PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 272–275
Article title

Wyrzynanie się zębów mlecznych – symptomy towarzyszące czy przypadkowe współistnienie w czasie?

Content
Title variants
EN
Primary tooth eruption – teething-associated or coincidental symptoms?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyrzynanie się zębów jest powiązane z ogólnym procesem wzrastania i dojrzewania organizmu człowieka, a warunkuje je wiele czynników ogólnych i miejscowych. Celem tej pracy jest próba oceny zależności między wyrzynaniem się zębów a towarzyszącymi objawami miejscowymi lub ogólnymi w oparciu o dane z piśmiennictwa. Należy zauważyć, że choć zagadnienia związane z ząbkowaniem przyciągają uwagę zarówno pediatrów, jak i stomatologów dziecięcych od dziesiątek lat, to jednak do tej pory nie została wyjaśniona kwestia, czy występujące zaburzenia są spowodowane tym procesem, czy przypadkowo współistnieją w czasie. Wśród potencjalnych objawów współistniejących wymienia się głównie: ślinienie, nagryzanie, pocieranie dziąseł, ssanie, zwiększoną drażliwość, czuwanie, pocieranie ucha, zmniejszenie apetytu na pokarmy stałe lub płyny, wysypkę na twarzy lub poza jej obszarem, umiarkowane zwiększenie temperatury, gorączkę, przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia snu, luźne stolce, zwiększenie liczby wypróżnień, kaszel i wymioty. Obserwacje ząbkowania u dzieci prowadzone są najczęściej retrospektywnie, na grupach o różnej liczebności. Dane odnotowują rodzice, rzadziej wykwalifikowany personel medyczny. Z dostępnych w piśmiennictwie informacji nie wynika, by wyrzynanie się zębów było poprzedzone swoistymi objawami. Przyjmuje się, że skoro żaden symptom nie może być uznany za zwiastun zbliżającego się ząbkowania, każdorazowo powinny być uwzględnione inne potencjalne czynniki wywołujące dolegliwości, a nasilone objawy ogólnoustrojowe wymagają konsultacji lekarskiej
EN
Teething is a part of the body growth and maturity process and is affected by many factors, both local and systemic. This paper attempts to evaluate possible relationship between teething and concurrent local or systemic symptoms, basing on the data presented by literature. Teething has been the focus of study for paediatricians and paediatric dentists alike for decades now. Nevertheless, the question whether some symptoms concurrent with teething are related to it or just occurring accidentally in time has never been answered. Among main possible concurrent symptoms and signs are: biting, drooling, gum-rubbing, sucking, irritability, wakefulness, ear-rubbing, facial rash, decreased appetite for solid foods, mild temperature, congestion, sleep disturbance, stool looseness, increased stool number, decreased appetite for liquids, cough, rash other than facial rash, fever, vomiting. Teething observations are usually done as a retrospective study, on groups comprising various number of members. The compiled data are noted by parents, rather than qualified medical staff. Available literature does not give a clear answer if teething is preceded by symptoms or signs exclusively specific to it. It is assumed that no symptom can be considered prodromal of teething and in every individual case different potential causative factors should be taken into account, while severe systemic symptoms require medical consultation.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
272–275
Physical description
Contributors
 • Klinika Stomatologii Dziecięcej, Katedra Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka
 • Klinika Stomatologii Dziecięcej, Katedra Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka
References
 • 1. Filipińska-Skąpska R., Proc P., Wochna-Sobańska M.: Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich. Czas. Stomat. 2005; 58: 182–187.
 • 2. Gupta A., Hiremath S.S., Singh S.K. i wsp.: Emergence of primary teeth in children of Sunsari district of Eastern Nepal. Mcgill J. Med. 2007; 10: 11–15.
 • 3. Tsang A.K.L.: Teething, teething pain and teething remedies. International Dentistry South Africa 2010; 12: 48–61.
 • 4. Janiszewska-Olszowska J., Olszowski T., Syryńska M.: Mechanizm biologiczny procesu wyrzynania zębów. Mag. Stomatol. 2008; 10: 30–33.
 • 5. Risinger R., Trentini C., Paterson R., Profit W.: The rhythms of human premolar eruption: a study using continuous observation. J. Am. Dent. Assoc. 1996; 127: 1515–1520.
