PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 12-22
Article title

Zakażenie układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Urinary tract infections in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary tract infections are one of the most common bacterial diseases among children. In the adult population urinary tract infections represent 10‑20% of community‑acquired infections and approximately 40‑50% of nosocomial infections. In the neonatal period and in the first three months of live urinary tract infections are observed more frequently among boys whereas in the following years this is more common among girls. Urine found in the urinary tract of a healthy men is sterile. The presence of microorganisms (bacteria, viruses, fungi) in the urinary tract located above the sphincter of the bladder is considered to be the urinary tract infection. Increased uropathogenic colonization around the external urethral orifice, urinary retention and weakness of local defence mechanisms are playing crucial role in developing the urinary tract infections. Evolution of urinary tract infections among children usually takes place through the ascending path. Haematogenous urinary tract infections occur mainly during neonatal period and among infants. Recurrent urinary tract infections are usually observed among children during their first year of life. Escherichia coli is responsible for approximately 33‑90% cases of urinary tract infections among children, depending on age and sex. Clinical symptoms of urinary tract infections vary depending on the child’s age, anatomic location and severity of inflammatory changes. It is not possible to take one standardized approach in the treatment of urinary tract infections. Generally, the rule is that the younger the child and the more severe form of the disease, the therapy should be more intense. Method treatment is always chosen individually. Co‑trimoxazole prophylaxis treatment, for 12 months, reduces the risk of re‑infection.
PL
Zakażenia układu moczowego należą do najczęstszych chorób bakteryjnych wieku dziecięcego. W populacji dorosłych zakażenia układu moczowego stanowią około 10‑20% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i około 40‑50% zakażeń szpitalnych. W okresie noworodkowym i w pierwszym kwartale życia znacznie częściej chorują chłopcy, w późniejszym wieku dziewczynki. Mocz znajdujący się w układzie moczowym zdrowego człowieka jest jałowy. Obecność drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) w drogach moczowych położonych powyżej zwieracza pęcherza moczowego uznaje się za zakażenie układu moczowego. W rozwoju zakażenia układu moczowego istotną rolę odgrywają: zwiększona kolonizacja uropatogennymi drobnoustrojami okolicy zewnętrznego ujścia cewki moczowej, zaleganie moczu oraz osłabienie miejscowych mechanizmów odpornościowych. Rozwój zakażenia układu moczowego u dzieci najczęściej odbywa się drogą wstępującą. Zakażenie drogą krwiopochodną występuje głównie w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Najczęstsze nawroty zakażeń układu moczowego obserwuje się u dzieci w 1. roku życia. Za 33‑90% przypadków zakażeń u dzieci, w zależności od płci i wieku, odpowiada Escherichia coli. Objawy kliniczne zakażenia układu moczowego różnią się w zależności od wieku dziecka, lokalizacji i ciężkości zmian zapalnych. W leczeniu zakażenia układu moczowego generalnie obowiązuje zasada, że im młodsze dziecko i cięższa postać choroby, tym terapia powinna być bardziej intensywna. W uzasadnionych przypadkach stosowanie profilaktyki kotrimoksazolem przez 12 miesięcy zmniejsza ryzyko powtórnego zakażenia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
12-22
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Hoberman A., Chao H.P., Keller D.M. i wsp.: Prevalence of urinary tract infection in febrile infants . J . Pediatr. 1993; 123: 17-23.
 • 2. Wyszyńska T.: Choroby układu moczowego u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982: 156-177.
 • 3. Rushton H.G.: Urinary tract infections in children. Epidemiology, evaluation, and management. Pediatr. Clin. North Am. 1997; 44: 1133-1169.
 • 4. Hellerstein S .: Urinary tract infections . Old and new concepts. Pediatr. Clin. North Am. 1995; 42: 1433-1457.
 • 5. Bell L.E., Mattoo T.K.: Update on childhood urinary tract infection and vesicoureteral reflux. Semin. Nephrol. 2009; 29: 349-359.
 • 6. Cox C.E.: Nosocomial urinary tract infections. Urology 1988; 32: 210-215.
 • 7. Dzierżanowska D., Jeljaszewicz J.: Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 1999: 59-303, 407-613.
 • 8. Giedrys-Kalemba S., Jursa J, Mączyńska I.: Zakażenia dróg moczowych na oddziałach urologicznych. Przegląd Urologiczny 2003; 2: 42-48.
 • 9. Gadzinowski J., Vidyasagar D. (red.): Neonatologia. OWN, Poznań 2000: 419.
