PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 2 | 129–141
Article title

Realizacja powtórnej radioterapii u pacjentki z nawrotem w pochwie – opis przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Repeated radiotherapy in apatient with avaginal recurrence – acase report 1
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A recurrent disease may assume the form of a local relapse within the area of the removed tumor (or in the uterus after radiotherapy) or in the neighborhood through extension of the neoplastic process or metastasis. Recurrences are asymptomatic in approximately 30% of patients and diagnosed during a routine check-up. In 35–40% of patients, vaginal bleeding is the first symptom, whereas 16% of women complain about pelvic pain. It must be remembered that urinary disorders may also be the first manifestation of a local recurrence. Until recently, patients with recurrences in a previously irradiated site were not candidates for a repeated radiotherapy mainly because of organs at risk, and more precisely – because of the dose deposited in these organs during the primary treatment. Currently, the dynamic development of new planning and treatment techniques using external-beam radiation makes it possible to consider re-irradiation in selected cases. However, planning and conducting such a treatment is difficult and time-consuming. It requires highly specialized radiotherapy techniques and an individual approach. This article presents a patient with a disease recurrence in the vaginal stump after comprehensive treatment and discusses elements that need to be taken into consideration for repeated radiotherapy to be planned and conducted.
PL
Nawrót choroby może mieć charakter wznowy miejscowej w obszarze usuniętego guza (albo w samej macicy po radioterapii) bądź w najbliższym sąsiedztwie przez ciągłość szerzenia się procesu nowotworowego lub też przerzutu. U około 30% pacjentek nawrót jest bezobjawowy i rozpoznaje się go podczas rutynowych badań kontrolnych, u około 35–40% pierwszym objawem jest krwawienie z pochwy, a u 16% – dolegliwości bólowe w obszarze miednicy. Należy pamiętać, że pierwszym objawem nawrotu miejscowego mogą być zaburzenia mikcji. Do niedawna pacjentów z nawrotem w miejscu po uprzednim leczeniu promieniami nie kwalifikowano do powtórnej radioterapii, głównie ze względu na narządy krytyczne, a dokładniej – dawki, jakie zostały tam zdeponowane podczas pierwotnego leczenia. Obecnie dynamiczny rozwój nowych technik planowania i realizacji leczenia z wykorzystaniem zewnętrznej wiązki promieniowania pozwala w wybranych przypadkach na rozważenie powtórnej radioterapii danego obszaru. Jednak planowanie i realizacja takiego leczenia są trudne i żmudne, wymagają zastosowania wysokospecjalistycznych technik radioterapii oraz indywidualnego podejścia. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki z nawrotem choroby w kikucie pochwy po kompleksowym leczeniu i omówiono elementy, które należy uwzględnić w trakcie planowania i realizacji powtórnej radioterapii.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
129–141
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Onkologii iKlinika Brachyterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska; Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
References
 • 1. Hardarson HA, Heidemann LN, dePont Christensen R et al.: Vaginal vault recurrences of endometrial cancer in non-irradiated patients – radiotherapy or surgery. Gynecol Oncol Rep 2015; 11: 26–30.
 • 2. Mantel F, Flentje M, Guckenberger M: Stereotactic body radiation therapy in the re-irradiation situation – a review. Radiat Oncol 2013: 8; 7.
 • 3. Puthawala AA, Syed AM, Fleming PA et al.: Re-irradiation with interstitial implant for recurrent pelvic malignancies. Cancer 1982; 50: 2810–2814.
 • 4. Creutzberg CL, Nout RA, Lybeert ML et al.; PORTEC Study Group: Fifteen-year radiotherapy outcomes of the randomized PORTEC-1 trial for endometrial carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 81: e631–e638.
 • 5. Ito H, Shigematsu N, Kawada T et al.: Radiotherapy for centrally recurrent cervical cancer of the vaginal stump following hysterectomy. Gynecol Oncol 1997; 67: 154–161.
 • 6. Ito H, Kumagaya H, Shigematsu N et al.: High dose rate intracavitary brachytherapy for recurrent cervical cancer of the vaginalstump following hysterectomy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991; 20: 927–932.
 • 7. Okazawa K, Yuasa-Nakagawa K, Yoshimura R et al.: Permanent interstitial re-irradiation with Au-198 seeds in patients with post-radiation locally recurrent uterine carcinoma. J Radiat Res 2013; 54: 299–306.
 • 8. Gasińska A: Leksykon pojęć i definicji – radiobiologia kliniczna – cz. I. Nowotwory 2006; 56: 595–604.
 • 9. Milecki P, Stryczyńska G, Nawrocki S et al.: Radioterapia konformalna 3-D – stan obecny i perspektywy. Współcz Onkol 2000; 4: 30–32.
 • 10. Blecharz P, Urbański K, Reinfuss M et al.: Radioterapia i chemioterapia chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy. Współcz Onkol 2010; 14: 265–269.
 • 11. Upasani MN, Chopra S, Engineer R et al.: Internal target volume for post-hysterectomy vaginal recurrences of cervical cancers during image-guided radiotherapy. Br J Radiol 2015; 88: 20140783.
 • 12. Milecki P, Szyfter K: Prognozowanie efektu napromieniania na podstawie oceny promieniowrażliwości tkanek zdrowych i guza nowotworowego – ograniczenia i możliwości. Współcz Onkol 2003; 7: 339–345.
 • 13. Biedka M, Ziółkowska E, Windorbska W: Realizacja radioterapii u pacjentek otyłych z wykorzystaniem techniki OBI (On-Board Imaging). Atlas innowacyjnych technik w onkologii: ginekologia onkologiczna. Centrum Onkologii, Bydgoszcz 2012.
 • 14. Abe A, Matoda M, Okamoto S et al.: Resection of the vaginal vault for vaginal recurrence of cervical cancer after hysterectomy and brachytherapy. World J Surg Oncol 2015; 13: 137.
 • 15. Ziółkowska E, Biedka M, Windorbska W: Odczyn popromienny u chorych na raka regionu głowy i szyi: mechanizmy i konsekwencje. Otorynolaryngologia 2011; 10: 147–153.
 • 16. Kucera H, Vavra N, Weghaupt K: Benefit of external irradiation in pathologic stage I endometrial carcinoma: a prospective clinical trial of 605 patients who received postoperative vaginal irradiation and additional pelvic irradiation in the presence of unfavorable prognostic factors. Gynecol Oncol 1990; 38: 99–104.
 • 17. Russell AH, Koh WJ, Markette K et al.: Radical reirradiation for recurrent or second primary carcinoma of the female reproductive tract. Gynecol Oncol 1987; 27: 226–232.
 • 18. Sharma SK, Forgione H, Isaacs JH: Iodine-125 interstitial implants as salvage therapy for recurrent gynecologic malignancies. Cancer 1991; 67: 2467–2471.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c9c3963f-cf89-40dd-8f5a-8412d576e189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.