PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 78–87
Article title

Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie

Content
Title variants
EN
Selected applications of computer models in medicine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz szersze wykorzystanie systemów informatycznych w medycynie sprzyja znajdowaniu dla nich wciąż nowych zastosowań. Przykładem jest tworzenie modeli komputerowych wykorzystywanych w naukach medycznych i biologicznych. Artykuł przybliża ich wybrane zastosowania oraz możliwe kierunki rozwoju w świetle najnowszej wiedzy.
EN
Wide application of IT systems in medicine conduces to fi nd new applications for them. One of the above is performing simulation in medical and biological sciences with the use of computer models. This article aims at familiarizing their selected applications and possible directions of further researches according to the latest knowledge.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
78–87
Physical description
Contributors
  • Klinika Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz tel. 725 88 99 09
  • Katedra Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • 1. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka w służbie zdrowia. Mag. Pielęg. Położ. 2008; 12: 32.
  • 2. Filipowicz E., Kwiecień J., Kłys. M., Filipowicz B. Analiza możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie sądowej. Bio-Algorithms and Med- Systems 2005; 1–2: 3–8.
  • 3. Artifi cial life models in software. Red. M. Komosiński, A. Adamatzky Wyd. 2. Springer, New York 2009.
  • 4. Trąbka J. J. Neuroscience of my own subjective perspective. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med-Systems 2010; 6(12) Supl. 1: 11–12.
  • 5. Oniśko A., Druzdzel M. J. Efect of imprecision in probabilities on Bayesian network models: an empirical study. Working Notes of the European Conference on Artifi cial Intelligence in Medicine (AIME-03) Workshop on Qualitative and Model-based Reasoning in Biomedicine 2003: 45–49.
  • 6. Prodan A., Rusu M., Prodan R., Campean R. Stochastic models applied in health care and medical education. Proceedings of the XI-th International Symposium Applied Stochastic Models and Data Analysis ASMDA 2005: 987–996.
  • 7. Szafraniec S. Modele matematyczne w farmakoekonomice. Farmakoekonomika 2004; 4: 13–16.
  • 8. Steyerberg E. W. Clinical prediction models. Springer-Verlag, New York 2008.
  • 9. Abu-Hanna A., Lucas P. J. F. Prognostic models in medicine. Methods of Information in Medicine 2001; 40: 1–5.
  • 10. Taktak A. F., Fisher A. C., Jones A. S., Damato B. E.. The role and effi cacy of non-linear models in decision making and prognostication. Conf Proc IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2004; 1: 411–414.
  • 11. Potocnik B., Heric D., Zazula D. i wsp. Construction of patient specifi c virtual models of medical phenomena. Informatica 2005; 29: 209–218.
  • 12. Tadeusiewicz R. Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych, przez sieci neuronowe aż do neurocybernetyki. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med-Systems 2010; 6(12) Supl. 1: 15–17.
  • 13. Mikołajewska E. Dominujące trendy we współczesnej rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2010; 1: 87–102.
  • 14. Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fi zjoterapii – wykorzystanie zasobów internetowych. Rehabilitacja w Praktyce 2008; 4: 50–52.
  • 15. Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fi zjoterapii. Valetudinaria 2007; 2: 88–91.
  • 16. Brzostowski K. Algorytm podejmowania decyzji z wykorzystaniem identyfi kacji dwustopniowej. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska 2009.
  • 17. Ameljańczyk A. Matematyczny model wspomagania diagnozowania medycznego na podstawie symptomów chorobowych i czynników ryzyka. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med-Systems 2010; 6(12) Supl. 1: 33 –34.
  • 18. Ameljańczyk A. Modelowanie wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med- Systems 2010; 6(12) Supl. 1: 35–36.
  • 19. Ameljańczyk A., Długosz P., Strawa M. Komputerowa implementacja algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med- Systems 2010, 6(12), Supl. 1: 37–38.
  • 20. Duplaga M., Matysiak K., Stalmach L. Ewaluacja systemu wspomagania decyzji terapeutycznych u chorych na raka jelita grubego z wykorzystaniem profi li informacyjnych integrujących dane kliniczne i genetyczne. Materiały Konferencji „Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB 2010”. Bio-Algorithms and Med-Systems 2010; 6(12) Supl. 1: 35–36.
  • 21. Beck R., Deufl hard P., Hege H.-C. i wsp. Mathematical algorithms and visualization in medical treatment. W: Visualization and Mathematics. Red. H.C. Hege, K. Polthier, Springer, New York 1997.
  • 22. Foryś U. Matematyka w biologii. WNT, Warszawa 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c84daa3e-3f31-4927-a69c-16660653be25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.