PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 3 | 199-205
Article title

Rak gruczołowy szyjki macicy z obustronnymi przerzutami do przydatków

Content
Title variants
EN
Cervical adenocarcinoma with bilateral adnexal metastases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cervical cancer is the second, after breast cancer, most frequent malignancy in the females worldwide. Annually, about 500 000 new cases are diagnosed and about 275 000 women die thereof. Most cases of cervical cancer are epithelial in origin, while only 15-35% are adenomatous. Recent epidemiological data indicate a gradually increasing incidence of adenocarcinoma with concomitant reduction planoepithelial cancer. The paper presents a case of a 50-year-old patient diagnosed with a cervical adenocarcinoma with bilateral adnexal metastases and concomitant ascites. Clinical signs and intraoperative findings initially suggested an ovarian cancer at FIGO stage IIIC. Based on histological studies, the final diagnosis of adenocarcinoma with adnexal metastases was made. Tumor metastases from the genitals usually originate from ovarian or endometrial cancer. Metastases from the cervical cancer are much less frequent. There are few publications dealing with this issue in the world literature. Furthermore, available papers provide widely divergent data concerning the incidence of metastases to the ovaries and oviducts. Some authors highlight the necessity to exclude the reverse situation – metastases of ovarian cancer to the uterine cervix. Such data only confirm complexity of this issue. Therefore we decided to present the following case report.
PL
Rak szyjki macicy to drugi co do częstości, po raku sutka, nowotwór występujący u kobiet na całym świecie. Obserwujemy około 500 000 zachorowań rocznie, w tym 275 000 zgonów rocznie z powodu tej choroby. Nowotwory nabłonkowe stanowią większość raków szyjki macicy. Jedynie 15-35% nowotworów szyjki to rak gruczołowy. Ostatnie dane epidemiologiczne wskazują na stopniowy wzrost zachorowalności na raka gruczołowego przy jednoczesnym spadku zachorowań na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. W pracy przedstawiono przypadek 50-letniej pacjentki, u której zdiagnozowano raka gruczołowego szyjki macicy z przerzutami do obu jajników i jajowodu oraz towarzyszącym wodobrzuszem. Obraz kliniczny i śródoperacyjny sugerował początkowo raka jajnika w stopniu zaawansowania IIIC wg FIGO. Po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego postawiono diagnozę raka gruczołowego z przerzutami do przydatków. Przerzuty nowotworowe z narządu płciowego występują najczęściej z raków jajnika lub trzonu macicy. Przerzuty z raka szyjki są spotykane zdecydowanie rzadziej. W piśmiennictwie światowym jest niewiele doniesień na ten temat. Ponadto w dostępnych pracach autorzy podają różne dane liczbowe co do częstości występowania przerzutów do jajników i jajowodów. W niektórych pracach wskazuje się na fakt, że istnieje konieczność wykluczenia odwrotnej sytuacji – przerzutów raka jajnika do szyjki macicy. Dane te świadczą o złożoności zagadnienia – był to powód, dla którego postanowiliśmy opisać przypadek naszej pacjentki.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
199-205
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel.: 91 466 13 32, faks: 91 466 13 34. Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie. Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska
 • Zakład Patomorfologii Wydziału Lekarskiego PUM w Szczecinie. Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała
 • Oddział Ginekologii Szpitala MSWiA w Szczecinie. Zarządzający Oddziałem: dr n. med. Andrzej Abucewicz
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie. Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska
References
 • 1. Michalska M.: Epidemiologia raka szyjki macicy. W: Spa-czyński M., Kędzia W, Nowak-Markwitz E. (red.): Rak szyjki macicy. Wyd. I, PZWL, Warszawa 2009: 1-15.
 • 2. Jońska-Gmyrek J., Gmyrek L., Lindera B. i wsp.: Rokownicze znaczenie utkania histopatologicznego u chorych na raka szyjki macicy. Ginekol. Pol. 2010; 81: 668-673.
