PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 22 | 4 | 87-92
Article title

Uczulenie na LTP czy anafilaksja zależna od posiłku indukowana wysiłkiem fizycznym?

Content
Title variants
EN
LTP allergy or food-dependent exercise-induced anaphylaxis?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Badanie stężeń IgE swoistych dla komponent alergenowych jest wskazane u chorych z anafilaksją o niejasnej przyczynie. Opis przypadku. Mężczyzna, lat 27, został poddany diagnostyce z powodu nawracających reakcji alergicznych występujących wyłącznie po wysiłku fizycznym bez uchwytnej dla pacjenta przyczyny. Anafilaksja u chorego wystąpiła 3 razy w ciągu ostatnich 3 lat, zawsze w związku z pokarmem i wysiłkiem fizycznym. Pierwsza reakcja wystąpiła po spo- życiu kiwi, druga i trzecia po posiłkach, które chory spożywał regularnie bez objawów niepożądanych. Metody. W trakcie diagnostyki u chorego wykonano testy skórne punktowe z wybranymi alergenami inhalacyjnymi i pokarmowymi, testy punktowo-punktowe z wybranymi owocami i warzywami, badanie poziomów IgE swoistych dla komponent alergenowych metodą ImmunoCap ISAC. Wykonano także próbę prowokacji wysiłkiem fizycznym bez obciążenia alergenem i po obciążeniu wybranymi alergenami. Wyniki. Testy skórne punktowe były dodatnie w przypadku alergenów chwastów, topoli, olchy, brzozy, bylicy, pomidora, banana. Testy natywne były dodatnie w przypadku brzoskwini. W badaniu ImmunoCap ISAC stwierdzono podwyższony poziom IgE dla Bet v 1 brzozy, alergenów należących do rodziny LTP (Ara h1, Cor a 8, Jug r 3, Pru p 3, Art v 3, Pla a 3), a także Mal d 1, Pru p 1 i Act d 2. Próby prowokacji wysiłkiem fizycznym, zarówno bez jak i z obciążeniem alergenem były ujemne. Wnioski. Obraz kliniczny choroby alergicznej, jej niejednorodny przebieg i współudział kofaktora w reakcji może sugerować, że za objawy anafilaksji u chorego odpowiada uczulenie na LTP.
EN
Introduction. Examination of IgE levels specific to allergen components is indicated in patients with anaphylaxis of unclear cause. Case report. A 27 year old male underwent diagnosis because of recurrent allergic reactions, occurring only after physical exertion, without any specific cause. Patient had 3 episodes of anaphylaxis in the last 3 years, always due to food and physical exercise. The first reaction occurred after consumption of kiwi, the second and third after meals, which were consumed by the patient regularly, without any side effects. Methods. During the diagnostics, the patient underwent skin prick tests (SPT) with selected inhaled and food allergens, prick by prick tests with selected fruits and vegetables. IgE levels specific to allergen components were determined using ImmunoCap ISAC. Patient performed exercise provocation test, with and without proceeding food challenge. Results. SPT were positive with the following allergens: weed, poplar, alder, birch, Artemisia vulgaris, tomato, banana. Prick by prick tests were positive for peach. In the ImmunoCap ISAC we found elevated IgE levels specific to birch Bet v 1, allergens belonging to the LTP family (Ara h1, Cor 8, Jug r 3, Pru p 3, Art v 3, Pla 3) and Mal d 1, Pru p 1, and Act d 2. Food-exercise challenges, both without and with suspected allergen consumption, were negative. Conclusions. The clinical pattern of allergic disease, its heterogeneous course, and co-occurrence of cofactors necessary to induce anaphylaxis may suggest that in this case LTP-allergy is the source of symptoms.
Discipline
Publisher
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
87-92
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
author
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
author
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK
References
 • 1. Luengo O, Cardona V. Component resolved diagnosis: when should it be used? Clin Transl Allergy 2014; 4: 28.
 • 2. Pascal M, Muñoz-Cano R, Reina Z, et al. Lipid transfer protein syndrome: clinical pattern, cofactor effect and profile of molecular sensitization to plant-foods and pollens. Clin Exp Allergy 2012; 42: 1529-39.
 • 3. Shreffler WG. Microarrayed recombinant allergens for diagnostic testing. J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 843-9.
 • 4. https://www.caam-allergy.com/en/faber; [data pobrania 3.08.2017 r].
 • 5. http://www.macroarraydx.com/products-service [data pobrania 28.10.2017].
 • 6. Pastorello EA, Robino AM. Clinical role of lipid transfer proteins in food allergy. Mol Nutr Food Res 2004; 48: 356-62.
 • 7. Pastorello EA, Ortolani C, Farioli L, et al. Allergenic cross-reactivity among peach, apricot, plum, and cherry in patients with oral allergy syndrome: an in vivo and in vitro study. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 699-707.
