PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 261–266
Article title

Laktoza zawarta w lekach a nietolerancja laktozy – fakty i mity

Content
Title variants
EN
Lactose in drugs and lactose intolerance – realities and myths
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nietolerancja laktozy to zespół objawów klinicznych występujący po spożyciu laktozy, w którym pojawiają się ból brzucha, biegunka i wzdęcia. Hipolaktazja typu dorosłych jest najczęstszą przyczyną nietolerancji laktozy i wiąże się z fizjologiczną utratą aktywności laktazy w życiu dorosłym. Szacuje się, że w Polsce hipolaktazja występuje u 30% populacji dorosłych. Należy zaznaczyć, że niedobór laktazy nie jest równoznaczny z tym, że u pacjenta wystąpią objawy nietolerancji laktozy. Obecnie wielu pacjentów samodzielnie rozpoznaje u siebie nietolerancję laktozy na podstawie występowania różnych objawów i zaczyna stosować restrykcyjną dietę z wykluczeniem nabiału bez konsultacji z lekarzem. Okazuje się jednak, że w ten sposób stwierdzona nietolerancja laktozy często nie znajduje potwierdzenia po przeprowadzeniu obiektywnych testów. Restrykcyjna dieta może prowadzić natomiast do wielu powikłań. Badania wykazały, że wystąpienie objawów nietolerancji laktozy zależy od dawki spożytego dwucukru, a za dawkę dobrze tolerowaną u większości pacjentów uznaje się 12 g laktozy. Oznacza to, że u wielu pacjentów nie jest konieczne całkowite wyeliminowanie laktozy z diety. Laktoza należy do najczęściej stosowanych substancji pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym. Chociaż niektóre badania wykazały, że niewielkie ilości laktozy zawarte w lekach nie wywołują objawów u pacjentów, rola leków w wywoływaniu objawów nietolerancji laktozy nie została do tej pory potwierdzona. Ponadto informacje na temat dokładnej zawartości laktozy w lekach są często ograniczone. Dane te mogłyby jednak pozytywnie wpłynąć na poziom opieki lekarzy nad pacjentami z nietolerancją laktozy oraz zwiększyć przestrzeganie zaleceń lekarskich przez tę grupę pacjentów.
EN
Lactose intolerance is a set of clinical symptoms occurring after lactose intake, characterised by abdominal pain, bloating and diarrhoea. Adult-type hypolactasia is the most common cause of lactose intolerance and is associated with the physiological loss of lactase activity in adulthood. Hypolactasia occurs in 30% of the population of Polish adults. It should be noted that the presence of lactase deficiency does not mean that the patient will develop symptoms of lactose intolerance. Currently, many patients self-diagnose lactose intolerance based on the occurrence of various symptoms and begin to apply a restrictive diet, avoiding dairy products without consulting a doctor. Self-reported lactose intolerance is often not confirmed by objective tests. A restrictive diet can, however, lead to complications. Studies have shown that the occurrence of lactose intolerance symptoms depends on the dose of consumed disaccharide, and the dose of 12 g is considered to be well-tolerated in most patients. This means that, for many patients, it is not necessary to completely eliminate lactose from diet. Lactose is one of the most commonly used excipients in pharmaceutical industry. Some studies have shown that small amounts of lactose contained in medicines do not cause symptoms in patients; however, their role in inducing symptoms of lactose intolerance has not been confirmed so far. Moreover, the information on the exact content of lactose in drugs is often limited. This data could positively impact the quality of care for lactose intolerant patients and increase their medication compliance.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
261–266
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica, Polska
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
author
 • Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole, Polska
References
 • 1. Rowe RC, Sheskey PJ, Quinn ME (eds.): Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th ed., Pharmaceutical Press, London 2009.
 • 2. Mądry E, Fidler E, Walkowiak J: Lactose intolerance – current state of knowledge. Acta Sci Pol Technol Aliment 2010; 9: 343–350.
 • 3. Deng Y, Misselwitz B, Dai N et al.: Lactose intolerance in adults: biological mechanism and dietary management. Nutrients 2015; 7: 8020–8035.
 • 4. Lomer MCE, Parkes GC, Sanderson JD: Review article: lactose intolerance in clinical practice – myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27: 93–103.