 • 6. Swann I.: Teething complications, a persisting misconception. Postgrad. Med. J. 1979; 55: 24–25.
 • 7. Wake M., Hesketh K., Lucas J.: Teething and tooth eruption in infants: a cohort study. Pediatrics 2000; 106: 1374–1379.
 • 8. McIntyre G.T., McIntyre G.M.: Teething troubles? Br. Dent. .J 2002; 192: 251–255.
 • 9. Macknin M.L., Piedmonte M., Jacobs J., Skibinski C.: Symptoms associated with infant teething: a prospective study. Pediatrics 2000; 105: 747–752.
 • 10. Jaber L., Cohen I.J.: Fever associated with teething. Arch. Dis. Child. 1992; 67: 233–234.
 • 11. Cunha R.F., Pugliesi D.M., Garcia L.D., Murata S.S.: Systemic and local teething disturbances: prevalence in a clinic for infants. J. Dent. Child. (Chic.) 2004; 71: 24–26.
 • 12. Feldens C.A., Faraco I.M., Ottoni A.B. i wsp.: Teething symptoms in the first year of life and associated factors: a cohort study. J. Clin. Pediatr. Dent. 2010; 34: 201–206.
 • 13. Kiran K., Swati T., Kamala B.K., Jaiswal D.: Prevalence of systemic and local disturbances in infants during primary teeth eruption: a clinical study. Eur. J. Paediatr. Dent. 2011; 12: 249–252.
 • 14. Noor-Mohammed R., Basha S.: Teething disturbances; prevalence of objective manifestations in children under age 4 months to 36 months. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2012; 17: e491–e494.
 • 15. Ramos-Jorge J., Pordeus I.A., Ramos-Jorge M.L., Paiva S.M.: Prospective longitudinal study of signs and symptoms associated with primary tooth eruption. Pediatrics 2011; 128: 471–476.
 • 16. Tighe M., Roe M.: Does a teething child need serious illness excluding? Arch. Dis. Child. 2007; 92: 266–273.
 • 17. Rowecka-Trzebicka K., Milewska-Bobula B., Siniczyn A. i wsp.: Długotrwałe obserwacje kliniczne nad procesem pierwszego ząbkowania u dzieci. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1988; 21: 102–106.
 • 18. Wake M., Hesketh K., Allen M.J.: Parent beliefs about infant teething: a survey of Australian parents. J. Paediatr. Child Health 1999; 35: 446–449.
 • 19. Owais A.I., Zawaideh F., Bataineh O.: Challenging parents’ myths regarding their children’s teething. Int. J. Dent. Hyg. 2010; 8: 28–34.
 • 20. Kakatkar G., Nagarajappa R., Bhat N. i wsp.: Parental beliefs about children’s teething in Udaipur, India: a preliminary study. Braz. Oral. Res. 2012; 26: 151–157.
 • 21. Jankowski A.: Układ odpornościowy. W: Jankowski A. (red.): Podstawy pediatrii. Volumed&Joto, Wrocław 2003: 359–393.
 • 22. Pruksananonda P., Hall C.B., Insel R.A. i wsp.: Primary human herpesvirus 6 infection in young children. N. Engl. J. Med. 1992; 326: 1445–1450.
 • 23. Ashley M.P.: It’s only teething. A report of the myths and modern approaches to teething. Br. Dent. J. 2001; 191: 4–8.
 • 24. Zerr D.M., Meier A.S., Selke S.S. i wsp.: A population-based study of primary human herpesvirus 6 infection. N. Engl. J. Med. 2005; 352: 768–776.
 • 25. Joneja J.M.: Breast milk: a vital defense against infection. Can. Fam. Physician 1992; 38: 1849–1855.
 • 26. Alvarez N., Otero O., Camacho F. i wsp.: Passive administration of purified secretory IgA from human colostrum induces protection against Mycobacterium tuberculosis in a murine model of progressive pulmonary infection. BMC Immunol. 2013; 14 (supl. 1): S3.
 • 27. Honig P.J.: Teething – are today’s pediatricians using yesterday’s notions? J. Pediatr. 1975; 87: 415–417.
 • 28. Seward M.H.: General disturbances attributed to eruption of the human primary dentition. ASDC J. Dent. Child. 1972; 39: 178–183.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ca427708-fcf6-46ae-8f8d-38fe04ee88a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.