 • 10. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 297-298.
 • 11. Kirpalani H., Moore A.M., Perlman M.: Podręcznik neonatologii. MediPage, Warszawa 2009.
 • 12. Wettergren B., Jodal U., Jonasson G.: Epidemiology of bacteriuria during the first year of life . Acta Paediatr. Scand. 1985; 74: 925-933.
 • 13. Zies L., Ramirez J., Jannach J.R.: Incidence of bacteriuria in the premature infant as determined by suprapubic aspiration. J. Fla Med. Assoc. 1968; 55: 452-454.
 • 14. Conway PH., Cnaan A., Zaoutis T. i wsp.: Recurrent urinary tract infections in children: risk factors and association with prophylactic antimicrobials. JAMA 2007; 298: 179-186.
 • 15. Dai B., Liu Y., Jia J., Mei C.: Long-term antibiotics for the prevention of recurrent urinary tract infection in children: a systematic review and meta-analysis . Arch. Dis . Child. 2010; 95: 499-508.
 • 16. Kass E .H. : Bacteriuria and the diagnosis of infections of the urinary tract; with observations on the use of methionine as a urinary antiseptic AMA Arch Intern Med 1957; 100: 709-714.
 • 17. Vaillancourt S., McGillivray D., Zhang X., Kramer M.S.: To clean or not to clean: effect on contamination rates in midstream urine collections in toilet-trained children . Pediatrics 2007; 119: e1288-e1293.
 • 18. American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management; Roberts K.B.: Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011; 128: 595-610.
 • 19. Akram M., Shahid M., Khan A.U.: Etiology and antibiotic resistance patterns of community-acquired urinary tract infections in J N M C Hospital Aligarh, India. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 2007; 6: 4.
 • 20. Lutter S.A., Currie M.L., Mitz L.B., Greenbaum L.A.: Antibiotic resistance patterns in children hospitalized for urinary tract infections . Arch. Pediatr. Adolesc . Med . 2005; 159: 924-928.
 • 21. Krzeska I., Ostojska J., Dzierzanowska D.: Rola przyczepności E. coli w patogenezie i przebiegu klinicznym zakażeń dróg moczowych. Pol. Tyg. Lek. 1992; 47: 706-709.
 • 22. Ostojska J., Krzeska I.: Postępy badań nad etiopatogenezą zakażeń układu moczowego u dzieci. Medipress Ped. 1995; 1: 11-13.
 • 23. Rushton H.G., Majd M.: Pyelonephritis in male infants: how important is the foreskin? J. Urol. 1992; 148: 733-736; discussion: 737-738.
 • 24. Sieniawska M.: Zakażenie układu moczowego u dzieci i jego późne następstwa. Pediatr. Pol. 2004; 79: 101-109.
 • 25. Wyszyńska T.: Zakażenie układu moczowego u dzieci. Klin. Ped. 1994; 2: 17-25.
 • 26. Naber K.G.: Racjonalne stosowanie antybiotyków w leczeniu szpitalnych zakażeń układu moczowego. Zakażenia 2003; 3: 29-30.
 • 27. Backhed F., Soderhall M., Ekman P. i wsp.: Induction of innate immune responses by Escherichia coli and purified lipopolysaccharide correlate with organ- and cell-specific expression of Toll-like receptors within the human urinary tract. Cell. Microbiol. 2001; 3: 153-158.
 • 28. Jantausch B.A., O’Donnell R., Wiedermann B.L.: Urinary interleukin-6 and interleukin-8 in children with urinary tract infection. Pediatr. Nephrol. 2000; 15: 236-240.
 • 29. Bieniaś B., Zajączkowska M., Borzęcka H. i wsp.: Serum TGF-βΙ and TNF-α concentrations in children with reflux an obstructive nephropathy. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2010; 16: S13-S18.
 • 30. Aslan S., Akil I., Aslan G. i wsp.: Vitamin D receptor gene polymorphism in children with urinary tract infection. Pediatr. Nephrol. 2012; 27: 417-421.
 • 31. Goszczyk A.: Krwinkomocz w stanach zapalnych pęcherza moczowego. W: Jung A., Żuber J. (red.): Diagnostyka różnicowa krwinkomoczu u dzieci. „Bamar”. Marketing, Warszawa 1997: 18-25.
 • 32. American Academy of Pediatrics: Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement Subcommittee on Urinary Tract Infection. Pediatrics 1999; 103: 843-852.
 • 33. Andrich M.P., Majd M.: Diagnostic imaging in the evaluation of the first urinary tract infection in infants and young children. Pediatrics 1992; 90: 436-441.
