PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 2 | 243-257
Article title

Rola rozwoju potraumatycznego w podejmowaniu zachowań zdrowotnych u osób w okresie późnej dorosłości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to establish the role of posttraumatic growth for health behaviors of people in late adulthood period. The analyzed research group was 130 people in the age of 61-88 lat (M = 71,32; SD = 5,81), 60 were men (46,2% ) and 70 (53,8%) women. The group consisted of 70 generally healthy people – the participants of the Third Age University, and 60 patients of cardiology clinic. The research tools were Health Behaviors Inventory authored by Juczynski (2001) – to measure health behaviors, and Posttraumatic Growth Inventory (authored by Tedeschi and Calhoun (1996), in polish adaptation of Ogińskia-Bulik and Juczyński (2010)) – to measure posttraumatic growth. The responded seniors exhibited an average level of posttraumatic growth and above-average level of health behaviors. Age did not differentiated the level of health behaviors. Gender and type of traumatic experience were associated with health behaviors. The correlation and regression analysis confirmed the role of gender, type of trauma and posttraumatic growth indicators in manifesting health behaviors by seniors. The importance of posttraumatic growth in predicting health behaviors was different depending on the category of health-related behaviors.
Year
Volume
XIX
Issue
2
Pages
243-257
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki Institute of Psychology, University of Lodz
 • Instytut Psychologii, Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Institute of Applied Psychology, University of Social Sciences in Lodz
References
 • Affleck, G., Tennen, H., Croog, S., Levine, S. (1987). Causal attribution, perceived benefits, and morbidity after a heart attack: An 8-year study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 29-35.
 • Bellizzi, K.M., Blank, T.O. (2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. Health Psychology, 25, 47-56.
 • Bussel, V., Naus, M. (2010). A longitudinal investigation of coping and posttraumatic growth in breast cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology, 28 (1), 61-78.
 • Cadell, S., Regehr, C., Hemsworth, D. (2003). Factors contributing to posttraumatic growth: A proposed structure equation model. American Journal of Orthopsychiatry, 73, 279-287.
 • Cieslak, R., Benight, C., Schmidt, N., Luszczynska, A., Curtin, E., Clark, R., Kissinger, P. (2009). Predicting posttraumatic growth among Hurricane survivors living with HIV: the role of self-efficacy, social support, and PTSD symptoms. Anxiety, Stress & Coping, 22 (4), 449-463.
 • Cordova, M.J., Cunningham, L.L., Carlson, C.R., Andrykowski, M.A. (2001). Posttraumatic growth following breast cancer: a controlled comparison study. Health Psychology, 20, 176-185.
 • Davis, C.G., Nolen-Hoeksema, S. (2001). Loss and meaning. How do people make sense of loss? The American Behavioral Scientists, 44 (5), 726-741.
 • Dirik, G., Karanci, A.N. (2008). Variables related to posttraumatic growth in Turkish rheumatoid arthritis patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 193-203.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 511-524). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2012). Psychologiczne czynniki sprzyjające wystąpieniu potraumatycznego wzrostu u osób w żałobie. W: N. Ogińska- Bulik, J. Miniszewska (red.), Zdrowie w cyklu życia człowieka (s. 59-72). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Frazier, P., Conlon, A., Glaser, T. (2001). Positive and negative life changes following sexual assault. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 1048-1055.
 • Global Age Watch Index (2013). Insight report, HelpAge International, http://www.helpage.org [dostęp: 3.02. 2014].
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicnych PTP.
 • Lechner, S.C., Antoni, M.H. (2004). Posttraumatic growth and group-based intervention for persons dealing with cancer: What have we learned so far? Psychological Inquiry, 15 (1), 35-41.
 • McMillen, J.C., Smith, E.M., Fisher, R.H. (1997). Perceived benefit and mental health after three types of disaster. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65 (5), 733-739.
 • McMillen, J.C., Zuravin, S., Rideout, G. (1995). Perceived benefit from child abuse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63 (6), 1037-1044.
 • Milam, J.E. (2004). Posttraumatic growth among HIV/AIDS patients. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2353-2376.
 • Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 • Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Galanos, A., Vlahos, L. (2008). Post-traumatic growth in advanced cancer patients receiving palliative care. British Journal of Health Psychology, 13, 633-646.
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Polskie Forum Psychologiczne, 15 (2), 125-139.
 • Ogińska-Bulik, N. (2013a). Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ogińska-Bulik, N. (2013b). Negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers – the role of personal and social resources. Medycyna Pracy, 64 (4), 463-472.
 • Ogińska-Bulik, N. (2014). The relationship between resiliency and posttraumatic growth Following death of someone close. Journal of Death and Dying (w druku).
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7 (4), 129-142.
 • Ogińska-Bulik, N., Kaflik-Pieróg, M. (2013). Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Czasopismo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, 14, 193-206.
 • Park, C.L. (2004). The notion of growth following stressful life experiences: problems and prospects. Psychological Inquiry, 15 (1), 69-76.
 • Powell, S., Rosner, R., Butollo, W., Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2003). Posttraumatic growth after war: A study with former refugees and displaced people in Sarajevo. Journal of Clinical Psychology, 59 (1), 71-83.
 • Sears, S.R., Stanton, A.L., Danoff-Burg, S. (2003). The yellow brick road and the emerald city: benefit finding, positive reappraisal coping, and posttraumatic growth in women with early-stage breast cancer. Health Psychology, 22 (5), 487-496.
 • Sheik, A.I. (2004). Posttraumatic growth in the context of heart disease. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 11, 265-273.
 • Stanner, S. (2009). Diet and lifestyle measures to protect the ageing heart. British Journal of Community, 14 (5), 210-212.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9 (3), 455-471.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1-8.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2007). Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce (s. 230-248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tennen, H., Affleck, G. (2002). Benefit-finding and benefit-reminding. W: C.R. Snyder, S.J. Lopez (red.), The handbook of positive psychology (s. 584-597). New York: Oxford University Press.
 • Trwanie życia w 2012 roku (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4721_PLK_HTML.htm [dostęp: 2.02.2014].
 • Weiss, T. (2002). Posttraumatic growth in women with breast cancer and their husbands: An intersubjective validation study. Journal of Psychosocial Oncology, 20, 65-80.
 • Widows, M.R., Jacobsen, P.B., Booth-Jones, M., Fields, K.K. (2005). Predictors of posttraumatic growth following bone marrow transplantation for cancer. Health Psychology, 24 (3), 266-273.
 • Wortman, C.B. (2004). Posttraumatic growth: Progress and problems. Psychological Inquiry, 15, 81-90.
 • Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ziarko, M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych – uwarunkowania psychologiczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c9198def-7aa6-4e56-a5f9-226bef474658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.