PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 154–158
Article title

Czy występuje sezonowość i fluktuacje w padaczce?

Content
Title variants
RU
Is there a seasonality and periodic fluctuations in epilepsy?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Ze względu na częstość występowania stanowi istotny problem kliniczny z punktu widzenia medycyny ratunkowej. Cel pracy: Analiza retrospektywna przypadków pacjentów leczonych na SOR-ze i innych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (WSS im. M. Kopernika w Łodzi) z powodu padaczki w okresie 2005–2009 roku. Materiał i metoda: Analizę przeprowadzono, opierając się na dokumentacji medycznej. Badano takie parametry, jak: wiek i płeć pacjentów, pora dnia i rok przyjęcia do szpitala, rodzaj padaczki, czas hospitalizacji oraz śmiertelność. Wyniki: Oceniono 2434 pacjentów (982 kobiety i 1452 mężczyzn) w przedziale wiekowym od 1 miesiąca do 97 lat (średnia wieku 44,80±19,97 roku), u których przyczyną hospitalizacji był napad padaczki. W ciągu doby najczęściej napady padaczki obserwowano w godzinach popołudniowych (12:00–17:59 – 803 przypadki, 33%), następnie w godzinach przedpołudniowych (6:00–11:59 – 775 przypadków, 32%), w ciągu roku – najczęściej w lipcu (n=233; 10%), następnie w styczniu i kwietniu (n=228; 9% dla każdego miesiąca). Wnioski: W badanej grupie chorych napady padaczkowe odnotowywano najczęściej w godzinach porannych 9:00–10:59 oraz w lipcu. Powyższe wyniki wskazują, że może istnieć sezonowość występowania napadów padaczkowych zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym.
EN
Introduction: Epilepsy is one of the most common diseases of a nervous system, which often requires emergency treatment, hence the interest of emergency medicine physicians. Aim: Retrospective analysis of medical records from the years 2005–2009 with special emphasis on seasonality and periodic fluctuations in admissions of epilepsy patients to Copernicus Memorial Hospital in Lodz, Poland. Material and methods: Hospital database was searched for age, gender, time and date of admission, duration of hospitalization, type of epilepsy and mortality. Results: Analysis encompassed 2434 patients with epilepsy (982 women, 1452 men), aged 1 month to 97 years (mean age 44.80±19.97 years). Cause of admission was always an epileptic seizure. Onset of attack was mainly in the afternoon (12:00–17:59 – 803 cases, 33%), and from 6:00 a.m. till 11:59 a.m. (775 cases, 32%). Epilepsy-related admissions were most frequent in July (n=233; 10%), January and April (n=228; 9% each month). Conclusions: Onset of epileptic attack was observed most often since 9:00 a.m. thru 10:59 a.m. and in July, possibly indicating seasonality and periodic fluctuations in epilepsy.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
154–158
Physical description
Contributors
 • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
 • Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
References
 • 1. Bell G.S., Sander J.W.: The epidemiology of epilepsy: the size of the problem. Seizure 2001; 10: 306–314.
 • 2. Banerjee P.N., Filippi D., Allen Hauser W.: The descriptive epidemiology of epilepsy – a review. Epilepsy Res. 2009; 85: 31–45.
 • 3. Wiebe S., Camfield P., Jetté N., Burneo J.G.: Epidemiology of epilepsy: prevalence, impact, comorbidity and disparities. Can. J. Neurol. Sci. 2009; 36 supl. 2: S7–S16.
 • 4. Lesser R.: Epidemiology in epilepsy. Epilepsy Curr. 2001; 1: 57.
 • 5. Zagrajek M.M., Pokryszko-Dragan A., Bilińska M.: Padaczka u osób w wieku podeszłym. Wiad. Lek. 2006; 59: 411–415.
 • 6. Foreman B., Hirsch L.J.: Epilepsy emergencies: diagnosis and management. Neurol. Clin. 2012; 30: 11–41.