 • 5. Mądry E, Lisowska A, Kwiecień J et al.: Adult-type hypolactasia and lactose malabsorption in Poland. Acta Biochim Pol 2010; 57: 585–588.
 • 6. Janicki S, Fiebig A, Sznitowska M (eds.): Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • 7. Wesołowski M: Niezgodności fizykochemiczne między składnikami produktów leczniczych. LAB Laboratoria, Aparatura, Badania 2012; 17: 19–22.
 • 8. Montalto M, Gallo A, Santoro L et al.: Low-dose lactose in drugs neither increases breath hydrogen excretion nor causes gastrointestinal symptoms. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28: 1003–1012.
 • 9. Nagpal N, Kaur P, Kumar R et al.: Pharmaceutical diluents and their unwanted effects: a review. Bull Pharm Res 2016; 6: 45–49.
 • 10. Mądry E, Krasińska B, Walkowiak J et al.: Hipolaktazja, zespół złego wchłaniania laktozy, nietolerancja laktozy. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13: 334–336.
 • 11. Marasz A: Częstość i obraz kliniczny hypolaktazji u dzieci, młodzieży i studentów ze Szczecina. Pom J Life Sci 2015; 61: 207–213.
 • 12. Argnani F, Di Camillo M, Marinaro V et al.: Hydrogen breath test for the diagnosis of lactose intolerance, is the routine sugar load the best one? World J Gastroenterol 2008; 14: 6204–6207.
 • 13. Suchy FJ, Brannon PM, Carpenter TO et al.: National Institutes of Health Consensus Development Conference: lactose intolerance and health. Ann Intern Med 2010; 152: 792–796.
 • 14. Shaukat A, Levitt MD, Taylor BC et al.: Systematic review: effective management strategies for lactose intolerance. Ann Intern Med 2010; 152: 797–803.
 • 15. Levitt M, Wilt T, Shaukat A: Clinical implications of lactose malabsorption versus lactose intolerance. J Clin Gastroenterol 2013; 47: 471–480.
 • 16. Suarez FL, Savaiano DA, Levitt MD: A comparison of symptoms after the consumption of milk or lactose-hydrolyzed milk by people with self-reported severe lactose intolerance. N Engl J Med 1995; 333: 1–4.
 • 17. Yang J, Deng Y, Chu H et al.: Prevalence and presentation of lactose intolerance and effects on dairy product intake in healthy subjects and patients with irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11: 262–268.e1.
 • 18. Jellema P, Schellevis FG, van der Windt DA et al.: Lactose malabsorption and intolerance: a systematic review on the diagnostic value of gastrointestinal symptoms and self-reported milk intolerance. QJM 2010; 103: 555–572.
 • 19. Zheng X, Chu H, Cong Y et al.: Self-reported lactose intolerance in clinic patients with functional gastrointestinal symptoms: prevalence, risk factors, and impact on food choices. Neurogastroenterol Motil 2015; 27: 1138–1146.
 • 20. Nicklas TA, Qu H, Hughes SO et al.: Self-perceived lactose intolerance results in lower intakes of calcium and dairy foods and is associated with hypertension and diabetes in adults. Am J Clin Nutr 2011; 94: 191–198.
 • 21. Casellas F, Aparici A, Pérez MJ et al.: Perception of lactose intolerance impairs health-related quality of life. Eur J Clin Nutr 2016; 70: 1068–1072.
 • 22. Zarbock SD, Magnuson B, Hoskins L et al.: Lactose: the hidden culprit in medication intolerance? Orthopedics 2007; 30: 615–617.
 • 23. Petrini L, Usai P, Caradonna A et al.: Lactose intolerance following antithyroid drug medications. J Endocrinol Invest 1997; 20: 569–570.
 • 24. Yagoda A: Flutamide-induced diarrhea secondary to lactose intolerance. J Natl Cancer Inst 1989; 81: 1839–1840.
 • 25. Manka RL: Exogenous lactase in the treatment of oral acyclovir intolerance. Am J Ophthalmol 1989; 108: 733.
 • 26. Hertzler SR, Huynh BC, Savaiano DA: How much lactose is low lactose? J Am Diet Assoc 1996; 96: 243–246.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ca791048-dc46-4dc9-a424-9c545df533a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.