PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 111–114
Article title

Psychiatric adverse effects of chloroquine

Content
Title variants
PL
Psychiatryczne działania niepożądane chlorochiny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Chloroquine is a prototype antimalarial drug, widely used in several branches of medicine. Antimalarial drugs are used in the treatment of various dermatological, immunological, rheumatological and infectious diseases. Examples of off-labelled indications for chloroquine analogues use include dermatomyositis, sarcoidosis, polymorphous light eruption, disseminated granuloma annulare and porfiria cutanea tarda. There is a relatively small number of adverse effects related to chloroquine analogues used in standard doses, such as gastrointestinal disturbances, headaches, skin reactions, hypotension, convulsions, extrapyramidal symptoms and visual disturbances. Psychiatric side effects of chloroquine seem to be rare, but may manifest in a wide range of symptoms, such as confusion, disorientation, ideas of persecution, agitation, outbursts of violence, loss of interest, feeling sad, suicidal ideas and impaired insight. There is also a report of a manic episode with psychotic features in the course of bipolar disorder, and another case report of persecutory delusions, anxiety, derealisation and visual illusions triggered by chloroquine. The duration of psychiatric symptoms usually ranges from one to two weeks, and symptoms usually disappear within several days following cessation of chloroquine usage and starting psychiatric treatment where indicated. This article reviews the case studies of patients diagnosed with mental disorders resulting from the use of chloroquine, and discusses the management in such cases.
PL
Chlorochina jest prototypowym lekiem przeciwmalarycznym, szeroko stosowanym w kilku gałęziach medycyny. Leki przeciwmalaryczne wykorzystuje się w leczeniu różnych chorób dermatologicznych, immunologicznych, reumatologicznych i chorób zakaźnych. Przykłady pozarejestracyjnych wskazań użycia analogów chlorochiny obejmują zapalenie skórno- -mięśniowe, sarkoidozę, wielopostaciowe osutki świetlne, rozsiany ziarniniak obrączkowaty i porfirię skórną późną. W standardowych dawkach chlorochina powoduje stosunkowo niewielką liczbę działań niepożądanych, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, reakcje skórne, obniżone ciśnienie, drgawki, objawy pozapiramidowe i zaburzenia widzenia. Wydaje się, iż psychiatryczne objawy niepożądane chlorochiny występują rzadko, ale w szerokim zakresie możliwości – od splątania, dezorientacji, urojeń prześladowczych, pobudzenia i zachowań agresywnych po utratę zainteresowań, uczucie smutku, myśli samobójcze oraz zaburzenie wglądu. Istnieje również doniesienie, w którym opisuje się epizod manii z cechami psychotycznymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, a także opis przypadku z urojeniami prześladowczymi, niepokojem, derealizacją i iluzjami wzrokowymi wywołanymi zastosowaniem chlorochiny. Czas trwania objawów psychiatrycznych zazwyczaj zawiera się w przedziale od jednego do dwóch tygodni, a objawy zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni po zaprzestaniu przyjmowania chlorochiny oraz po włączeniu leczenia psychiatrycznego, jeżeli istnieją do tego wskazania. W artykule przedstawiono opisy przypadków pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych wynikających z zastosowania chlorochiny, a także przedstawiono zastosowane postępowanie w takich przypadkach.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
111–114
Physical description
Contributors
 • Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
author
 • Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • Al-Bari MA: Chloroquine analogues in drug discovery: new directions of uses, mechanisms of actions and toxic manifestations from malaria to multifarious diseases. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 1608–1621.
 • Amabeoku GJ: Some behavioural effects of chloroquine in rats suggesting dopaminergic activation. Indian J Med Res 1994; 99: 87–94.
 • Biswas PS, Sen D, Majumdar R: Psychosis following chloroquine ingestion: a 10-year comparative study from a malaria-hyperendemic district of India. Gen Hosp Psychiatry 2014; 36: 181–186.
 • Bogaczewicz A, Sobow T, Bogaczewicz J et al.: Chloroquine-induced subacute paranoid-like disorder as a complication of dermatological treatment. Int J Dermatol 2016; 55: 1378–1380.
 • Bogaczewicz J, Sobów T, Bogaczewicz A et al.: Exacerbations of bipolar disorder triggered by chloroquine in systemic lupus erythematosus – a case report. Lupus 2014; 23: 188–193.
 • British Medical Association and the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain: British National Formulary. 67th ed. BMJ Publishing Group, UK 2014.
 • Brookes DB: Chloroquine psychosis. Br Med J 1966; 1: 983.
 • Chen CY, Wang FL, Lin CC: Chronic hydroxychloroquine use associated with QT prolongation and refractory ventricular arrhythmia. Clin Toxicol (Phila) 2006; 44: 173–175.
 • Collins GB, McAllister MS: Chloroquine psychosis masquerading as PCP: a case report. J Psychoactive Drugs 2008; 40: 211–214.
 • Das EM, Mohan D: Chloroquine-related depression. Indian J Psychiatry 1981; 23: 184–185.
 • Geamănu Pancă A, Popa-Cherecheanu A, Marinescu B et al.: Retinal toxicity associated with chronic exposure to hydroxychloroquine and its ocular screening. Review. J Med Life 2014; 7: 322–326.
 • Hirata Y, Yamamoto H, Atta MS et al.: Chloroquine inhibits glutamate-induced death of a neuronal cell line by reducing reactive oxygen species through sigma-1 receptor. J Neurochem 2011; 119: 839–847.
 • Hobbs HE, Eadie SP, Somerville F: Ocular lesions after treatment with chloroquine. Br J Ophthalmol 1961; 45: 284–297.
 • Loeb RF: Activity of a new antimalarial agent, pentaquine (SN 13,276). J Am Med Assoc 1946; 132: 321–323.
 • Lovestone S: Chloroquine-induced mania. Br J Psychiatry 1991; 159: 164–165.
 • Mohan D, Mohandas E, Rajat R: Chloroquine psychosis: a chemical psychosis? J Natl Med Assoc 1981; 73: 1073–1076.
 • Naranjo CA, Busto U, Sellers EM et al.: A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther 1981; 30: 239–245.
 • Nevin RL, Croft AM: Psychiatric effects of malaria and anti-malarial drugs: historical and modern perspectives. Malar J 2016; 15: 332.
 • Rab SM: Two cases of chloroquine psychosis. Br Med J 1963; 1: 1275.
 • Schmidt H, Oettling G: Chloroquine is a muscarinic antagonist. Binding and dose-response studies with chick embryo cells. Eur J Pharmacol 1987; 133: 83–88.
 • Thompson AJ, Lummis SC: Antimalarial drugs inhibit human 5-HT3 and GABAA but not GABAC receptors. Br J Pharmacol 2008; 153: 1686–1696.
 • Wozniacka A, McCauliffe DP: Optimal use of antimalarials in treating cutaneous lupus erythematosus. Am J Clin Dermatol 2005; 6: 1–11.
 • Yogasundaram H, Putko BN, Tien J et al.: Hydroxychloroquineinduced cardiomyopathy: case report, pathophysiology, diagnosis, and treatment. Can J Cardiol 2014; 30: 1706–1715.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c76349e8-0829-4b04-a80a-a0aab3c69960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.