 • 3. Raport na podstawie danych Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa (cytowany 15 lutego 2011 r.). Adres: http://epid.coi.waw.pl/krn.
 • 4. Spaczyński M., Karowicz-Bilinska A., Rokita W. i wsp.: Uczestnictwo kobiet w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w latach 2007-2009. Ginekol. Pol. 2010; 81: 655-663.
 • 5. Kędzia W: Obraz kliniczny raka szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom I, Urban & Partner, Wrocław 2006: 521-524.
 • 6. Knapp P.: Obraz kliniczny raka szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2002: 419-424.
 • 7. Bręborowicz J., Bręborowicz D.: Patologia nowotworów szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom I, Urban & Partner, Wrocław 2006: 553-564.
 • 8. Kędzia W.: Czynniki prognostyczne w raku szyjki macicy i stanach przedrakowych. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom I, Urban & Partner, Wrocław 2006: 525-579.
 • 9. Landoni F., Zanagnolo V, Lovato-Diaz L. i wsp.: Ovarian metastases in early-stage cervical cancer (IA2-IIA): a multicenter retrospective study of 1965 patients (a Cooperative Task Force study). Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 623-628.
 • 10. Wu H.S., Yen M.S., Lai C.R. i wsp.: Ovarian metastasis from cervical carcinoma. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1997; 57: 173-178.
 • 11. Toki N., Tsukamoto N., Kaku T. i wsp.: Microscopic ovarian metastasis of the uterine cervical cancer. Gynecol. Oncol. 1991; 41: 46-51.
 • 12. McCluggage W.G., Hurrell D.P., Kennedy K: Metastatic carcinomas in the cervix mimicking primary cervical adenocarcinoma and adenocarcinoma in situ: report of a series of cases. Am. J. Surg. Pathol. 2010; 34: 735-741.
 • 13. Parham G., Heppard M.C., DiSaia P.J.: Metastasis from a stage IB cervical adenocarcinoma in a transposed ovary: a case report and review of the literature. Gynecol. Oncol. 1994; 55: 469-472.
 • 14. Sutton G.P, Bundy B.N., Delgado G. i wsp.: Ovarian metasta-ses in stage IB carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. Am. J. Obstet. Gynecol. 1992; 166: 50-53.
 • 15. Chang M.C., Nevadunsky N.S., Viswanathan A.N. i wsp.: Endocervical adenocarcinoma in situ with ovarian metasta-ses: a unique variant with potential for long-term survival. Int. J. Gynecol. Pathol. 2010; 29: 88-92.
 • 16. Tabata M., Ichinoe K, Sakuragi N. i wsp.: Incidence of ovarian metastasis in patients with cancer of the uterine cervix. Gynecol. Oncol. 1987; 28: 255-261.
 • 17. Ma S., Sun J.: Ovarian metastasis in uterine cervical cancer: analysis of 17 cases. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1996: 31: 305-307.
 • 18. Delotte J., Ferron G., Kuei T.L. i wsp.: Laparoscopic management of an isolated ovarian metastasis on a transposed ovary in a patient treated for stage IB1 adenocarcinoma of the cervix. J. Minim. Invasive Gynecol. 2009; 16: 106-108.
 • 19. Natsume N., Aoki Y., Kase H. i wsp.: Ovarian metastasis in stage IB and II cervical adenocarcinoma. Gynecol. Oncol. 1999; 74: 255-258.
 • 20. Shimada M., Kigawa J., Nishimura R. i wsp.: Ovarian metastasis in carcinoma of the uterine cervix. Gynecol. Oncol. 2006; 101: 234-237.
 • 21. Singleton H.M., Orr I.W.: Primary surgical treatment of invasive cancer. W: Singleton H.M., Orr I.W (red.): Cancer of the Cervix. IB Lippincott Company, 1995: 134.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c74b63cf-96a5-4e94-bf1e-cd395c200b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.