 • 7. Seymour N., Granbichler C.A., Polkey C.E., Nashef L.: Mortality after temporal lobe epilepsy surgery. Epilepsia 2012; 53: 267–271.
 • 8. Ackers R., Besag F.M., Hughes E. i wsp.: Mortality rates and causes of death in children with epilepsy prescribed antiepileptic drugs: a retrospective cohort study using the UK General Practice Research Database. Drug Saf. 2011; 34: 403–413.
 • 9. Mu J., Liu L., Zhang Q. i wsp.: Causes of death among people with convulsive epilepsy in rural West China: a prospective study. Neurology 2011; 77: 132–137.
 • 10. Geerts A., Arts W.F., Stroink H. i wsp.: Course and outcome of childhood epilepsy: a 15–year follow-up of the Dutch Study of Epilepsy in Childhood. Epilepsia 2012; 51: 1189–1197.
 • 11. Terra V.C., Scorza F.A., Arida R.M. i wsp.: Mortality in children with severe epilepsy: 10 years of follow-up. Arq. Neuropsiquiatr. 2011; 69: 766–769.
 • 12. Chang Y.H., Ho W.C., Tsai J.J. i wsp.: Risk of mortality among patients with epilepsy in southern Taiwan. Seizure 2012; 21: 254–259.
 • 13. Guinhouya K.M., Aboki A., Kombaté D. i wsp.: The epilepsy treatment gap in six primary care centres in Togo (2007–2009). Sante 2010; 20: 93–97.
 • 14. Quiñones Nuñez M., Lira Mamani D.: Epidemiological profile of epilepsy in a hospital population in Lima, Peru. Rev. Neurol. 2004; 38: 712–715.
 • 15. Guekht A., Hauser W.A., Milchakova L. i wsp.: The epidemiology of epilepsy in the Russian Federation. Epilepsy Res. 2010; 92: 209–218.
 • 16. Panagariya A., Surekha R.K., Sharma B. i wsp.: Clinical profile of epilepsy, in a tertiary care centre of North-west India. J. Indian Med. Assoc. 2011; 109: 14–18.
 • 17. Matsuoka H.: A clinical and electroencephalographic study of juvenile myoclonic epilepsy: its pathophysiological considerations based on the findings obtained from neuropsychological EEG activation. Seishin Shinkeigaku Zasshi 1989; 91: 318–346.
 • 18. Hitomi T., Kondo T., Kobayashi K. i wsp.: Clinical anticipation in Japanese families of benign adult familial myoclonus epilepsy. Epilepsia 2012; 53: e33–e36.
 • 19. Alemany-Rosales B., Prieto-Montalvo J.: Refractory temporal epilepsy. An analysis of 33 cases submitted to surgery. Rev. Neurol. 2011; 52: 581–589.
 • 20. Costa A.L., Yasuda C.L., França M.C. Jr i wsp.: Refractory epilepsy is highly associated with severe dentoalveolar and maxillofacial injuries. Epileptic Disord. 2011; 13: 61–64.
 • 21. Crizzle A.M., Classen S., Winter S.M. i wsp.: Associations between clinical tests and simulated driving performance in persons with epilepsy. Epilepsy Behav. 2012; 23: 241–246.
 • 22. Janus D.: Wpływ pogody na zdrowie człowieka. Lek. Wojsk. 2005; 81: 46–49.
 • 23. Zalewska J.B., Nowak J.Z.: Rytmika okołodobowa i zegar biologiczny. Sen 2002; 2: 127–136.
 • 24. Schapel G.J., Beran R.G., Kennaway D.L. i wsp.: Melatonin response in active epilepsy. Epilepsia 1995; 36: 75–78.
 • 25. Cortez M.A., Burnham W.M., Hwang P.A.: Infantile spasms: seasonal onset differences and zeitgebers. Pediatr. Neurol. 1997; 16: 220–224.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c9696cf0-1e21-4d9a-be39-3352c166f3b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.