PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 2 | 112-122
Article title

Rak szyjki macicy w przebiegu ciąży. Trudności diagnostyczne i powikłania

Content
Title variants
EN
Cervical cancer during pregnancy. Diagnostic problems and potential complications
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Invasive cervical cancer is the type of malignancy occurring most often during pregnancy and the incidence thereof is estimated at 1:1200 to 1:2200 cases. In the course of pregnancy, early stages of this tumor are usually detected. Typical symptoms of cervical cancer, i.e. vaginal bleeding, fluor and pain are highly non-specific and may be misdiagnosed as pregnancy-related phenomena. Oncologic and cytological diagnosis are an important component of prenatal care. When cytological study in a pregnant woman proves suspicious, the recommended modality for further diagnostic work-up is colposcopy. The main duty of a healthcare professional faced with a pregnant woman with pathological cytological findings is to exclude (or confirm) stromal invasion. Usually, close colposcopic-cytological supervision is recommended, and in the case of suspected stromal invasion – cone biopsy of the cervix. During pregnancy, cervical biopsy and conization of cervix are reserved for cases where invasive disease can not be ruled out by any other method, e.g. cytology, colposcopy or imaging studies. Imaging diagnosis should be implemented for the sake of clinical staging only and be limited to modalities associated with the lowest possible dose of ionizing radiation. Methods of choice include magnetic resonance imaging and ultrasonography. Curettage of cervical canal is not recommended. Diagnostic work-up requires vast experience and sound clinical judgment on the part of the examiner, enabling differentiation of pathological lesions from pregnancy-related physiological conditions. Progression of preinvasive disease to invasive stage during pregnancy is extremely rare. Studies confirmed possible regression of CIN lesions after termination of pregnancy. Chances for regression correlate with type of delivery, increasing after vaginal delivery. Pregnancy does not influence the course of disease at invasive stage, does not alter its prognosis or clinical characteristics. Caesarean section is recommended only in the case of suspected invasive cancer. There are few studies dealing with fetal complications associated, precluding any general conclusions. However, studies revealed an elevated proportion of newborns with low birth weight born by mothers at an invasive stage.
PL
Inwazyjny rak szyjki macicy jest nowotworem, który najczęściej zaburza przebieg ciąży, występując z częstością od 1/1200 do 1/2200 przypadków. W czasie trwania ciąży częściej spotykane są wczesne stadia tego nowotworu. Objawy raka szyjki, takie jak krwawienie z dróg rodnych, upławy i ból, są niespecyficzne i mogą być błędnie rozpoznane jako nieprawidłowości związane z ciążą. Diagnostyka onkologiczna i badanie cytologiczne stanowią ważny element opieki prenatalnej. Metodą rekomendowaną w populacji kobiet ciężarnych jako rozszerzenie diagnostyki w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego jest kolposkopia. Głównym zadaniem lekarza obserwującego ciężarną z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego jest wykluczenie inwazji podścieliska. Zaleca się zwykle ścisłą obserwację kolposkopowo-cytologiczną, a w przypadku podejrzenia inwazji biopsję klinową szyjki macicy. Biopsja szyjki macicy oraz konizacja w czasie trwania ciąży są metodami zarezerwowanymi dla przypadków, w których choroby inwazyjnej nie można wykluczyć innymi metodami, takimi jak cytologia, kolposkopia czy badania obrazowe. Diagnostyka obrazowa powinna być stosowana wyłącznie w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu i ograniczona do metod związanych z możliwie najniższą dawką promieniowania jonizującego. Obrazowanie przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) oraz ultrasonografii jest postępowaniem z wyboru. Nie zaleca się łyżeczkowania kanału szyjki. Wymagane jest duże doświadczenie osoby przeprowadzającej diagnostykę, aby rozróżnić zmiany fizjologiczne w okresie ciąży od zmian patologicznych. Progresja choroby przedinwazyjnej w stadium inwazyjne w czasie trwania ciąży jest bardzo rzadka. Badania potwierdzają możliwość regresji zmian CIN po zakończeniu ciąży. Częstość regresji koreluje z metodą prowadzenia porodu, zwiększa się przy prowadzeniu porodu drogami natury. Ciąża nie ma wpływu na przebieg choroby nowotworowej w stadium inwazyjnym, nie zmienia jej rokowania i charakterystyki. Cięcie cesarskie jest zalecane jedynie w przypadku podejrzenia raka inwazyjnego. W kontekście powikłań płodowych niewielka liczba badań utrudnia interpretację. Badania wykazują zwiększony odsetek dzieci z niską masą urodzeniową matek w stadium choroby inwazyjnej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
112-122
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 85 60, faks: 12 424 85 84. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
author
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
References
 • 1. Bielska-Lasota M., Inghelmann R., van de Poll-Franse L. i wsp.: Trends in cervical cancer survival in Europe, 19831994: a population-based study. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 609-619.
 • 2. Shivvers S.A., Miler D.S.: Preinvasive and invasive breast and cervical cancer prior to or during pregnancy. Clin. Peri-natol. 1997; 24: 369-338.
 • 3. Yamazaki T., Inaba F., Takeda N. i wsp.: A study of abnormal cervical cytology in pregnant women. Arch. Gynecol. Obstet. 2006; 273: 355-359.
