PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 189-199
Article title

Zależność między objawami psychopatologicznymi a jakością życia chorych po pierwszym epizodzie schizofrenii. Badania prospektywne

Content
Title variants
EN
Relationship between psychopathological symptoms and quality of life in patients with first episode of schizophrenia. A follow-up study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Analysis of correlation between psychopathological symptoms and quality of life of patients with schizophrenia during 4-6 years after the first psychiatric hospitalisation. Material and method: Study population included 74 patients (28 females, 46 males). They were assessed at fixed time-points: 1 month and 13 months after the first hospitalisation and 4-6 years after the first examination (T1, T2 and T3, respectively). The following instruments have been used to assess severity of symptoms and quality of life: PANSS scale (5-factor schizophrenia model), SFS (Social Functioning Scale) and the WHOQOL-BREF questionnaire. Results: At T1, the mean PANSS score was 62.4. Significant deterioration has been noticed in all groups of symptoms, with the exception of cognitive functions. The greatest deterioration was noticed in the domains of negative symptoms and depression/anxiety. At T1, the mean SFS score was 103.4, while mean subjective quality of life and general health status scored 3.3 and 3.0, respectively. During the followup period, significant improvement of SFS score was noticed, with no meaningful change in WHOQOL-BREF score and concomitant exacerbation of symptoms as assessed by the PANSS scale. The patients’ quality of life was particularly compromised by negative symptoms and depression/anxiety. Correlation coefficients between SFS score and negative symptoms varied from -0.61 to -0.76, while those between SFS and depression/anxiety – from -0.40 to -0.66. Correlation coefficients between subjective quality of life and negative symptoms ranged from -0.31 (domain Environmental) to -0.64 (domain Physical). To a large extent, symptoms were responsible for variance in both SFS and WHOQOL-BREF scores. Conclusions: 1) Clinical course of schizophrenia varied, depending on adopted criteria of evaluation. 2) Negative symptoms and depression/anxiety had a particularly deleterious influence on quality of life. The role these symptoms varied, depending on time elapsed since the first psychiatric hospitalisation.
PL
Cel: Analiza zależności między objawami psychopatologicznymi a jakością życia chorych na schizofrenię w ocenie prospektywnej w okresie 4-6 lat po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Materiał i metody: Zbadano 74 pacjentów (K=28, M=46) po upływie 1 miesiąca od pierwszej hospitalizacji (badanie I), po 13 miesiącach (badanie II) oraz po 4-6 latach od badania I (badanie III). W badaniu zastosowano skalę PANSS (5-czynnikowy model schizofrenii), Skalę Funkcjonowania Społecznego (SFS) oraz kwestionariusz WHOQOL-BREF. Wyniki: W badaniu I punktacja PANSS wynosiła 62,4 pkt. Stwierdzono istotne nasilenie wszystkich grup objawów oprócz zaburzeń poznawczych. Największe nasilenie dotyczyło objawów negatywnych oraz depresji/lęku. W badaniu I średni wynik SFS wynosił 103,4 pkt, a średnie oceny subiektywnej jakości życia: dla ogólnej oceny jakości życia – 3,3 pkt, dla ogólnej oceny zdrowia – 3,0 pkt. W okresie obserwacji stwierdzono istotną poprawę SFS, brak istotnych zmian WHOQOL-BREF i jednoczesny wzrost nasilenia objawów (PANSS). Odnotowano szczególnie niekorzystny wpływ objawów negatywnych oraz depresji/lęku na jakość życia. Współczynniki korelacji SFS z objawami negatywnymi wynosiły od -0,61 do -0,76, a z depresją/lękiem od -0,40 do -0,66. Współczynniki korelacji subiektywnej jakości życia z objawami negatywnymi wynosiły w zależności od dziedziny od -0,31 (dziedzina Środowisko) do -0,64 (Dziedzina Fizyczna). Objawy wyjaśniały znaczną część wariancji SFS i WHOQOL-BREF. Wnioski: 1) Przebieg schizofrenii był zróżnicowany w zależności od przyjętego kryterium oceny. 2) Szczególnie niekorzystny wpływ na jakość życia wywierały objawy negatywne oraz depresja/lęk. Rola tych objawów była zróżnicowana w zależności od upływu czasu po pierwszej hospitalizacji.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
189-199
Physical description
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
References
 • 1. Ruggeri M., Nose M., Bonetto C. i wsp.: Changes and predictors of change in objective and subjective quality of life: multiwave follow-up study in community psychiatric practice. Br. J. Psychiatry 2005; 187: 121-130.
