PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 68 | 43–58
Article title

The standards of an ultrasound examination of the prostate gland. Part 2

Content
Title variants
PL
Standardy badania ultrasonograficznego gruczołu krokowego. Część 2
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the rules of the proper performing of the ultrasound examination of the prostate gland. It has been divided into two parts: the general part and the detailed part. The first part presents the necessary requirements related to the ultrasound equipment needed for performing transabdominal and transrectal examinations of the prostate gland. The second part presents the application of the ultrasound examination in benign prostatic hyperplasia, in cases of prostate inflammation and in prostate cancer. Ultrasound examinations applied in the diagnostics of benign prostatic hyperplasia accelerated the diagnosis, facilitated the qualification to surgery and the selection of the treatment method. The assessment of the size of the prostate gland performed using the endorectal ultrasound examination is helpful in making the choice between transurethral electroresection and adenomectomy. In prostate inflammation this examination should be performed with particular gentleness due to pain ailments. The indication for performing the examination in acute inflammation is the suspicion of prostate abscess. In chronic, exacerbating prostatitis it is possible to perform an intraprostatic antibiotic injection. In the recent years increased morbidity and detectability of prostate gland cancer is observed among men. In Poland it ranks second (13%) among diseases occurring in men. The indication for an endorectal examination is the necessity to assess the size of the prostate gland, its configuration, the echostructure in classical ultrasonography, the vascularization in an ultrasound examination performed with power doppler and, if possible, the differences in the gland tissue firmness (consistency) in elastography. The ultrasound examination is used for performing the mapping biopsy of the prostate gland – from routine, strictly defined locations, the targeted biopsy – from locations suspected of neoplastic proliferation and the staging biopsy – from the neurovascular bundles, the seminal vesicles, from the apex of the prostate and from the periprostatic tissue – this type of biopsy is supposed to help in determining local staging of the neoplastic disease. The ultrasound examination is also helpful during the treatment of the neoplasm performed using brachytherapy or using the method of ultrasonic ablation which is still in the phase of clinical trials.
PL
Gruczoł krokowy (stercz, prostata) jest nieparzystym narządem miąższowo-gruczołowym, kształtem i wielkością przypominającym jadalny kasztan. Jego przeciętne wymiary u zdrowych, młodych mężczyzn to: 3,75–4,00 × 2,5–3,00 × 3,1–3,8 cm (szerokość × wysokość × długość), a objętość wynosi około 20–25 cm3 . Należy do układu męskich narzą- dów płciowych – produkuje glikoproteinę (swoisty antygen gruczołu krokowego – prostate specific antigen, PSA), która wchodzi w skład nasienia i której zadaniem jest jego upłynnianie. Stercz ma także działanie endokrynne: produkuje prostaglandyny E, F i A oraz spermidynę i sperminę. Jest również miejscem przemiany testosteronu w dwuhydrotestosteron pod wpływem enzymu 5-α-reduktazy. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/wydawnictwa/volume-17-no-68
Discipline
Year
Volume
17
Issue
68
Pages
43–58
Physical description
Contributors
 • Chair of Urology, Department of General and Oncological Urology of the Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Paediatric Radiology of the Medical University of Lublin
References
 • 1. Mc Neal JE: The zonal anatomy of the prostate. Prostate 1981; 2: 35–49.
 • 2. Tyloch J: Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu chorób gruczołu krokowego. Ultrasonografia 2010; 10: 90–108.
 • 3. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I: Gruczoł krokowy. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Roztoczań- ska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2007: 94–128.
 • 4. Tyloch J: Badanie usg przezbrzuszne gruczołu krokowego. In: Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008: 161–162.
 • 5. Tyloch J: Badanie usg pęcherza moczowego. In: Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008: 159–160.
 • 6. Tyloch J: Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu – porównanie dokładności kilkunastu sposobów pomiaru. Ultrasonografia 2002; 2: 86–91.
 • 7. Tyloch J: Własna metoda pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu. Ultrasonografia 2002; 2: 92–96.
 • 8. Tyloch J: Ocena dokładności własnej metody pomiaru pojemności pęcherza moczowego i zalegania moczu u chorych z asymetrycznym, niekształtnym pęcherzem moczowym. Ultrasonografia 2002; 2: 97–100.