 • 34. Berny U., Zwolińska D.: Nefropatia refuksowa. W: Jung A., Żuber J. (red.): Zakażenia układu moczowego u dzieci. Medpress, Warszawa 1999: 51-72.
 • 35. Perdzyński W: Wady układu moczowego stwarzające warunki do rozwoju i nawrotów zakażeń tego układu u dzieci. W: Jung A., Żuber J. (red.): Zakażenia układu moczowego u dzieci. Medpress, Warszawa 1999: 45-50.
 • 36. Peters CA, Skoog S.J., Arant B.S. Jr i wsp.: Summary of the AUA guideline on management of primary vesicoureteral reflux in children. J. Urol. 2010; 184: 1134-1144.
 • 37. Williams G.J, Macaskill P., Chan S.F. i wsp.: Absolute and relative accuracy of rapid urine tests for urinary tract infection in children: a meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 2010; 10: 240-250.
 • 38. Williams G.J., Hodson E.H., Isaacs D., Craig J.C.: Diagnosis and management of urinary tract infection in children. J. Paediatr. Child Health 2012; 48: 296-301.
 • 39. Baumer J.H., Jones RW: Urinary tract infection in children, National Institute for Health and Clinical Excellence. Arch. Dis. Child. Educ. Pract. Ed. 2007; 92: 189-192.
 • 40. Coulthard M.G.: Is reflux nephropathy preventable, and will the NICE childhood UTI guidelines help? Arch . Dis . Child. 2008; 93: 196-199.
 • 41. Coulthard M.G.: NICE on childhood UTI: Nasty processes produce nasty guidelines. BMJ 2007; 335: 463; author reply: 463-464.
 • 42. Lavocat M.P., Granjon D., Allard D. i wsp.: Imaging of pyelonephritis. Pediatr. Radiol. 1997; 27: 159-165.
 • 43. Hiraoka M., Hashimoto G., Tsuchida S. i wsp.: Early treatment of urinary infection prevents renal damage on cortical scintigraphy. Pediatr. Nephrol. 2003; 18: 115-118.
 • 44. Doganis D., Siafas K., Mavrikou M. i wsp.: Does early treatment of urinary tract infection prevent renal damage? Pediatrics 2007; 120: e922-e928.
 • 45. Hewitt I.K., Zucchetta P., Rigon L. i wsp.: Early treatment of acute pyelonephritis in children fails to reduce renal scarring: data from the Italian Renal Infection Study Trials. Pediatrics 2008; 122: 486-490.
 • 46. Grenda R: Postępy w nefrologii dziecięcej w 2008 roku. Med. Prakt. Pediatr. 2009; 3: 24-26.
 • 47. Łazowska I., Albrecht P.: Zakażenia układu moczowego - rola i miejsce cefuroksymu. Klin. Ped. 2003; 11: 470-478.
 • 48. Linshaw M.: Asymptomatic bacteriuria and vesicoureteral reflux in children. Kidney Int. 1996; 50: 312-329.
 • 49. Bensman A.: Should children with asymptomatic bacteriuria (ABU) undergo imaging studies of the urinary tract? Pediatr. Nephrol. 2002; 17: 76-77.
 • 50. Sieniawska M., Tańska A.: Zakażenie układu moczowego . W: Sieniawska M., Wyszyńska T. (red.): Nefrologia dziecięca. Tom 2, Polfa, Warszawa 2003: 13-49.
 • 51. Goszczyk A., Bochniewska V., Jung A.: Ocena kliniczna przydatności preparatu Uro-Vaxom w leczeniu i profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci - doniesienie wstępne. Pol. Merkur. Lekarski 2000; 8: 242-243.
 • 52. Storm D.W, Patel A.S., Koff S.A., Justice S.S.: Novel management of urinary tract infections Curr Opin Urol. 2011; 21: 328-333.
 • 53. Brown P.D., Freeman A., Foxman B.: Prevalence and predictors of trimethoprim-sulfamethoxazole resistance among uropathogenic Escherichia coli isolates in Michigan. Clin. Infect. Dis. 2002; 34: 1061-1066.
 • 54. Craig J.C., Simpson J.M., Williams G.J. i wsp.; Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection in Children with Vesicoureteric Reflux and Normal Renal Tracts (PRIVENT) Investigators: Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children N Engl J. Med. 2009; 361: 1748-1759.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c9ccccaa-b899-4ffc-9bf7-66907192c78b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.