 • 2. Narvaez J.M., Twamley E.W, McKibbin C.L. i wsp.: Subjective and objective quality of life in schizophrenia. Schizophr. Res. 2008; 98: 201-208.
 • 3. Eack S.M., Newhill C.E.: Psychiatric symptoms and quality of life in schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr. Bull. 2007; 33: 1225-1237.
 • 4. Addington J., Young J., Addington D.: Social outcome in early psychosis. Psychol. Med. 2003; 33: 1119-1124.
 • 5. Browne S., Clarke M., Gervin M. i wsp.: Determinants of quality of life at first presentation with schizophrenia. Br. J. Psychiatry 2000; 176: 173-176.
 • 6. Ho B.C., Nopoulos P., Flaum M. i wsp.: Two-year outcome in first-episode schizophrenia: predictive value of symptoms for quality of life. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 1196-1201.
 • 7. Law C.W, Chen E.Y., Cheung E.F. i wsp.: Impact of untreated psychosis on quality of life in patients with first-episode schizophrenia. Qual. Life Res. 2005; 14: 1803-1811.
 • 8. Pencer A., Addington J., Addington D.: Outcome of a first episode of psychosis in adolescence: a 2-year follow-up. Psychiatry Res. 2005; 133: 35-43.
 • 9. Górna K., Jaracz K., Rybakowski F., Rybakowski J.: Determinants of objective and subjective quality of life in first-time-admission schizophrenic patients in Poland: a longitudinal study. Qual. Life Res. 2008; 17: 237-247.
 • 10. Jaracz K., Górna K., Kiejda J. i wsp.: Prospektywna ocena wczesnego przebiegu schizofrenii u kobiet i mężczyzn po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Psychiatr. Pol. 2008; 42: 33-46.
 • 11. Lindenmayer J.P, Bernstein-Hyman R., Grochowski S.: Five-factor model of schizophrenia. Initial validation. J. Nerv. Ment. Dis. 1994; 182: 631-638.
 • 12. Addington J., Leriger E., Addington D.: Symptom outcome 1 year after admission to an early psychosis program. Can. J. Psychiatry 2003; 48: 204-207.
 • 13. Gupta S., Andreasen N.C., Arndt S. i wsp.: The Iowa Longitudinal Study of Recent Onset Psychosis: one-year follow-up of first episode patients. Schizophr. Res. 1997; 23: 1-13.
 • 14. Priebe S., Roeder-Wanner U.U., Kaiser W: Quality of life in first-admitted schizophrenia patients: a follow-up study. Psychol. Med. 2000; 30: 225-230.
 • 15. Bachmann S., Bottmer C., Schroder J.: One-year outcome and its prediction in first-episode schizophrenia - a naturalistic study. Psychopathology 2008; 41: 115-123.
 • 16. Edwards J., McGorry P.D., Waddell F.M., Harrigan S.M.: Enduring negative symptoms in first-episode psychosis: comparison of six methods using follow-up data. Schizophr. Res. 1999; 40: 147-158.
 • 17. Norman R.M.G., Malla A.K., Manchanda R. i wsp.: Social support and three-year symptom and admission outcomes for first episode psychosis. Schizophr. Res. 2005; 80: 227-234.
 • 18. Malla A., Payne J.: First-episode psychosis: psychopathology, quality of life, and functional outcome. Schizophr. Bull. 2005; 31: 650-671.
 • 19. Jaracz K., Górna K.: Ocena jakości życia w świetle nowych ustaleń teoretycznych i metodologicznych. Nowiny Lek. 2005; 74: 740-745.
 • 20. Priebe S.: Social outcomes in schizophrenia. Br. J. Psychiatry Suppl. 2007; 50: S15-S20.
 • 21. Peer J.E., Spaulding WD.: Heterogeneity in recovery of psychosocial functioning during psychiatric rehabilitation: an exploratory study using latent growth mixture modeling. Schizophr. Res. 2007; 93: 186-193.
 • 22. Peer J.E., Kupper Z., Long J.D. i wsp.: Identifying mechanisms of treatment effects and recovery in rehabilitation of schizophrenia: longitudinal analytic methods. Clin. Psychol. Rev. 2007; 27: 696-714.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c990f566-b813-41a2-99a5-902c42a8e9bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.