 • 9. Tyloch J, Wolski Z, Szerstobitow B, Jakubowski W: Pomiary pojemności pęcherza moczowego i ocena objętości zalegającego moczu po mikcji za pomocą aparatu BladderScan™ BVI 6000. Ultrasonografia 2005; 21: 88–93.
 • 10. Tyloch J, Wolski Z, Kobajło C: Evaluation of PINIT Echoson Bladder Scanner use to measure the capacity of urinary bladder and evaluate the volume of urine retained following micturition. EAU 12th Central European Meeting (CEM), Dresden, Germany, 12–13 October 2012. Eur Urol Suppl 2012; 11: 117–118.
 • 11. Tyloch J: Badanie usg gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. In: Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008: 163–165.
 • 12. Watanabe H, Saitoh M, Mishina T, Igari D, Tanahashi Y, Harada K et al.: Mass screenning program for prostatic diseases with transrectal USG. J Urol 1977; 117: 746–748.
 • 13. Bożiłow W, Tyloch J, Tyloch F, Sawicki K, Góralczyk K, Wronczewski A et al.: Ultrasonograficzne badania wymiarów stercza. Ultrasonografia Polska 1995; 5: 9–19.
 • 14. Tyloch F, Tyloch J: Porównanie dwóch sposobów ultrasonograficznego pomiaru wielkości gruczołu krokowego. Program 23. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 14–16 września 1993. Streszczenie: Urologia Polska; 46 (Suppl. 47–48): 25.
 • 15. Tyloch J: Diagnostyka usg chorób zapalnych nerek, pęcherza moczowego, stercza i moszny – punkt widzenia urologa. Część 3: Choroby zapalne gruczołu krokowego. Ultrasonografia 2009; 37: 90–95.
 • 16. Tyloch J, Wolski Z, Drewa T: Three-dimensional ultrasonography (3D USG) administration in evaluation antibiotic distribution given intraprostatic injection during chronic prostatitis. EAU 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin 11–12 September 2009. Eur Urol Suppl 2009; 8: 588.
 • 17. Tyloch J, Tyloch D, Wolski Z: Assessment of the distribution of intraprostatic antibiotic injections in chronic prostatitis using three-dimensional ultrasound (3D TRUS) – nine years’ experience. 4th Meeting of the EAU Section of Urological Imaging (ESUI), Barcelona, 12–15 November 2015. Eur Urol Suppl 2015; 14: 227.
 • 18. Marko J, Gould CF, Bonavia GH, Wolfman DJ: State-of-the-art imaging of prostate cancer. Urol Oncol 2016; 34: 134–146.
 • 19. Kuru TH, Fütterer JJ, Schiffmann J, Porres D, Salomon G, Rastinehad AR: Transrectal ultrasound (US), contrast-enhanced US, real-time elastography, HistoScanning, magnetic resonance imaging (MRI), and MRI-US fusion biopsy in the diagnosis of prostate cancer. Eur Urol Focus 2015; 1: 117–126.
 • 20. Simmons LAM, Ahmed HU, Moore CM, Punwani S, Freeman A, Hu Y et al.: The picture study – prostate imaging (multi-parametric MRI and prostate HistoScanning™) compared to transperineal ultrasound guided biopsy for significant prostate cancer risk evaluation. Contemp Clin Trials 2014, 37: 69–83.
 • 21. Nelson ED, Slotoroff CB, Gomella LG, Halpern E: Targeted biopsy of the prostate: the impact of color Doppler imaging and elastography on prostate cancer detection and Gleason score. Urology 2007; 70: 1136–1140.
 • 22. Szopiński T, Nowicki A, Záťura F, Gołąbek T, Chłosta P: Nowe trendy w obrazowaniu raka stercza metodą ultrasonografii przezodbytniczej. J Ultrason 2014; 14: 306–319.
 • 23. Schiffmann J, Grindei M, Tian Z, Yassin D-J, Steinwender T, LeyhBannurah S-R: Limitations of elastography based prostate biopsy. J Urol 2016; 195: 1731–1736.
 • 24. Woo S, Kim SY, Lee MS, Cho JY, Kim SH: Shear wave elastography assessment in prostate: an intraobserver reproducibility study. Clin Imaging 2015; 39: 484–487.
 • 25. Koh J, Jung DC, Oh YT, Yoo MG, Noh S, Han KH et al.: Additional targeted biopsy in clinically suspected prostate cancer: prospective randomized comparison between contrast-enhanced ultrasound and sonoelastography guidance. Ultrasound Med Biol 2015; 41: 2836–2841.
