PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 25 | 101 | 220- 229
Article title

ESTIMATION OF POSTURAL STABILITY OF A PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS DURING A REHABILITATION PROGRAM - CASE STUDY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and purpose: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease, usually with multifocal symptoms and multiphasic course that is emerging as a result of inflammation and the formation of foci of myelin breakdown in the central nervous system as a consequence of not fully known harmful external factors. The aim of this study was to analyze the results of tests allowing to detect imbalances in patients with multiple sclerosis.
Material and Methods: A 38 year old male with MS diagnosed in 2006 was examined. The study used three tests of balance: "Timed Up & Go" test, Tinetti test and Berg Balance Scale. The results of the scale were analyzed, which consisted in a variety of motor tasks assessing balance and gait. Tests were repeated every month for 10 months.
Results: The results in each test over 10 months significantly change. Changes in response to the increase of the number of tasks and the difficulty of the test occured. As a consequence of impaired balance control, the number of falls increased.
Conclusions: The stability of the patient with multiple sclerosis is getting worse in each test evaluated. The deficit of stability increased in response to increasing the number of tasks and increasing the difficulty of the test. A key role in postural stability in standing plays the pelvis and lumbo-pelvic-hip complex.
Discipline
Year
Volume
25
Issue
101
Pages
220- 229
Physical description
Contributors
 • Student Academic Group, Institute of Physiotherapy, Faculty of Allied Health Sciences, College of Medicine, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 • Institute of Physiotherapy, Faculty of Allied Health Sciences, College of Medicine, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 • Krzeszowice Rehabilitation Centre, Poland
author
 • Student Academic Group, Institute of Physiotherapy, Faculty of Allied Health Sciences, College of Medicine, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 • Institute of Physiotherapy, Faculty of Allied Health Sciences, College of Medicine, Jagiellonian University, Cracow, Poland
References
 • R. Mazur, W.Kozubski, A.Prusiński: Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa. 1998, s. 259-268
 • Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane: Kryteria diagnostyczne i naturalny przebieg choroby. Polski przegląd neurologiczny. 2005; 1,3: 99-106
 • Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 359 (9313), 1221-1231 (2002)
 • Pugliatti M, Rosati G, Carton H et al. The epidemiology of multiple sclerosis In Europe. Eur. J. Neurol. 13(7), 700-722 (2006)
 • A.Prusiński.: Neurologia praktyczna. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa, 1998, s. 310-315
 • Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. W: Wprowadzenie. Definicja i historia. Termedia wydawnictwo Medyczne. Poznań, 2006, str. 5-9
 • Alperovitch A., Berr C., Cambon – Thomsen Ai WSP: Viral antibody titers, immunogenetic markers, and their interrelations In multiple sclerosis patients and controls. Hum. Immunol. 1991; 31: 94-99
 • Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. W: Naturalny przebieg SM. Termedia Wyd. Medyczne. Poznań, 2006’ str. 68-81
 • A.Szczeklik.: Choroby wewnętrzne. Medycyna praktyczna. Kraków, 2006, s. 1943-1948
 • Błaszczyk J.: Biomechanika kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2004, s. 192-265
 • Błaszczyk, J.W., Czerwosz, L. (2005) Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska, Vol. 13 (1), 25-36
 • Kuczyński, M. (2003) Model lepko- sprężysty. Studia i Monografie. Wrocław: AWF, 7 55
 • 13. Mańko G, Butelska A, Zyznawska J (2012) Znaczenie stabilnej miednicy i Kompleksu Panjabi'ego w kontroli stabilnej postawy stojącej. Medycyna Manualna, Tom 16, Nr 4, 30-34
 • Nowicki, J. (2004) Rola narządu przedsionkowego w układzie równowagi fizycznej ciała. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2(10), 121- 133
 • Ocetkiewicz, T., Skalska, A., Grodzicki, T. (2006) Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej- ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska, Vol. 14 (1),144-148
 • Nashner, L.M. (1993) Practical biomechanics and physiology of balance. Cyt. w: Jacobson, G.P., Newman, C.W., Kartush, J.M. (eds.) (1993) Handbook of balance function testing.261-279
 • Held-Ziółkowska, M. (2006) Równowaga statyczna i dynamiczna ciała. Część 1: Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi. Magazyn Otorynolaryng., tom V, z. 2 (18), 39-47
 • Podsiadło D., Richardson S.: The Timed „Up&Go”a test of Basic functional mobili ty for frail elderly persons. Geriatr.Soc 1991, 39, 142
 • Kwolek A., Kluz D.: Test dwóch wag w ocenie stopnia zaburzeń i postępu usprawniania u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu, Post. Reh.,1991 5 (2), 89
 • Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J i wsp. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology 2004; 63: 2034-8
 • Freeman JA, Langdon DW, Hobart JC i WSP. The impast of inpatient rehabilitation on progressive multiple sclerosis. Ann Neurol 1997; 42: 236-44
 • Kidd D, Thompson AJ. A prospective study of neurorehabilitation In multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62: 423-424
 • http://fizjoartis.pl
 • Perry J.: „ Gait Analysis: Normal and Pathological Function”. Slack Inc 1992
 • Lee D.: Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicy lędźwiowo – miedniczno – biodrowej, Db Publishing, 2001, s.57-84
 • Gnat R., Saulicz E., Kuszewski M.: „Zaburzenia funkcjonowania systemów stabilizacyjnych kompleksu biodrowo – miedniczno - lędźwiowego”.„Fizjoterapia”, 2006,14,3, 83-91
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c94c314e-6bae-4a73-b9b0-fe0cb5f89e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.