death, particularly in immunocompromised patients, is a typical sign of babesiosis. Immunocompetent patients are asymptomatic or develop mild infection accompanied by fever, osteoarticular pain and erythrocyturia. The diagnostics of babesiosis should be considered in patients with flu-like symptoms who live or are temporarily residing in endemic areas as well as in patients diagnosed with other tick-borne diseases. Final diagnosis should be based on microscopic examination of thin blood smears (Wright or Giemsa staining followed by examination under oil immersion) or PCR-based amplification of the babesial genetic material. Treatment with atovaquone and azithromycin or clindamycin and quinine usually allows for a complete recovery and prevents complications. Severe cases of babesiosis require exchange transfusion. The infection is frequently combated by the immune system without the use of antibiotics in patients with mild or asymptomatic babesiosis. The prevention of babesiosis primarily involves protective measures that minimize the exposure to ticks, which are the only source of infection.
PL
Babeszjoza to choroba zakaźna wywoływana przez pasożyty z gatunku Babesia, przenoszona przez kleszcze. Przypadki babeszjozy potransfuzyjnej lub transmisja przezłożyskowa z matki na dziecko są o wiele rzadsze. Najwięcej przypadków tej choroby u człowieka występuje na terenie Stanów Zjednoczonych, pojedyncze odnotowano w krajach europejskich, w tym także w Polsce. Jej cechą charakterystyczną jest niedokrwistość w wyniku hemolizy erytrocytów, w ciężkich przypadkach prowadząca do niewydolności wielonarządowej i śmierci, szczególnie u chorych z osłabionym układem odpornościowym. U osób immunokompetentnych babeszjoza przebiega bezobjawowo lub pod postacią łagodnej infekcji z gorączką, bólami kostno-stawowymi i erytrocyturią. Diagnostykę w kierunku babeszjozy powinno się rozważyć u pacjentów z objawami grypopodobnymi zamieszkujących albo przebywających czasowo na terenach endemicznych oraz u osób, u których zdiagnozowano inną chorobę przenoszoną przez kleszcze. Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie wyniku cienkiego rozmazu krwi barwionego metodą Wrighta lub Giemsy, oglądanego pod olejkiem immersyjnym, bądź amplifikacji materiału genetycznego Babesia metodą PCR. Podawanie atowakwonu i azytromycyny albo chininy i klindamycyny zazwyczaj pozwala na pełne wyleczenie oraz zapobiega rozwojowi powikłań. W ciężkich postaciach babeszjozy stosuje się także transfuzje wymienne krwi. U pacjentów z łagodną lub bezobjawową postacią babeszjozy często dochodzi do zwalczenia infekcji przez układ odpornościowy chorego bez konieczności stosowania antybiotykoterapii. Działania profilaktyczne obejmują przede wszystkim ochronę przed kleszczami, które stanowią jedyne źródło zakażenia.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
75–82
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Babes V: Sur l’hemoglobinurie bacterienne du breuf. C R Acad Sci 1888; 107: 692-694.
 • 2. Smith T, Kilborne FL: Investigations into the nature, causation, and prevention of Texas or southern cattle fever. Bureau of Animal Industry Bulletin no. 1. Government Printing Office, Washington, DC 1893: 177-304.
 • 3. Skrabalo Z, Deanovic Z: Piroplasmosis in man; report of a case. Doc Med Geogr Trop 1957; 9: 11-16.
 • 4. Western KA, Benson GD, Gleason NN et al.: Babesiosis in a Massachusetts resident. N Engl J Med 1970; 283: 854-856.
 • 5. Vannier E, Krause PJ: Human babesiosis. N Engl J Med 2012; 366: 2397-2407.
 • 6. Joseph JT, Roy SS, Shams N et al.: Babesiosis in Lower Hudson Valley, New York, USA. Emerg Infect Dis 2011; 17: 843-847.
 • 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Babesiosis surveillance - 18 States, 2011. Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61: 505-509.
 • 8. Gray J, Zintl A, Hildebrandt A et al.: Zoonotic babesiosis: overview of the disease and novel aspects of pathogen identity. Ticks Tick Borne Dis 2010; 1: 3-10.