 • 26. Zhang B, Ma X, Zhan W, Zhu F, Li M, Huang J et al.: Real-time elastography in the diagnosis of patients suspected of having prostate cancer: a meta-analysis. Ultrasound Med Biol 2014; 40: 1400–1407.
 • 27. Barr RG: Elastography in clinical practice. Radiol Clin North Am 2014; 52: 1145–1162.
 • 28. Correas JM, Tissier AM, Khairoune A, Khoury G, Eiss D, Helenon O: Ultrasound elastography of the prostate: state of the art. Diagn Interv Imaging 2013; 94: 551–560.
 • 29. Senkus-Konefka E, Antoniewicz A, Borkowski A, Borówka A, Demkow T, Dobruch J et al.: Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego – konferencja okrągłego stołu. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007; 3: 103–119.
 • 30. Antoniewicz A (ed.): Biopsja stercza. Urologia Praktyczna. Komitet Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego 2002.
 • 31. DiBianco JM, Mullins JK, Allaway M: Ultrasound guided, freehand transperineal prostate biopsy: an alternative to the transrectal approach. Urology Practice 2016; 3: 134–140.
 • 32. Tyloch J: Ultrasonografia zabiegowa w urologii. In: Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008: 171–173.
 • 33. Szempliński S, Modzelewska E, Dzik T, Dobruch J, Borówka A: Gęstość wielomiejscowej biopsji mappingowej stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy. Przegląd Urologiczny 2010; 62: 48–51.
 • 34. Hansen N, Patruno G, Wadhwa K, Gaziev G, Miano R, Barrett T et al.: Magnetic resonance and ultrasound image fusion supported transperineal prostate biopsy using the ginsburg protocol: technique, learning points and biopsy results. Eur Urol 2016; 70: 332–340.
 • 35. Ghai S, Eure G, Fradet V, Hyndman ME, McGrath T, Wodlingert B et al.: Assessing cancer risk on novel 29 MHz micro-ultrasound images of the prostate: creation of the micro-ultrasound protocol for prostate risk identification. J Urol 2016; 196: 562–569.
 • 36. Han M, Chang D, Kim C, Lee BJ, Zuo Y, Kim H-J et al.: Geometric evaluation of systematic transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2012; 188: 2404–2409.
 • 37. Scattoni V, Zlotta A, Montironi R, Schulman C, Rigatti P, Montorsi F: Extended and saturation prostatic biopsy in the diagnosis and characterisation of prostate cancer: a critical analysis of the literature. Eur Urol 2007; 52: 1309–1322.
 • 38. Yan P, Cheeseborough JC 3rd, Chao KSC: Automatic shape-based level set segmentation for needle tracking in 3-D TRUS-guided prostate brachytherapy. Ultrasound Med Biol 2012; 38: 1626–1636.
 • 39. Wolski Z: Brachyterapia raka gruczołu krokowego. Przegląd Urologiczny 2002; 6: 26–33.
 • 40. Rouviere O, Souchon R, Salomir R, Gelet A, Chapelon JY, Lyonnet D: Transrectal high-intensity focused ultrasound ablation of prostate cancer: Effective treatment requiring accurate imaging. Eur J Radiol 2007; 63: 317–327.
 • 41. Asimakopoulos AD, Miano R, Virgili G, Vespasiani G, Agro EF: HIFU as salvage first-linetreatment for palpable, TRUS-evidenced, biopsy- -proven locally recurrent prostate cancer after radical prostatectomy: a pilot study. Urol Oncol 2012; 30: 577–583.
 • 42. Wolski Z, Rożnowski K: Termiczna przezodbytnicza ablacja ultradź- więkowa stercza (HIFU) – pierwsze zabiegi w Polsce. Przegląd Urologiczny 2006; 6: 7.
 • 43. Tyloch J, Rożnowski K, Tyloch D, Gelet A, Wolski Z: Innovative technique of transrectal, high-intensity focused ultrasound ablation of prostate gland using „Focal One” device in patients with organ confined prostate cancer. EAU 14th Central European Meeting, Kraków, 10–12 October 2014. Eur Urol Suppl 2014; 13: 1308.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c71f12f6-df27-4085-a235-3ae82bfa2640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.