 • 8. Pastorello EA, Farioli L, Pravettoni V, et al. The major allergen of peach (Prunus persica) is a lipid transfer protein. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 520-6.
 • 9. Kader JC. Lipid-transfer proteins in plants. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 1996; 47: 627-54.
 • 10. Zuidmeer L, van Ree R. Lipid transfer protein allergy: primary food allergy or pollen/food syndrome in some cases. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007; 7: 269-73.
 • 11. Brenna O, Pompei C, Ortolani C, et al. Technological processes to decrease the allergenicity of peach juice and nectar. J Agric Food Chem 2000; 48: 493-7.
 • 12. Asero R, Mistrello G, Roncarolo D, et al. Analysis of the heat stability of lipid transfer protein from apple. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 1009-11.
 • 13. Schad SG, Trcka J, Vieths S, et al. Wine anaphylaxis in a German patient: IgE-mediated allergy against a lipid transfer protein of grapes. Int Arch Allergy Immunol 2005; 136: 159-64.
 • 14. Marzban G, Puehringer H, Dey R, et al. Localisation and distribution of the major allergens in apple fruits. Plant Sci 2005; 169: 387-94.
 • 15. Sancho AI, Foxall R, Rigby NM, et al. Maturity and storage influence on the apple (Malus domestica) allergen Mal d 3, a nonspecific lipid transfer protein. J Agric Food Chem 2006; 54: 5098-104.
 • 16. Garcia-Selles FJ, Diaz-Perales A, Sanchez-Monge R, et al. Patterns of reactivity to lipid transfer proteins of plant foods and Artemisia pollen: an in vivo study. Int Arch Allergy Immunol 2002; 128: 115- 22.
 • 17. Fernández-Rivas M, Benito C, González-Mancebo E, de Durana DA. Allergies to fruits and vegetables. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19: 675-81.
 • 18. Lambert GP, Boylan M, Laventure JP, et al. Effect of aspirin and ibuprofen on GI permeability during exercise. Int J Sports Med 2007; 28: 722-6.
 • 19. Babu BN, Venkatesh YP. Clinico-Immunological Analysis of Eggplant (Solanum melongena) Allergy Indicates Preponderance of Allergens in the Peel. World Allergy Organ J 2009; 2: 192-200.
 • 20. Bass E., Mokronosova M., Clinical relevance of IgE-antibodies to PR- 10 proteins in patients with syndrome of oral allergy, Clin Transl Allergy 2013; 3(Suppl 3): P90.
 • 21. Amin MR, Khoury JC, Assa'ad AH. Food-specific serum immunoglobulin E measurements in children presenting with food allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 2014; 112: 121-5.
 • 22. Asero R, Arena A, Cecchi L, et al. Are IgE levels to foods other than rosaceae predictive of allergy in lipid transfer protein-hypersensitive patients? Int Arch Allergy Immunol 2011; 155: 149-54.
 • 23. Lambert GP, Boylan M, Laventure JP, et al. Effect of aspirin and ibuprofen on GI permeability during exercise. Int J Sports Med 2007; 28: 722-6.
 • 24. Ansley L, Bonini M, Delgado L, et al. Pathophysiological mechanisms of exercise-induced anaphylaxis: an EAACI position statement. Allergy 2015; 70: 1212-21.
 • 25. Gaillard J, Borgeat-Kaeser A, Buss G, Spertini F. [Food-dependent exercise-induced anaphylaxis: a stepwise diagnosis]. Rev Med Suisse 2017; 13: 734-8.
 • 26. Brockow K, Kneissl D, Valentini L, et al. Using a gluten oral food challenge protocol to improve diagnosis of wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 977- 84.
 • 27. Asero R, Mistrello G, Roncarolo D, Amato S. Detection of some safe plant-derived foods for LTP-allergic patients. Int Arch Allergy Immunol 2007; 144: 57-63.
 • 28. Ukleja-Sokołowska N, Bartuzi Z. Alergia pokarmowa – sytuacja spo- łeczna i prawna. Alergia Astma Immunologia 2015; 20: 88-93.
 • 29. Soyer OU, Sekerel BE. Food dependent exercise induced anaphylaxis or exercise induced anaphylaxis? Allergol Immunopathol (Madr) 2008; 36: 242-3.
 • 30. Barg W, Medrala W, Wolanczyk-Medrala A. Exercise-induced anaphylaxis: an update on diagnosis and treatment. Curr Allergy Asthma Rep 2011; 11: 45-51.
 • 31. Bray SM, Fajit ML, Petrov AA. Successful treatment of exercise-induced anaphylaxis with omalizumab. Ann Allergy Asthma Immunol 2012; 109: 281-2.
 • 32. Pereira C, Bartolomé B, Asturias JA, et al. Specific sublingual immunotherapy with peach LTP (Pru p 3). One year treatment: a case report. Cases J 2009; 2: 6553.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c7a15b1c-98e8-4d7e-878b-d685b59d98c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.