 • 9. Skotarczak B, Cichocka A: Isolation and amplification by polymerase chain reaction DNA of B. microti and B. divergens in ticks in Poland. Ann Agric Environ Med 2001; 8: 187-189.
 • 10. Spielman A, Wilson ML, Levine JF et al.: Ecology of Ixodes dam-mini-borne human babesiosis and Lyme disease. Annu Rev Entomol 1985; 30: 439-460.
 • 11. Fox LM, Wingerter S, Ahmed A et al.: Neonatal babesiosis: case report and review of the literature. Pediatr Infect Dis J 2006; 25: 169-173.
 • 12. Leiby DA: Transfusion-transmitted Babesia spp.: bull’s-eye on Babesia microti. Clin Microbiol Rev 2011; 24: 14-28.
 • 13. Herwaldt BL, Linden JV, Bosserman E et al.: Transfusion-associated babesiosis in the United States: a description of cases. Ann Intern Med 2011; 155: 509-519.
 • 14. Otsuka Y, Yamasaki M, Yamato O et al.: Increased generation of superoxide in erythrocytes infected with Babesia gibsoni. J Vet Med Sci 2001; 63: 1077-1081.
 • 15. Igarashi I, Waki S, Ito M et al.: Role of CD4+ T cells in the control of primary infection with Babesia microti in mice. J Protozool Res 1994; 4: 164-171.
 • 16. Krause PJ, Gewurz BE, Hill D et al.: Persistent and relapsing babesiosis in immunocompromised patients. Clin Infect Dis 2008; 46: 370-376.
 • 17. Zintl A, Mulcahy G, Skerrett HE et al.: Babesia divergens, a bovine blood parasite of veterinary and zoonotic importance. Clin Microbiol Rev 2003; 16: 622-636.
 • 18. Martinot M, Zadeh MM, Hansmann Y et al.: Babesiosis in immunocompetent patients, Europe. Emerg Infect Dis 2011; 17: 114-116.
 • 19. White DJ, Talarico J, Chang HG et al.: Human babesiosis in New York State: review of 139 hospitalized cases and analysis of prognostic factors. Arch Intern Med 1998; 158: 2149-2154.
 • 20. Hatcher JC, Greenberg PD, Antique J et al.: Severe babesiosis in Long Island: review of 34 cases and their complications. Clin Infect Dis 2001; 32: 1117-1125.
 • 21. Vannier E, Gewurz BE, Krause PJ: Human babesiosis. Infect Dis Clin North Am 2008; 22: 469-488.
 • 22. Persing DH, Mathiesen D, Marshall WF: Detection of Babesia microti by polymerase chain reaction. J Clin Microbiol 1992; 30: 2097-2103.
 • 23. Teal AE, Habura A, Ennis J et al.: A new real-time PCR assay for improved detection of the parasite Babesia microti. J Clin Microbiol 2012; 50: 903-908.
 • 24. Krause PJ, Spielman A, Telford SR 3rd et al.: Persistent parasitemia after acute babesiosis. N Engl J Med 1998; 339: 160-165.
 • 25. Ruebush TK 2nd, Chisholm ES, Sulzer AJ et al.: Development and persistence of antibody in persons infected with Babesia microti. Am J Trop Med Hyg 1981; 30: 291-292.
 • 26. Ruebush TK 2nd, Juranek DD, Chisholm ES et al.: Human babesiosis on Nantucket Island. Evidence for self-limited and subclinical infections. N Engl J Med 1977; 297: 825-827.
 • 27. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED et al.: The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2006;43: 1089-1134.
 • 28. Wittner M, Rowin KS, Tanowitz HB et al.: Successful chemotherapy of transfusion babesiosis. Ann Intern Med 1982; 96: 601-604.
 • 29. Desforges JF, Quimby F: Editorial: Babesia abroad. N Engl J Med 1976;295: 103-104.
 • 30. Young C, Krause PJ: The problem of transfusion-transmitted babesiosis. Transfusion 2009; 49: 2548-2550.
 • 31. Young C, Chawla A, Berardi V et al.: Preventing transfusion-transmitted babesiosis: preliminary experience of the first laboratory-based blood donor screening program. Transfusion 2012; 52: 1523-1529.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ca85dacd-9953-4b60-977c-c3a2cd36f05e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.