 • 4. Palle C., Bangsb0ll S., Andreasson B.: Cervical intraepithe-lial neoplasia in pregnancy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2000; 79: 306-310.
 • 5. Kaminski P.F., Lyon D.S., Sorosky J.I. i wsp.: Significance of atypical cervical cytology in pregnancy. Am. J. Perinatal. 1992: 9: 340-343.
 • 6. Sood A.K., Sorosky J.I., Mayr N. i wsp.: Radiotherapeutic management of cervical carcinoma that complicates pregnancy. Cancer 1997; 80: 1073-1078.
 • 7. Zemlickis D., Lishner M., Degendorfer P. i wsp.: Maternal and fetal outcome after invasive cervical cancer in pregnancy. J. Clin. Oncol. 1991; 9: 1956-1961.
 • 8. Van Calsteren K., Vergote I., Amant F.: Cervical neoplasia during pregnancy: diagnosis, management and prognosis. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2005; 19: 611-630.
 • 9. Nguyen C., Montz F.J., Bristow R.E.: Management of stage I cervical cancer in pregnancy. Obstet. Gynecol. Surv. 2000; 55: 633-643.
 • 10. Duggan B., Muderspach L.I., Roman L.D. i wsp.: Cervical cancer in pregnancy: reporting on planned delay in therapy. Obstet. Gynecol. 1993; 82: 598-602.
 • 11. Stillson T., Knight A.L., Elswick R.K. Jr: The effectiveness and safety of two cervical cytologic techniques during pregnancy. J. Fam. Pract. 1997; 45: 159-163.
 • 12. Robinson WR., Webb S., Tirpack J. i wsp.: Management of cervical intraepithelial neoplasia during pregnancy with LOOP excision. Gynecol. Oncol. 1997; 64: 153-155.
 • 13. Hunter M.I., Monk B.J., Tewari K.S.: Cervical neoplasia in pregnancy. Part 1: screening and management of preinvasive disease. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 199: 3-9.
 • 14. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Ginekol. Pol. 2000; 7: 655-659.
 • 15. Economos K., Perez Veridiano N., Delke I. i wsp.: Abnormal cervical cytology in pregnancy: a 17-year experience. Obstet. Gynecol. 1993; 81: 915-918.
 • 16. Baldauf J.J., Dreyfus M., Ritter J., Philippe E.: Colposcopy and directed biosy reliability during pregnancy: a cohort study. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1995; 62: 31-36.
 • 17. Basta A., Szczudrawa A., Pityński K., KolawaW: The value of colposcopy and computerised colposcopy in diagnosis and therapeutic management of CIN and early invasive cervical cancer in pregnant women. Ginekol. Pol. 2002; 73: 307-313.
 • 18. Baldauf J.J., Dreyfus M., Gao J. i wsp.: Management of pregnant women with abnormal cervical smears. A series of 146 patients. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris) 1996; 25: 582-587.
 • 19. Gale K.: Stiff ectocervical brush biopsy accurate, less traumatic than cervical punch biopsy. Obstet. Gynecol. 2002; 100: 1276-1284.
 • 20. Kolawa W: Taktyka postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u ciężarnych z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy. Rozprawa doktorska, UJCM, Kraków 2007.
 • 21. Paraskevaidis E., Koliopoulos G., Kalantaridou S. i wsp.: Management and evolution of cervical intraepithelial neoplasia during pregnancy and postpartum. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002; 104: 67-69.
 • 22. Hanningan E.V., Whitehouse H.H. 3rd, Atkinson W.D., Becker S.N.: Cone biopsy during pregnancy. Obstet. Gynecol. 1982; 59: 735-746.
 • 23. Békássy Z., Iosif C.: Laser “miniconisation” and outcome of subsequent pregnancy. Arch. Gynecol. Obstet. 1996; 258: 75-79.
 • 24. Pavlidis N.A.: Coexistence of pregnancy and malignancy. Oncologist 2002; 7: 279-287.
 • 25. Nagayama M., Watanabe Y., Okumura A. i wsp.: Fast MR imaging in obstetrics. Radiographics 2002; 22: 563-580.
 • 26. Postępowanie w przypadku stwierdzenia śródnabłonkowej neoplazji i raka gruczołowego in situ szyjki macicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Ginekol. Pol. 2009; 80: 791-794.
 • 27. Siristatidis C., Vitoratos N., Michailidis E. i wsp.: The role of the mode of delivery in the alteration of intrapartum pathological cervical cytologic findings during the postpartum period. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2002; 23: 358-360.
 • 28. Cliby W.A., Dodson M.K., Podratz K.C.: Cervical cancer complicated by pregnancy: episiotomy site recurrences following vaginal delivery. Obstet. Gynecol. 1994; 84: 179-182.
 • 29. Sood A.K., Sorosky J.I., Mayr N. i wsp.: Cervical cancer diagnosed shortly after pregnancy: Prognostic variables and delivery routes. Obstet. Gynecol. 2000; 95: 832-838.
 • 30. Dalrymple J.L., Gilbert WM., Leiserowitz G.S. i wsp.: Pregnancy-associated cervical cancer: obstetric outcomes. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2005; 17: 269-276.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c740212a-fdcd-4bc5-bcae-8dd74c6e369a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.