PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 72-77
Article title

Analiza sposobów zmniejszenia zagrożenia dzieci w ruchu drogowym w Polsce i na świecie

Content
Title variants
EN
Analysis of ways to reduce risk of children in road traffic in Poland and the world
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Every year around the world there are about 75 million injured people and more than 20 million victims killed or sustained injured. Many of the threats also reaches the children. Road traffic accidents and falls from height are the cause of over 80% of serious injuries in children. However, injuries resulting from road accidents are the leading cause of death in children, more common than cancer and birth defects. In Poland, in the years 1995‑2009 there have been about 113,959 road accidents involving children in age of 0‑14 years. In this event, 3791 children died and 117,730 were injured. Most fatalities were recorded among children aged 7‑14 years. The paper presents ways to reduce the risk of children in traffic. Attention was paid to various technical improvements could improve the safety of children. It highlighted the important role of parents and children tutors in education on road safety. It was found that injury prevention should be a systematic and organized action. This should include both the elimination of threats and actions to reduce risk and improve care and hospital management. Children of all ages should be subject to intensive educational activities related to road safety. The most important is the continuity of teaching and educational process in this area, ranging from preschool through elementary school and middle school. Taking up issues of injury to children is justified and necessary to improve outcomes, minimize negative consequences of injuries and reduce their social costs.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
72-77
Physical description
Contributors
 • Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kierownik: ppłk. dr n. med. Mariusz Goniewicz
 • Zakład Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań. Kierownik: dr n. med. Magdalena Witt
References
 • 1. Cline D.M., Ma O.J., Tintinalli J.E. i wsp.: Medycyna ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2003.
 • 2. Strange G.R., Ahrens WR, Schagermeyer R.W, Toepper WC.: Medycyna ratunkowa wiekU dziecięcego. Urban & Partner, Wrocław 2003.
 • 3. Grochowski J. (red.): Urazy u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • 4. Goniewicz M.: Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Autostrady 2011; 4: 50-53.
 • 5. World Health Organization: Youth and road safety. World Health Organization Department of Injuries and Violence Prevention, Genewa 2007.
 • 6. Lipiński J. i wsp.: Mnogie obrażenia ciała w następstwie wypadków drogowych w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM w Gdańsku w latach 1977-1979. Pol. Przegl. Chir. 1984; 56: 199-203.
 • 7. Suominen P., Kivioja A., Ohman J. i wsp.: Severe and fatal childhood trauma. Injury 1998; 6: 425-430.
 • 8. Sanchez J.I., Paidas C.N.: Childhood trauma. Now and in the new millennium. Surg. Clin. North Am. 1999; 6: 1503-1535.
 • 9. World Health Organization: World report on child injury prevention. WHO Press, Genewa 2008.
 • 10. Zespół Prasowy Komendy Głównej Policji: Statystyka - bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. www.policja.pl.
 • 11. Goniewicz M., Wnuk T, Ostrowski M. i wsp.: Wypadki komunikacyjne jako przyczyny obrażeń u dzieci. Zdrowie Publiczne 2006; 1: 158-161.
 • 12. Jastrzębski J.: Urazy komunikacyjne w Polsce. Medycyna po Dyplomie 1995; 2: 11-12.
 • 13. Wiórek L.: Obrażenia komunikacyjne dzieci w dwóch odległych okresach czasowych. Pol. Przegl. Chir. 1997; 9: 970-977.
 • 14. Stępniewski W, Rydzewska-Dudek M., Janica J. i wsp.: Analiza ofiar wypadków drogowych w wieku 0-18 lat w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1997-2006. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007; 53, supl. 2: 50-54.
 • 15. Lipiński J. i wsp.: Mnogie obrażenia ciała w następstwie wypadków drogowych w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM w Gdańsku w latach 1977-1979. Pol. Przegl. Chir. 1984; 56: 199-203.
 • 16. Zuckerman B.G., Conway E.E.: Przypadkowe urazy głowy u dzieci. Med. Prakt. Pediatria 2000; 2: 114-129.
 • 17. Sobacki S.: Problemy urazów wielonarządowych u dzieci w Polsce. Rocznik Nauk Med. 1995; 10: 35-41.
 • 18. Dworkin P.H.: Pediatria. Wydawnictwo Urban &Partner, Wrocław 2000.
 • 19. Mizell R.L.: Jak ustrzec swoje dziecko. Cyklady, Warszawa 1996.
 • 20. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 05.108.908 z późn. zm.).
 • 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 03.32.262 z późn. zm.).
 • 22. 2009-Report. Injuries in the European Union. Statistics Summary 2005-2007. EU Injury Database. Vienna 2009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c8ea2db0-c8e0-4f7b-8021-6b88e4eab5b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.