PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 15-29
Article title

Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł porusza zagadnienia związane z pomiarami i analizą wpływu naprężeń me-chanicznych powstających przy rozciąganiu tekstylnych linii transmisyjnych, umiesz-czonych na płaskich wyrobach włókienniczych, na ich zdolności przesyłowe. Tek-stylne linie transmisyjne, zbudowane z elektroprzewodzących materiałów tekstyl-nych umieszczonych na podłożach włókienniczych, przeznaczone są do przesyłania sygnałów elektrycznych. Opisane badania obejmują pomiary parametru S21 w szero-kim zakresie częstotliwości sięgającym 5 GHz. Parametr ten odzwierciedla stopień tłumienia sygnału elektrycznego przechodzącego przez testowaną linię. W artykule przedstawiono wpływ działania długotrwałych naprężeń mechanicznych na parametr S21 trzech przykładowych linii transmisyjnych przed cyklem rozciągania i po nim.
Contributors
author
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka
References
 • 1. Bartkowiak G., Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, 2010.
 • 2. Bogdan A., Zwolińska M., Future Trends In the Development of Thermal Manikins Ap-plied for the Design of Clothing Thermal Insulation, “FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe” 2012, Vol. 20, No. 4 (93), s. 89–95.
 • 3. Gniotek K., Krucińska I., The Basic Problems of Textronics, “FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe” 2004, Vol. 12, No. 1 (45).
 • 4. Gniotek K., Stempień Z., Zięba J., Tekstronika – nowy obszar wiedzy, „Przegląd Włó-kienniczy” 2003, nr 2.
 • 5. Jakubas A., Łada-Tondyra E., Nowak M., Margol M., Lipińska-Opałka A., Koncepcja tekstronicznego systemu do pomiarów funkcji życiowych małych dzieci, „Przegląd Elektrotechniczny” 2015, nr 12 (91), s. 121–124.
 • 6. Leśnikowski J., Modelowanie tekstylnych linii sygnałowych do zastosowań w tekstro-nice, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 2013, nr 1167, s. 41–58.
 • 7. Leśnikowski J., New Kind of Textile Transmission Line with an Impedance of 50 Ohms, “FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe” 2015, Vol. 23, No. 2 (110), s. 51–54.
 • 8. Materiały informacyjne firmy Soliani, [online] http://www.solianiemc.com/products/ shielding-conductive-textile-fabrics/emc-emi-nickel-polyester-fabrics/ [dostęp: 28.12. 2016].
 • 9. Owczarek G., Łężak K., Gralewicz G., Koncepcja monitorowania wybranych para-metrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2007, nr 9.
 • 10. Skrzetuska E., Trendy rozwojowe w tekstronice – Rozwiązania tekstroniczne dla ochrony zdrowia, „Przegląd Elektrotechniczny” 2004, nr 4 (90), s. 34–40.
 • 11. Walczak S., Inteligentne tekstylia – międzynarodowe innowacje w tekstronice, „Acta Innovations” 2012, nr 3, s. 103–122.
 • 12. Wilgotność we włókiennictwie, [online] http://wskalski.republika.pl/opisy/wilg.htm [dostęp: 1.01.2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c7710285-5f59-4a5b-acab-183388ac8a2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.