PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 200–206
Article title

Rola ultrasonografii w diagnostyce najczęstszych neuropatii obwodowych

Content
Title variants
EN
Role of sonography in the diagnosis of the most common peripheral neuropathies
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the practice of a general practitioner, the most common peripheral neuropathy reported by patients is carpal tunnel syndrome followed by cubital tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome results from entrapment of the median nerve at the level of the transverse carpal ligament, and cubital tunnel syndrome is a consequence of a compression on the ulnar nerve at the level of the groove of the humerus. The diagnosis of these syndromes is based on a specific interview, clinical examination and additional examinations. The aim of a clinical examination is to assess sensory disorders and muscle atrophy. Until today, standard additional examinations have been electrophysiological tests. At present, however, they are more and more frequently replaced by high-frequency sonography. As in other types of ultrasound examinations, the assessment of peripheral nerves, including the median and ulnar nerves, is non-invasive, well-tolerated by patients, relatively inexpensive and readily available. The examiner must possess knowledge on nerve topographic anatomy and criteria for ultrasound assessment of peripheral neuropathies. During an ultrasound examination, the following are assessed: shape, cross-sectional area of the nerve trunk, its echogenicity, vascularity and relation to adjacent tissues. Motor and sensorimotor nerves may also be assessed indirectly by analysing ultrasound images of the skeletal muscle innervated by these nerves. Furthermore, an important element of an ultrasound examination is dynamic assessment of the nerves. Carpal and cubital tunnel syndromes belong to so-called entrapment neuropathies whose common sonographic features are nerve oedema and hyperaemia proximally to the compression site.
PL
W praktyce lekarza rodzinnego najczęstszą neuropatią obwodową zgłaszaną przez pacjentów jest zespół kanału nadgarstka, a drugą co do częstości – zespół rowka nerwu łokciowego. Zespół kanału nadgarstka jest wynikiem ucisku na nerw pośrodkowy na poziomie więzadła poprzecznego nadgarstka, a zespół rowka nerwu łokciowego – ucisku na nerw łokciowy na poziomie rowka kości ramiennej. Diagnostyka tych zespołów opiera się na charakterystycznym wywiadzie, badaniu klinicznym oraz badaniach pomocniczych. W badaniu klinicznym oceniane są zaburzenia czucia, zaniki mięśniowe. Do tej pory standardem badań pomocniczych były badania elektrofizjologiczne, które obecnie coraz częściej zastępowane są badaniem ultrasonograficznym z użyciem głowic wysokiej częstotliwości. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów badań ultrasonograficznych diagnostyka nerwów obwodowych, w tym pośrodkowego i łokciowego, ma charakter nieinwazyjny, jest dobrze tolerowana przez pacjentów, względnie tania i łatwo dostępna. Od badającego wymagana jest wiedza co do anatomii topograficznej nerwów oraz kryteriów oceny ultrasonograficznej neuropatii obwodowych. W badaniu ultrasonograficznym ocenie podlegają kształt i pole przekroju poprzecznego pnia nerwowego, jego echogeniczność, unaczynienie oraz stosunek do otaczających tkanek. Nerwy ruchowe i czuciowo-ruchowe można oceniać również pośrednio poprzez analizę obrazu ultrasonograficznego zaopatrywanych przez nie brzuśców mięśni szkieletowych. Ważnym elementem badania ultrasonograficznego jest ponadto ocena dynamiczna nerwów. Zespół kanału nadgarstka i zespół rowka nerwu łokciowego należą do grupy neuropatii tzw. uciskowych, których cechą wspólną obrazu ultrasonograficznego jest obrzęk nerwu i jego przekrwienie proksymalnie od miejsca kompresji.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
200–206
Physical description
Contributors
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii w Warszawie, Polska. Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
References
 • 1. Nawrot P: Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 2. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Vol. 1, Medipage, Warszawa 2009.
 • 3. Banach M, Bogucki A (eds.): Zespoły z ucisku – diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 4. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part I: Sonohistology and general principles of examination, following the example of the median nerve. J Ultrason 2012; 49: 120–130.
 • 5. Lee D, van Holsbeeck MT, Janevski PK et al.: Diagnosis of carpal tunnel syndrome. Ultrasound versus electromyography. Radiol Clin North Am 1999; 37: 859–872.
 • 6. Pastare D, Therimadasamy AK, Lee E et al.: Sonography versus nerve conduction studies in patients referred with a clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Clin Ultrasound 2009; 37: 389–393.
 • 7. Klauser AS, Halpern EJ, De Zordo T et al.: Carpal tunnel syndrome assessment with US: value of additional cross-sectional area measurements of the median nerve in patients versus healthy volunteers. Radiology 2009; 250: 171–177.
 • 8. Klauser AS, Halpern EJ, Faschingbauer R et al.: Bifid median nerve in carpal tunnel syndrome: assessment with US cross-sectional area measurement. Radiology 2011; 259: 808–815.
 • 9. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461–462.
 • 10. Jacobson JA, Fessell DP, da Gama Lobo L et al.: Entrapment neuropathies I: upper limb (carpal tunnel excluded). Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 473–486.
 • 11. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Vol. 2, Medipage, Warszawa 2009.
 • 12. Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F et al.: Sonography of entrapment neuropathies in the upper limb (wrist excluded). J Clin Ultrasound 2004; 32: 438–450.
 • 13. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part II: Peripheral nerves of the upper limb. J Ultrason 2012; 49: 131–147.
 • 14. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part III: Peripheral nerves of the lower limb. J Ultrason 2012; 49: 148–163.
 • 15. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment on selected peripheral nerve pathologies. Part I: Entrapment neuropathies of the upper limb – excluding carpal tunnel syndrome. J Ultrason 2012; 50: 307–318.
 • 16. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment of selected peripheral nerves pathologies. Part II: Entrapment neuropathies of the lower limb. J Ultrason 2012; 51: 463–471.
 • 17. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment of selected peripheral nerve pathologies. Part III: Injuries and postoperative evaluation. J Ultrason 2012; 52: 82–92.
 • 18. Dekelver I, van Glabbeek F, Dijs H et al.: Bilateral ulnar nerve entrapment by the M. anconeus epitrochlearis. A case report and literature review. Clin Rheumatol 2012; 31: 1139–1142.
 • 19. Grechenig W, Mayr J, Peicha G et al.: Subluxation of the ulnar nerve in the elbow region – ultrasonographic evaluation. Acta Radiol 2003; 44: 662–664.
 • 20. Rzepecka‑Wejs L, Multan A, Konarzewska A: Thrombosis of the persistent median artery as a cause of carpal tunnel syndrome – case study. J Ultrason 2012; 12: 487–492.
 • 21. Yoon JS, Walker FO, Cartwright MS: Ultrasonographic swelling ratio in the diagnosis of ulnar neuropathy at the elbow. Muscle Nerve 2008; 38: 1231–1235.
 • 22. Rowland LP (ed.): Neurologia Merritta. Vol. 1, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 23. Vogel P: Neurofizjologia kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c6e673df-8ae0-4752-90a0-3a9c1d5d8b79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.