PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 1 | 172-187
Article title

Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W artykule podjęto problem wpływu nasilenia samooceny na skuteczność tranzycji z edukacji na rynek pracy. Pod uwagę zostały wzięte dwie fazy przebiegu tranzycji według modelu Nicholsona i Westa: przygotowania i starcia. Przeprowadzone badanie miało charakter podłużny. Wzięły w nim udział 73 osoby (41 kobiet i 32 mężczyzn). Średnia wieku badanych osób wynosiła M = 24,72; SD = 0,88. Badani to osoby w okresie tranzycji ze szkoły do pracy. Pierwszego pomiaru dokonano na kilka tygodni przed opuszczeniem uczelni wyższej, a drugiego – gdy osoby badane były już od pół roku na rynku pracy. W badaniach wykorzystano Skalę Samooceny SES Rosenberga, w polskiej adaptacji Łaguny, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowskiej. Osoby posiadające pracę na różnych etapach tranzycji cechują się wyższym poziomem samooceny. Zaobserwowano zmiany w poziomie samooceny na poszczególnych etapach tranzycji. Dodatkowo poziom samooceny na etapie przygotowania do tranzycji pozwala przewidywać posiadanie zatrudnienia po pół roku od opuszczenia systemu edukacji. Słowa kluczowe: tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy, samoocena
Year
Volume
Issue
1
Pages
172-187
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c9822cd8-f7d9-4408-bb40-0b0422b12775
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.